Naar het overzicht

Kempen lanceert beursgenoteerd infrastructuurfonds

De beursgenoteerde ondernemingen die voor het fonds worden geselecteerd leveren essentiële diensten aan de maatschappij, zoals (tol)wegen, (lucht)havens en satellieten. Ze genereren stabiele en voorspelbare kasstromen, vaak met inflatiecompensatie. De hoge toetredingsbarrières en monopolie-achtige positie van de ondernemingen hebben een positieve invloed op de risico-rendementsverhouding. Hierdoor hebben de aandelen vaak een bovengemiddeld inkomstenprofiel met lagere volatiliteit dan andere aandelen.

Thomas van der Meij, senior portfoliomanager bij Kempen, licht toe: ‘Uit onderzoek** blijkt dat 75% van de infrastructuur in 2050, nu nog niet gebouwd is. Wij verwachten dat de financiering hiervan steeds vaker door private investeerders gedaan wordt, en dat real assets, inclusief infrastructuur, een dominantere positie in de beleggingsportefeuilles krijgen, zeker gezien de huidige lage rente-omgeving en de diversificatievoordelen.’

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer (CIO) bij Kempen vult aan: ‘Infrastructuur is een relatief nieuwe beleggingscategorie. Voor Kempen is het een logische stap om deze beleggingscategorie aan te bieden. We bouwen voort op de ‘know how’ en het sterke trackrecord van ons vastgoedteam en de expertise van het Private Markets-team, dat directe investeringen doet in infrastructuur. Met het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund kunnen we klanten het complete real assets palet bieden, waarin Kempen als actief beleggingshuis waarde kan toevoegen met de focus op de lange termijn.’  

Het Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund is vanaf nu te koop in Nederland.

*Bron: Morningstar-database 27 december 2018 (in de categorie ‘Infrastructure’).
**Bron: Global Infrastructure Basel (GIB) : http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-cities/files/Resilient_Cities_2014/PPTs/A/A1_Tafur.pdf

Meer over infrastructuur

Disclaimer

Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.          

Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is.      
  
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede op de website van KCM (
www.kempen.nl/beleggingsfondsen).            

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Infrastructure

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge