Naar het overzicht

Kempen European Private Equity Fund bereikt maximale capaciteit bij final close op € 192,5 miljoen

‘We zijn enorm trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen van onze participanten’ licht Sven Smeets, co-head Private Markets, toe. ‘Aan het begin van dit jaar zijn we vol passie gestart om van dit fonds een succes te maken. Na de first close die in februari 2019 plaatsvond, kondigen we nu na minder dan tien maanden de final close aan, omdat de maximale doelomvang van het fonds is bereikt. De komende periode werken we met veel energie verder aan het op- en uitbouwen van de investeringsportefeuille.’

Het Kempen European Private Equity Fund is gericht op het kleine en het lagere middensegment van de Europese buy-out private-equitymarkt. Het is een hybride beleggingsfonds dat investeringen in private-equitypartnerships combineert met directe co-investeringen in bedrijven. Ongeveer de helft van de doelportefeuille bestaat uit directe co-investeringen. Risicospreiding is de reden voor deze combinatie.

Marvin de Jong, director Private Markets, legt uit: ‘Onze gesprekken met investeerders hebben ervoor gezorgd dat veel participanten actief meedenken en betrokken zijn bij onze portefeuillebedrijven. Op die manier dragen zij bij aan verdere waardecreatie in de toekomst. De portefeuille van ons fonds bevat nu al diverse directe investeringen die uit dit netwerk zijn voortgekomen. Een goed voorbeeld hiervan is de participatie in Avion Group BV, een Nederlandse ontwikkelaar en producent van hightech full motion vliegsimulatoren. Daarnaast hebben we inmiddels al diverse add-on-acquisities aangedragen bij onze bestaande portefeuillebedrijven. Deze “add-ons” zijn eveneens voortgekomen uit ditzelfde netwerk. Ook dat benadrukt de kracht en waarde van het fonds en het netwerk. We zijn voornemens om te participeren in nog meer stabiele, winstgevende ondernemingen met aantrekkelijke groeipotentie, om zo de commitments van onze klanten de komende jaren actief aan het werk te zetten.’


Meer over het KEMPEN PRIVATE EQUITY FUND

Disclaimer             
Kempen European Private Equity Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is een closed-end beleggingsfonds en is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.

News & Knowledge