Naar het overzicht

PRI beoordeelt Kempen met een A en A+

Waarop beoordeelt PRI ons beleggingsproces?

PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) beoordeelt de integratie van ESG in het gehele beleggingsproces, opgedeeld in modules. Voor elke module is er een aantal 'standaardindicatoren' (bijvoorbeeld het hebben van een beleid) waarover een organisatie moet rapporteren. Rapportage op al deze indicatoren levert een 'B'-score op. Daarnaast zijn er extra indicatoren waarover een organisatie kan rapporteren (bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde tools om CO2-emissierisico's en -kansen te bepalen), maar deze zijn niet verplicht. Rapportage hierover toont aan dat de organisatie al vergevorderd is bij de implementatie van ESG binnen verschillende asset classes.

Op de Summary Scorecard zijn de verschillende modules, de gemiddelde score én onze score terug te vinden. De laagste score die behaald kan worden is een E, de hoogste score een A+. 


Bron: Assessment Report 2018 UN PRI Kempen Capital Management

Zoals uit de afbeelding blijkt, scoort Kempen in bijna alle modules hoger dan gemiddeld in de sector. Daarnaast heeft Kempen zowel voor Strategy & Governance, Fixed Income als voor Listed Equity een A+ score behaald.

Over UN PRI 

Kempen is sinds 2008 een ‘signatory’ (ondertekenaar) van United Nations Principles for Responsible Investment. Hiermee onderschrijven wij de zes ‘Principles for Responsible Investment’:

  1. Wij zullen ESG integreren in ons beleggingsproces
  2. Wij zullen ons opstellen als actief eigenaar en hierbij ook rekening houden met ESG-factoren
  3. Wij zullen transparant zijn over ESG-issues in onze beleggingen
  4. Wij zullen de acceptatie en implementatie van de Principles for Responsible Investment in de beleggingssector bevorderen
  5. Wij zullen samenwerken om de effectiviteit van de implementatie van de Principles for Responsible Investment te bevorderen
  6. Wij zullen rapporteren over onze activiteiten en voortgang van de implementatie van de Principles for Responsible Investment

Lees hier het complete rapport 

Meer over verantwoord beleggen

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.