Naar het overzicht

Nu, Institutioneel over ontwikkelingen in Fiduciair Management

04 september 2019

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier waarop pensioenfondsen een beroep doen op fiduciair managers. Welke trends en ontwikkelingen neemt Kempen waar?

5 ontwikkelingen in fiduciair management

1. Minder pensioenfondsen, andere belangen

Door de consolidatieslag in de Nederlandse pensioensector blijven er steeds minder pensioenfondsen over. De pensioenfondsen van nu zijn grofweg op te delen in drie groepen. In de eerste plaats de grote pensioenfondsen die toekomstbestendig zijn en waar andere pensioenfondsen zich bij aansluiten. Zij hebben door hun toenemende omvang meer budget en ruimte om te professionaliseren. Daarmee nemen ook de eisen die zij aan de fiduciair stellen toe. Ten tweede zijn er de pensioenfondsen die overwegen aan te sluiten bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Een pensioenfonds kan hierbij kiezen voor een bestaande multiclient-kring, of voor een maatwerk-kring als het de eigen regeling wil behouden. Tot slot zijn er natuurlijk nog pensioenfondsen die er bewust voor kiezen om zelfstandig door te gaan. Deze pensioenfondsen kunnen of willen niet alles zelf doen en leunen vaak in sterkere mate op de uitbestedingspartners.

2. Meer behoefte aan een eigen identiteit en een eigen beleid

Welke keuze een pensioenfonds ook maakt, een feit is dat het pensioenfonds onder steeds strenger toezicht staat van DNB. Besturen moeten professionaliseren en steeds meer hun toegevoegde waarde vastleggen. Kempen is in 2015 gestart met fiduciair management, een periode waarin de meeste vermogensbeheerders nog erg gericht waren op vermogensbeheer. Waar beleggingsplannen en andere beleidsstukken destijds door het bestuur zelf geschreven werden, was de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling te zien naar een model van ‘ontzorgen’ door hulp bij het uitschrijven en uitwerken. Essentieel is dat een bestuur zelf beslist over het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan. Het gevaar van dit model is dat de fiduciair manager te veel verantwoordelijkheid en ruimte krijgt en dat het bestuur te veel op afstand komt te staan van zijn eigen beleidsstukken. Om dit risico te mitigeren controleren toezichthouders in toenemende mate in hoeverre de fondsen hun eigen beleid en keuzes maken. Ze dwingen elk pensioenfonds na te denken over zijn eigen identiteit: waarmee associëren deelnemers hun pensioenfonds en welke regelingen willen ze aanbieden? De rol van de fiduciair is hierbij verschoven van keuzes maken naar keuzes voorleggen aan het bestuur. Uiteindelijk staat het bestuur aan het roer door duidelijke keuzes te maken en de uitwerking te delegeren.

3. Een nadrukkelijke scheiding tussen advies en beheer

Aanvullende regelgeving rondom governance is een ‘hot topic’ binnen de pensioensector, denk maar aan de recente invoering van IORP II. Of de Verzamelwet pensioenen 2019, waarin fiduciair beheer nog eens onder de loep werd genomen in het bijbehorende amendement. Hierin werd expliciet duidelijk dat het pensioenfonds zelf eindverantwoordelijk is voor het opstellen van het (strategisch) beleid. Een van de gevolgen hiervan is dat in alle fasen van de dienstverlening het adagium ‘van beheer naar advies’ geldt. Pensioenfondsen werken nu vaker zelf het managersselectieproces, liquiditeitsbeleid en derivatenbeleid uit en denken na over het ESG-beleid en het evaluatieproces. De rol van de fiduciair verschuift: opdrachten bestaan uit het schrijven of reviewen van beleid, waarbij het hele denkproces door het bestuur zelf wordt gedaan. Binnen Kempen maken wij gebruik van een stapsgewijs beleggingsproces dat de basis vormt voor de inrichting van fiduciair management. Het proces, dat uit diverse componenten bestaat, stelt ons in staat modulair te werken voor onze klanten. Hierdoor is het mogelijk om alle typen pensioenfondsen, van klein tot groot, een dienstenpakket aan te bieden dat bij hen past. Met name het gebruik van voornamelijk of uitsluitend externe managers voor de invulling van de portefeuille en het gebruik van een externe custodian zorgt ervoor dat een modulaire aanpak met meerdere uitbestedingspartijen niet nodig is. Beide keuzes voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan.

4. De schaduwzijde van de vernieuwde rolverdeling

Van beheer naar advies betekent in de praktijk dat alle mogelijkheden ter besluit voorgelegd worden aan de klant. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe manager gekozen wordt voor een beleggingscategorie, moet volgens MifiD II verplicht de hele selectietrechter getoond worden, inclusief de afgevallen opties. Zo kan een pensioenfonds het geheel aan keuzes goed overzien. Dit heeft ook een keerzijde: alles wordt geïnstitutionaliseerd, er is meer behoefte aan data, verantwoording en een gedetailleerde onderbouwing. Het gevolg is dat veel pensioenfondsen ervoor kiezen benchmarks te volgen om het besluitvormingsproces te vereenvoudigen en de complexiteit van de portefeuille inclusief actieve keuzes te verminderen. Hierdoor komen grote sommen geld op dezelfde plek terecht en neemt de volatiliteit toe. Gelukkig groeit het toezicht op benchmarks ook en worden eventuele randverschijnselen – zoals ‘front running’ op benchmarks en concentratierisico’s – aangepakt door vaker na te denken over het design van de implementatie benchmark.

5. Welke ontwikkelingen komen er de komende jaren op ons af?

Op een termijn van vijf jaar zien wij de volgende ontwikkelingen en veranderingen: − Innovatie, innovatie, innovatie. Dit moet leidend zijn in de integrale fiduciaire dienstverlening: in de propositie, de cultuur, de dienstverlening, de klantbediening en de serviceontwikkeling. Alleen door te vernieuwen, innovatief en proactief te zijn kan een goede fiduciair manager succesvol zijn en blijven. − De fiduciair manager van de toekomst zal nog meer acteren in partnershipmodellen. Voorbeelden hiervan zijn de creatie van op maat gemaakte mandaten en fondsen, managersresearch en selectie voor coöperatieve verbanden of platformen. − Een verdere vorm van individualisering. Waar nu vooral sprake is van business-to-business (B2B), verwachten wij meer aandacht voor business-to-business-to-consumer (B2B2C). Denk aan een verdere doorontwikkeling van innovatieve DC-oplossingen. Hierbij zien wij het als onze fiduciaire plicht om ook het individu te kunnen bedienen op het vlak van financiële educatie en persoonlijk inzicht.

Contact:

Wilse Graveland
Britt Mulder

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

 

Eerdere edities: 

Meer over Client Solutions

News & Knowledge