Naar het overzicht

Stichting Pensioenfonds UWV sluit intentieovereenkomst met Kempen voor fiduciaire dienstverlening

In 2016 startte Pf UWV een tender voor het aanstellen van een partij die het beste overeenkomt met de kwalitatieve en kwantitatieve kerncriteria van het pensioenfonds. Na een uitgebreid selectietraject is voor Kempen gekozen. Een aantal belangrijke thema’s zijn ontzorging, het strategisch beleggingsadvies en tegenwicht bieden aan onderliggende managers, zowel voor de liquide als de illiquide categorieën. Daarnaast spelen innovatie en meedenken bij veranderingen in de pensioensector een belangrijke rol.
Wilse Graveland, verantwoordelijk voor pensioenoplossingen Nederland bij Kempen: “Wij hebben met Pf UWV een intensief selectietraject doorlopen. Naast de inhoudelijke elementen speelden de persoonlijke klik en gezamenlijke interactie een belangrijke rol. Tijdig en adequaat reageren op veranderende omstandigheden, kan alleen door trends in de markt te signaleren en proactief te zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze klanten.”

Paul Gerla, bestuursvoorzitter bij Kempen: “Focus op de lange termijn is een speerpunt van Kempen, ook bij fiduciair management. Wij zijn buitengewoon enthousiast om voor en mét Pf UWV te gaan werken. We zien het echt als een partnership, dat in de huidige dynamische pensioenomgeving toekomstbestendig is. Daarnaast is het onze ambitie om de positie van Kempen in de pensioenmarkt te versterken en verder uit te bouwen.” 

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Profiel Kempen Capital Management
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is een 100%-dochteronderneming van Kempen & Co en heeft een vergunning als beheerder van AIF - en ICBE beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder toezicht van de AFM. KCM biedt integrale fiduciaire beleggingsoplossingen voor pensioenfondsen, verzekeraars, PPI’s en andere institutionele cliënten. Daarnaast belegt KCM met een uitgesproken beleggingsstijl in o.a. small-caps, en mid-caps, staatsobligaties en onroerendgoedfondsen voor diverse institutionele beleggers, stichtingen, vermogende particulieren en family offices.

KCM richt zich op een aantal beleggingsstrategieën en behoort hierin tot de wereldtop. Naast small-caps, mid-caps, staatsobligaties en onroerend goed zijn dit hoog dividendaandelen, vastrentende beleggingen en 'funds of hedge funds'.  KCM won in het verleden met haar beleggingsfondsen meerdere awards, zoals de Morningstar Awards en Lipper Awards.