Naar het overzicht

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund bereikt mijlpaal

In de afgelopen 15 jaar heeft het fonds een gemiddelde, jaarlijkse alpha gerealiseerd van 3,1% met een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,3%* (cijfers tot eind oktober 2017). 

Het beleggingsteam van het duurzame Kempen-fonds onderwierp ruim 1750 ondernemingen aan een grondige analyse waarbij ESG-factoren een belangrijk onderdeel vormden. Deze expertise leidt tot de selectie van de beste bedrijven in deze beleggingscategorie. 

Tommy Bryson, hoofd van de Europese small-caps fondsen bij Kempen Capital Management in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de consistente, sterke resultaten van het fonds toe aan de focus op de kwaliteit van de bedrijven, de proactieve betrokkenheid bij ESG-criteria en het identificeren van onjuiste prijsstellingen (‘mispricing’): ‘De goede performance van dit fonds bewijst de voordelen van het integreren van duurzaamheidscriteria, naast een meer traditionele financiële benadering.’  

*Rendementen zijn voor aftrek van kosten (bruto rendement). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Contactpersonen

Disclaimer

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund is een Sub-Fonds van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF. 

De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap van het Sub-Fonds toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr.166063.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/onzebeleggingsfondsen). Deze documenten van KIF en het Sub-Fonds, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen (www.kempen.com/onzebeleggingsfondsen). Het Sub-Fonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.com, op de pagina van het specifieke Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar het Sub-Fonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.