Naar het overzicht

Kempen Capital Management fuseert Europese small-capfondsen

08 juli 2019

Zowel het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund als het Kempen (Lux) European Small-cap Fund beleggen in Europese small-capbedrijven. In het laatstgenoemde fonds is inmiddels eveneens sprake van een verregaande integratie van ESG-criteria. Bovendien voldeed het fonds al aan de duurzame uitsluitingscriteria van het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Daarom worden beide fondsen gefuseerd tot één duurzaam Europees small-capfonds.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer (CIO) bij Kempen: ‘Kempen heeft meer dan 15 jaar ervaring in het beleggen in duurzame, Europese small-capaandelen. Met de overgang naar één duurzaam Europees small-capfonds wordt de fondsomvang vergroot naar meer dan € 300 miljoen*. Een grotere fondsomvang betekent dat het fonds beschikbaar is voor een grotere en meer diverse internationale klantenbasis.’

*Opgetelde Net Asset Value (NAV) per 4 juli 2019 is € 317 miljoen.

Klik op onderstaande download om de Q&A met praktische informatie te lezen: 

Lees hier meer:

2019, 11 september

Praktische informatie

Download

Disclaimer Kempen (Lux) European Small-cap Fund 

Kempen (Lux) European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 
.

            

Disclaimer Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund  
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.