Naar het overzicht

Kempen Capital Management lanceert Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Het fonds streeft naar een aantrekkelijke rendements-risicoverhouding door middel van een gedifferentieerde beleggingsaanpak binnen de high yield-markt. Kempen versterkt zijn credit expertise door voort te bouwen op de beleggingsfilosofie van het creditteam. Het proces dat gekenmerkt wordt door een focus op kwaliteit en het beheersen van neerwaartse risico’s is bijzonder geschikt voor dit segment van de bedrijfsobligatiemarkt.

Senior portfoliomanager Rik den Hartog: “Het BB-segment van de high yield-markt heeft een van de meest aantrekkelijke eigenschappen  van alle rating categorieën, omdat het structurele anomalieën bevat die kansen bieden voor beleggers met een meer flexibele aanpak. De combinatie met achtergestelde obligaties verbetert het rendements-risicoprofiel van het fonds.”

De euro high yield-markt is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Voor beleggers die op zoek zijn naar een conservatieve aanpak is het BB-segment zeer geschikt. Rik den Hartog licht toe: “High yield-beleggers moeten extra goed op zoek gaan naar kwaliteit. Zeker nu kunnen markten onverschillig zijn met betrekking tot de verhouding tussen fundamentele factoren en waardering. Het extra rendement dat wordt behaald door in meer risicovolle ondernemingen te beleggen is op een historisch laag niveau, waardoor de extra risico’s die hierbij komen kijken nauwelijks gecompenseerd worden. Focus op kwaliteit is de kern van onze beleggingsfilosofie.”

Het fonds is beschikbaar voor institutionele en wholesale beleggers, inclusief retailbanken, in Nederland, Groot-Brittannië, Italië, Duitsland en Frankrijk. 
 
------------------------------------------------------------------- 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Fleur Horbach
T +31 (020) 348 8694
E fleur.horbach@kempen.nl 

Charlotte Wilberts
T +31 (0)20 348 88 93 
E charlotte.wilberts@kempen.nl 

 

Disclaimer

Dit persbericht van Kempen Capital Management N.V. (Kempen) is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het bevat onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing op te baseren. 

Kempen Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, en op de website van Kempen (https://www.kempen.com/nl/asset-management).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

Over Kempen 

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) is een volledige dochteronderneming van Kempen & Co N.V. Het heeft een licentie als beheerder van diverse beleggingsinstellingen, levert beleggingsdiensten waaronder asset management, en is als zodanig onderworpen aan toezicht door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten en geregistreerd bij de Financiële Gedragsautoriteit (FCA) van Groot-Brittannië. Kempen is een gespecialiseerd vermogensbeheerbedrijf met een zeer gerichte en specifieke beleggingsstijl in Europese aandelen, obligaties en vastgoedpapieren voor een scala aan institutionele beleggers, stichtingen en particuliere klanten met een hoge nettowaarde. Daarnaast biedt Kempen uitgebreide fiduciaire beleggingsoplossingen en selecteert het beleggingsboetieks voor zijn klanten. Kempen streeft naar optimale beleggingsresultaten en werkt met zeer gespecialiseerde beheerteams. Kempen Capital Management N.V. is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33181992 en is gevestigd te Amsterdam.