Naar het overzicht

Kempen (Lux) European Small-cap Fund viert 20-jarig bestaan

Het doel van het Europese small-cap team is het behalen van goede beleggingsresultaten op lange-termijn. Zij zetten hun uitgebreide kennis en ervaring in om te beleggen in een nauwkeurig geselecteerd aantal kleinere Europese bedrijven. De huidige portefeuille omvat 34 aandelen.
 
Mark McCullough, hoofd van het Europese small-cap fonds bij Kempen Capital Management Ltd. in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de goede prestaties van het fonds toe aan de bottom-up strategie. Binnen deze strategie worden slechts bedrijven van hoge kwaliteit geselecteerd voor de portefeuille. McCullough licht toe: ‘De uitstekende lange termijn-performance van het Kempen European Small-cap Fund laat zien hoe waardevol een dergelijke doelgerichte, selectieve strategie is. De toewijding van ons beleggingsteam is daarbij van onschatbare waarde’. 
 
*Rendementen zijn voor aftrek van kosten (bruto rendement). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
 

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

Contactpersonen

Disclaimer

Kempen (Lux) European Small-cap Fund is een Sub-Fonds van het Kempen International Funds SICAV (“KIF”), gevestigd in Luxemburg. Aan KIF is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van KIF. 

De beheerder heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en zeggenschap van het Sub-Fonds toevertrouwd aan Kempen Capital Management (UK) Ltd. Deze beleggingsonderneming staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority en is geregistreerd onder nr.166063.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/onzebeleggingsfondsen). Deze documenten van KIF en het Sub-Fonds, alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van Kempen (www.kempen.com/onzebeleggingsfondsen). Het Sub-Fonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website www.kempen.com, op de pagina van het specifieke Sub-Fonds zijn de landen te vinden waar het Sub-Fonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.