Naar het overzicht

€ 500 miljoen in 5 jaar: Kempen (Lux) Global Small-cap Fund viert twee mijlpalen

10 juli 2019

Jan Willem Berghuis is hoofd van het small-capteam bij Kempen: ‘Ons team bestaat uit bevlogen fondsmanagers die een enorme drive hebben om een goede performance neer te zetten, en de beste bedrijven te selecteren. Het is mooi om te zien dat we deze passie kunnen delen met een steeds grotere groep beleggers in ons fonds.’

Kempen is al meer dan 25 jaar specialist in small-capbeleggen en startte in 1991 met het eerste small-capfonds, het Kempen Orange Fund, gericht op Nederlandse small-caps. Sindsdien heeft Kempen het arsenaal small-capbeleggingsfondsen uitgebreid en worden ook  Europese en wereldwijde small-capfondsen aangeboden. 

*Gemiddelde jaarlijkse performance na kosten van het Kempen Global Small-cap Fund (I-class) vanaf de start op 8 juli 2014 tot eind juni 2019. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Disclaimer
Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.