Naar het overzicht

PNO Media kiest Kempen als fiduciair manager voor DC-regeling

12 april 2019

Met een compleet aanbod van pensioenregelingen met vrije keuze voor de sociale partners, zet PNO Media een belangrijke stap voor de toekomst. De jongste loot aan de stam is een DC life cycle-regeling. PNO Media heeft voor de DC-regeling Kempen aangesteld als fiduciair manager.

Nelly Altenburg, voorzitter PNO Media: ‘PNO Media kijkt uit naar de samenwerking met Kempen. Kempen koppelt haar vermogensbeheerexpertise aan een heldere visie over het pensioen van de toekomst, gebruikmakend van het sterke collectief van een pensioenfonds.’

Wilse Graveland, hoofd fiduciair management pensioenen en Florentine Hanlo, senior fiduciair manager bij Kempen: ‘Door het combineren van een DC life cyle-regeling met de bestaande DB-regeling, creëert PNO Media een nieuw soort regeling. De nieuwe regeling is vooruitstrevend en speelt in op de behoeften van de sociale partners. Vanuit Kempen zijn we trots dat PNO Media ons het vertrouwen heeft gegeven om samen met hen deze toekomstbestendige oplossing te introduceren.’

PNO Media start de PNO DC life cycle-regeling nog dit voorjaar.  

Over PNO Media  
PNO Media is het pensioenfonds van en voor de media en creatieve sector en beoogt op collectieve basis een eigentijds en verantwoord pensioen te verzorgen voor werkgevers, deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor 406 werkgevers, 16.926 deelnemers, 31.165 gewezen deelnemers en 9.947 pensioengerechtigden in de  creatieve sector. Met een belegd vermogen van circa € 5,9 miljard per 31 december 2018, behoort PNO Media tot de grotere van de 245 pensioenfondsen in Nederland. Het fonds profiteert door zijn omvang van schaalvoordelen en is klein genoeg om snel te kunnen inspelen op veranderingen.  

Over Kempen Capital Management 
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2018 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 58,9 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen. Kempen Capital Management N.V. heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Defined Contribution