Naar het overzicht

Nu, Institutioneel over klimaatrisico’s

05 november 2019

Waar klimaatverandering tot voor kort enkel nog een thema was in verschillende MVB-documenten, is het nu veel meer dan dat. De overheid stelt regels op om ervoor te zorgen dat beleggers niet kunnen worden verrast door plotselinge veranderingen in de maatschappij of het milieu. We moeten ons wapenen tegen klimaatrisico’s. Welke risico’s zijn er en hoe ziet dat wapenen eruit?

5 x over klimaatrisico’s

1. Op de lange termijn: fysieke risico’s

Klimaatrisico’s bestaan uit twee soorten risico’s. Ten eerste: fysieke risico’s. Dit zijn de gevolgen die daadwerkelijk – fysiek – plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de opwarming van de aarde, de stijging van de zeespiegel, migratiestromen door een onbewoonbare leefomgeving en het uitsterven van bepaalde dier- en plantensoorten. Dit zijn lange-termijnrisico’s, gerekend over een periode van ongeveer dertig jaar. Het lijkt alsof we daar nu niet direct van wakker hoeven te liggen, maar gezien de zeer lange beleggingshorizon van pensioenfondsen en verzekeraars kan dit zeker wel relevant zijn.

2. Op de korte termijn: transitierisico

Daarnaast hebben we op de korte en middellange termijn (tot tien jaar) te maken met transitierisico’s. De huidige economie transformeert langzaam in een duurzame economie. Dat gaat gepaard met lastig te voorspellen ontwikkelingen, die risico’s voor de beleggingen met zich meebrengen. Ten eerste de beleidsvorming: bedrijven worden verplicht om hun impact op de klimaatverandering te neutraliseren, wat kosten met zich meebrengt. Ten tweede de technologische ontwikkelingen: organisaties worden ertoe aangezet onderzoek te doen en te investeren. Dat kan negatief uitpakken, maar ook positief: hier liggen kansen voor nieuwe bedrijven om baanbrekende producten te ontwikkelen. In de derde plaats is er vertrouwensrisico, waarbij plotselinge gebeurtenissen een grote omslag kunnen betekenen in de publieke opinie. Er kan paniek ontstaan, of een verandering in de samenleving. Dit kan leiden tot negatieve impact op de beleggingsportefeuille.

3. We kunnen nu iets doen

Dat er dringend maatregelen moeten worden genomen tegen de opwarming van de aarde verkondigden klimaatactivisten al een hele tijd. Maar het krijgt nu tractie in de maatschappij, omdat de economische gevolgen zichtbaar worden en de achterban van institutionele beleggers om verantwoording vraagt. De overheid stimuleert het ondernemen van actie door het opstellen van doelstellingen voor partijen met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid als pensioenfondsen en verzekeraars. We zijn intussen een stuk beter in staat om effecten van deze acties in kaart te brengen. Door het groeiende aanbod van producten en data, bijvoorbeeld door partijen als ISS en MSCI, kunt u meer inzicht verkrijgen. Zo doet ISS Climate een Climate Impact Assessment met onder andere CO2-metingen. Ook meet ISS het percentage beleggingen in bedrijven dat hun emissie rapporteert en of dit in lijn ligt met de doelstelling. MSCI richt zich met name op ESG-data, waar data over CO2-uitstoot deel van uitmaken.

4. Proactief of reactief?

U kunt per risico(categorie) bepalen of u proactief of reactief moet zijn. Op plotselinge gebeurtenissen kunt u logischerwijs niets anders dan reageren met mitigerende maatregelen of beheersmaatregelen. Maar andere soorten risico’s lenen zich wel voor voorwerk, in de vorm van het doen van onderzoek of investeringen. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing van de allocatie naar bepaalde uitstootgevoelige sectoren, actief aandeelhouderschap door gericht de dialoog met bedrijven aan te gaan of breder, middels impact investing. Kortom: u bepaalt zelf waarin u belegt, en hoe uw visie daarop luidt.

5. Zoveel mogelijk grip met scenario’s

De genoemde risico’s vormen een grote uitdaging bij het maken van beleggingsbeleid voor de lange termijn. Voorspellingen zijn complex en zeer uiteenlopend. Probeer waar mogelijk vooruit te kijken, zonder uw primaire doelstelling – het behalen van voldoende rendement – uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld aan de hand van de scenario’s die De Nederlandsche Bank biedt. En door goed te kijken naar uw beleggingsovertuigingen en risicohouding, en hierover in gesprek te gaan met uw leveranciers en partners. Wat doet u nu al? Wat vraagt u van uw uitbestedingspartners? En welke ideologie hangt u aan? Is er een stip op de horizon waar u naartoe wilt als institutionele belegger? De antwoorden op deze vragen zijn tot slot de ingrediënten voor de beleidsvorming, het beleggingsplan en de communicatie naar uw deelnemers.

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland
Britt Mulder

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

 

Eerdere edities: 

Meer over Client Solutions