Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund verwerft aanzienlijk belang in APEM Ltd.

APEM is als onafhankelijk milieuadviesbureau toonaangevend in Europa. Het bedrijf is gespecialiseerd in watermilieu en ‘remote sensing’. De buyout transactie is een co-investering met WestBridge Capital, de private equity investeringspartner van Kempen in het Verenigd Koninkrijk.

De buyout deal ondersteunt de groeiambities van APEM om aanvullende diensten voor klanten te ontwikkelen. Adrian Williams en Stuart Clough, die de afgelopen tien jaar een belangrijke rol hebben gespeeld bij de groei van het bedrijf, gaan APEM leiden bij de verdere ontwikkeling. Zij worden ondersteund door een breed en ervaren executive team, dat als gevolg van deze deal kan profiteren van een bredere aandeelhoudersbasis.  

Marvin de Jong, Director Private Markets bij Kempen: 'Wij zijn verheugd dat we dit ervaren managementteam konden ondersteunen bij deze transactie. De vraag naar milieuconsultancy neemt ons inziens de komende jaren verder toe: de Britse overheid heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd aan een milieuplan voor 25 jaar, waarin de levering van schoon en voldoende water is opgenomen. Het Verenigd Koninkrijk moet bovendien voldoen aan EU-milieuwetgeving, ook na Brexit. Wij zijn van mening dat de impact van een mogelijke harde Brexit op de bedrijfsvoering daarom naar verwachting relatief beperkt zal zijn.’ 

Sven Smeets, Co-Head Private Markets bij Kempen, voegt toe: 'Aangezien de offshore windindustrie het gedrag van wilde dieren - boven en onder water - beïnvloedt, hebben de meeste landen strenge regels opgesteld. APEM is een specialist in het onderzoeken van vogelpopulaties via digitale luchtfoto’s. APEM heeft al meer dan 1.500 van dit soort onderzoeken uitgevoerd. Het bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van zeven van de negen offshore windzones in het Verenigd Koninkrijk, alsmede bij windmolenparken in de Duitse Noord- en Oostzee. APEM heeft daarnaast ook een sterke positie in de Verenigde Staten. Daar zijn in de afgelopen jaren vier grote contracten afgesloten om door middel van fotografie onderzoek te doen naar de offshore natuur. Samen met onze partner WestBridge Capital kijken we ernaar uit om de komende jaren de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen en te helpen stimuleren.’ 

Guy Davies, managing partner bij WestBridge Capital: ‘Wij zien het team van Kempen Private Markets als een professionele en ondernemende partner bij investeringen. Daarom zijn wij verheugd dat zij met ons meewerken aan de investering in APEM. We kijken ernaar uit om in de toekomst samen te werken aan deze en andere transacties.’ 

Over APEM
APEM is opgericht in 1990 en levert milieuadvies, laboratoriumdiensten, veldonderzoeken en remote sensing aan de water-, energie-, engineering-, bouw- en transportsector. De dienstverlening bestaat uit het doen van analyses van waterkwaliteit en verontreiniging, het doen van onderzoek naar diersoorten en leefomgevingen en het maken van luchtfoto’s. Alle diensten beoordelen de mogelijke impact op het milieu. APEM biedt ook doorlopende monitoring en advies om milieuschade tot een minimum te beperken. Het bedrijf wordt beschouwd als de 'thought-leader' in zijn niche met opdrachtgevers als blue chip-bedrijven, overheden en regelgevende instanties, zoals de Environment Agency en DEFRA. APEM, met het hoofdkantoor in Stockport en een jaaromzet van 10 miljoen pond, heeft acht kantoren in het Verenigd Koninkrijk, één kantoor in Duitsland en één binnenkort te openen kantoor in de Verenigde Staten, met in totaal meer dan 100 hooggekwalificeerde medewerkers.

Meer over het KEMPEN PRIVATE EQUITY FUND

Disclaimer             
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.