Naar het overzicht

Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal 2019

31 oktober 2019

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd. 

Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘Ons resultaat is vergelijkbaar met het resultaat over de eerste twee kwartalen wanneer we de boekwinsten buiten beschouwing laten. Het renteresultaat was relatief stabiel in het derde kwartaal, maar als gevolg van de dalende marktrente verwachten we in de toekomst meer druk op het renteresultaat. We liggen op schema om binnen onze kostendoelstelling van per saldo circa € 390 miljoen te blijven in 2019. 

Dit zijn de hoofdpunten:
  • Kwartaalresultaat in lijn met eerste twee kwartalen (exclusief boekwinsten)

  • Stijging client assets van 4% naar € 101,1 miljard en stijging AuM van 5% naar € 86,6 miljard

  • € 0,8 miljard netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking

  • Fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) bedraagt 22,0%

  • DNB heeft de intentie om in het najaar van 2020 een ondergrens voor risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Deze voorgenomen maatregel zal, op basis van eerste inschattingen, naar verwachting tot 10-12% toename van RWA leiden 

Lees het volledige persbericht op de website van Van Lanschot Kempen

News & Knowledge