Naar het overzicht

COVRA kiest Kempen als fiduciair manager

COVRA is de enige erkende organisatie in Nederland die radioactief afval mag inzamelen, verwerken, verpakken en opslaan. De beleggingshorizon van COVRA loopt tot 2130. De reden voor deze uitzonderlijk lange termijn hangt samen met het vigerende Nederlandse beleid voor radioactief afval. Het huidige en toekomstige afval moet voor tenminste honderd jaar bovengronds worden opgeslagen. Na deze periode moet het afval definitief worden opgeborgen in een diepgelegen geologische eindberging.

Jan Boelen, Directeur bij COVRA: ‘Voor het realiseren van de eindberging is financieel kapitaal nodig. In Kempen hebben we een partij gevonden, die samen met ons die lange termijndoelstelling kan nastreven. Gedurende ons selectietraject hebben wij Kempen leren kennen als een professionele en ervaren fiduciair manager. Samen hebben we de voorbereidingen getroffen om in december de eerste gelden te kunnen beleggen.’ Kempen is aangesteld als fiduciair manager om COVRA te adviseren over alle facetten van hun beleggingsbeleid. Daarnaast verzorgt Kempen de managerselectie en monitoring en legt verantwoording af over het gevoerde beleid.

Gerard Roelofs, hoofd client solutions bij Kempen: ‘De lange termijnvisie van COVRA sluit goed aan bij die van Kempen. Het is een samenwerking over generaties, dat maakt het bijzonder. Ik ben trots dat COVRA als staatsdeelneming voor ons heeft gekozen. Dit versterkt onze positie als fiduciair manager in de Nederlandse markt. Wij kijken dan ook uit naar een langdurig partnership’. Robert Verhoeven, senior fiduciair manager bij Kempen vult aan: ‘We zijn verheugd dat we COVRA bij hun specifieke vraagstelling ten aanzien van de opbouw en het beheer van hun vermogen kunnen ondersteunen op basis van onze fiduciaire beleggingsexpertise. Dat maakt het uitzonderlijk en biedt een goed uitgangspunt voor ons partnership.’  

Over Kempen       
Kempen Capital Management N.V. (KCM of Kempen) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co N.V. en heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Kempen biedt integrale fiduciaire beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s en andere institutionele cliënten. Daarnaast belegt KCM met een uitgesproken beleggingsstijl in o.a. small-caps, en mid-caps, staatsobligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen, vermogende particulieren en family offices. Kempen richt zich op een aantal beleggingsstrategieën en behoort hierin tot de wereldtop. Naast small-caps, mid-caps staatsobligaties en onroerend goed zijn dit hoog dividendaandelen, vastrentende beleggingen en 'funds of hedge funds' en Private Markets.  Kempen won in het verleden met haar beleggingsfondsen meerdere awards, zoals de Morningstar Awards en Lipper Awards.

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.