Naar het overzicht

5 x over Sustainable Development Goals

28 maart 2019

U kon er de afgelopen weken niet omheen: het klimaatakkoord had een vaste plek in alle kranten en journaals. Besteedt u in uw beleggingsbeleid ook zoveel aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde doelen? De Verenigde Naties (VN) formuleerden een reeks doelen die de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030; Sustainable Development Goals. Wat houden die doelen in en wat kunt u ermee?

 
1. Wat zijn Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgesteld door de Verenigde Naties (VN) om de wereld “tot een betere plek te maken in 2030”. Het zijn in totaal 17 doelen, die met elkaar gemeen hebben dat ze extreme armoede moeten beëindigen. De doelen gaan over gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s zijn niet door de VN zelf bedacht, maar door samenspraak van bijna 7,8 miljoen mensen wereldwijd. Zo heeft de VN onder andere een online enquête gehouden, waar burgers konden stemmen op thema’s die ze belangrijk vinden. Ook zijn VN-medewerkers op het platteland in de armste landen in gesprek gegaan met burgers.

2. Wat moet ik als pensioenfonds met SDG’s?

Veel pensioenfondsen hebben al een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, waarin staat hoe het fonds aankijkt tegen beleggingen die een positieve impact hebben op ESG-factoren of sommige bedrijven juist uitsluiten. De SDG’s kunnen u verder helpen bij het richting geven aan uw beleggingen. U kunt de verschillende thema’s gebruiken als leidraad aan de bestuurstafel, en om te bepalen waar u op in wilt zetten (of niet). Daarnaast: de transitie naar een duurzame economie gebeurt nu. Winnaars in deze nieuwe economie zijn in staat hun bedrijfsmodellen zo aan te passen dat ze met respect voor mens en milieu acteren. Dergelijke bedrijven kunnen ook een aanwinst zijn in uw portefeuille als u bedenkt dat de ‘factor’ ESG een dominante rol gaat vervullen in de waardeontwikkeling van de beleggingen.

3. Hoe maak ik een keuze uit de 17 verschillende SDG’s?

Allereerst: door in uw bestuur te bespreken wat past bij uw fonds en bij de doelen van de sector waarin uw deelnemers werkzaam zijn of de houding van uw sponsor. En vraag het uw deelnemers zelf, bijvoorbeeld in een deelnemersonderzoek. Of denk eens aan een panelonderzoek waarbij u met een kleine groep deelnemers in gesprek gaat. En maak vervolgens uw keuze: de SDG’s zijn breed en uitdagend. U kunt er ook voor kiezen u te focussen op één of twee thema’s. Elke SDG kent trouwens een reeks subdoelen, die een en ander wellicht verder uitkristalliseren voor u. U kunt ook en kijkje nemen op de SDG Index, waar u de score per land op de SDG’s kunt terugvinden. De SDG Index laat zien welke progressie landen boeken bij het behalen van de doelen, maar geeft ook aan op welke SDG’s nog veel winst te behalen is.

4. Hoe kan ik SDG’s in mijn beleggingen opnemen?

Zowel indexproviders als actieve managers die vooruitlopen op duurzaamheid integreren de SDG’s in hun data en (beleggings)processen. Omdat lang niet alle bedrijven rapporteren over SDG’s kan een actieve beheerder hier wellicht meer in betekenen. Bent u in de gelegenheid in minder liquide beleggingen te investeren? Dan zijn impactbeleggingen ook een mogelijkheid om bij te dragen aan de SDG’s.

5. Hoe meet ik de impact?

Welke investering is uw moeite waard? En welke moet u juist vermijden? De antwoorden hierop zijn nog niet erg uitontwikkeld noch technisch, maar we kunnen u wel een paar handvatten geven. Allereerst: SDG-analyses. Als u kijkt naar uw huidige portefeuille, waar haalt u dan resultaat vandaan? Dragen de ondernemingen waarin u belegt positief of negatief bij aan de SDG’s? Met een nulmeting kunt u dit in beeld brengen. En van daaruit kunt u wellicht beter bepalen waar u op in wilt zetten. Daarnaast kunt u sturen met een ESG-managersscoringsmodel. Dit is een raamwerk waarmee u uw vermogensbeheerder kunt toetsen op duurzaamheid. Hierbij krijgen managers die de SDG’s integreren in hun beleggingsproces en hier ook resultaten mee halen en rapporteren een hogere score.


Lees verder:

SDG Nederland

SDG Index

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

 

Eerdere edities: 

Meer over Client Solutions

News & Knowledge