Naar het overzicht

Hollands Glorie 2019

18 april 2019

Ons Hollands Glorie Evenement op 9 april stond dit jaar in het teken van ‘Doing well by doing good’. Was u dit jaar niet van de partij? Hier leest u de 5 dingen die u gemist heeft.

1. Doing well by doing good

Lars Duursma, moderator van het Hollands Glorie Evenement, leidde het thema van de middag in: Doing well by doing good. Oftewel: doe goed voor voorspoed. Maar wanneer is iets ‘goed’? Aan de zaal werd gevraagd waaraan men denkt bij dit thema. Duurzaamheid, charity, kinderen, filantropie en ESG werden het meest genoemd. Gerard Roelofs, directeur Client Solutions bij Kempen, vertelde dat geen enkele klant van Kempen níet nadenkt over duurzaamheid. Welke vorm dat dan ook mag hebben: insluiten, uitsluiten, beleggen met impact. In alle beleggingsfondsen die Kempen beheert komt duurzaamheid op de één of andere manier aan bod. Dit geldt ook voor fiduciair management, waar beleggingsbeslissingen worden genomen met het oog op de lange termijn en op hóe bedrijven te werk gaan.

2. Het juiste doen aan de hand van technologie

Deborah Nas, Professor Strategic Design for Technology-based Innovation aan de TU Delft, nam het publiek in een sneltreinvaart mee langs de nieuwste technologische ontwikkelingen, steeds de link leggend met duurzaamheid en ‘het goede doen’. Neem bijvoorbeeld tech-ontwikkelingen in vastgoed. Zo wordt generative design steeds vaker toegepast: computers ontwerpen gebouwen, die zo optimaal aansluiten op de behoefte en passen bij de omgeving. Ook maakt technologie het mogelijk aan de hand van data sneller te screenen hoe organisaties ervoor staan, waar en hoeveel woningen gebouwd moeten worden en wat de te verwachten kosten voor onderhoud en energieverbruik zijn bij een nieuw aan te kopen gebouw. Ook voor de landbouw biedt technologie nieuwe oplossingen. De inzet van drones bijvoorbeeld geeft een boer de mogelijkheid precies te zien welk stuk van de grond bemesting nodig heeft, zonder dat de gehele akker periodiek moet worden onderzocht. Met vertical farming, oftewel landbouw in gestapelde vorm, kan grondoppervlak en water worden bespaard.

3. Goed doen met landbouwgrond en bosbouw

In de breakout-sessie ‘Focus op reële assets: Pand & Land’ werd verder ingezoomd op land- en bosbouw, ditmaal als beleggingscategorie. Er zijn meerdere redenen dat beleggen in landbouw in opkomst is. De groeiende wereldbevolking zorgt voor enorme druk op de landbouwgrond. Daarnaast zorgen veranderende consumptiepatronen voor een toenemende vraag. Zo wordt er wereldwijd meer vlees gegeten, ook in de armere gebieden. En de vraag naar een aantal nichegewassen, zoals amandelen, kiwi’s en blauwe bessen, stijgt. Tot slot neemt de rol van institutioneel kapitaal naar verwachting toe, doordat de gemiddelde leeftijd van boeren hoog ligt en hun opvolging minder makkelijk te regelen is dan vroeger. Blijvend bij het thema ‘Doing well by doing good’: beleggen in landbouw maakt het mogelijk ook direct invloed uit te oefenen op de uitstoot van broeikasgassen en het creëren of terug laten keren van meer biodiversiteit op het platteland.

4. Investeer in de transitie naar een duurzame economie

Stel dat de volgende industriële revolutie over duurzaamheid gaat, wat kunt u nu al doen? Daarover ging de breakout-sessie ‘Investeren in de transitie naar een duurzame economie’. Om u voor te bereiden op duurzame innovatie kunt u profiteren van nieuwe ondernemingsmodellen die gericht zijn op verantwoord omgaan met alle stakeholders op de lange termijn. Mijd kwetsbare ondernemingen die niet in staat zijn zich aan te passen op economisch, sociaal en milieugebied. En meet en monitor duurzaamheidsrisico’s en -kansen doelgericht. Daarbij kunt u SDG-analyses gebruiken, die duidelijk maken welk deel van de omzet van ondernemingen positief en negatief bijdraagt aan de SDG’s. Een andere mogelijkheid is het in kaart brengen van klimaatrisico’s voor de balans. Of, tot slot, impact investing: u maakt met uw beleggingsportefeuille onderdeel uit van de oplossing en investeert zo heel gericht. Om uw fondsmanagers in de portefeuille te beoordelen biedt het manager-scoringmodel van Kempen uitkomst: een raamwerk waarmee u een vermogensbeheerder kunt toetsen op duurzaamheid.

5. Jong & oud in één collectief

In de derde breakout-sessie stond de hybride pensioenregeling centraal. Een regeling die het mogelijk maakt de kracht en waarde van het collectief te behouden door de wensen van jong en oud te verbinden. Met deze nieuwe regeling mengen we ons in de huidige discussie over een andere inrichting van ons pensioenstelsel, die immers onontkoombaar is om in te spelen op de actuele maatschappelijke vraagstukken. Eén hybride regeling is wat ons betreft de oplossing: een combinatie van opbouw in een premieregeling met life-cycle (CIDC), gevolgd door een uitkering via een collectieve uitkeringsregeling (CDC). Door de collectieve invulling van de uitkeringsfase kan er meer risico worden genomen door beleggingen in zakelijke waarden. Dit zorgt voor een beduidend hogere verwachte uitkering in vergelijking met een vaste uitkering (zoals het geval is bij totale afkoop). Gegeven de karakteristieken van de uitkeringsfase kan er ook in de opbouwfase meer risico worden genomen. De hybride variant maakt flexibiliteit mogelijk. Zo kunnen er in de opbouwfase verschillende premiestaffels naast elkaar worden gebruikt. Er is namelijk geen directe koppeling met een pensioenuitkering, maar een ‘potje voor later’. En dat is vooral ‘Doing well voor alle deelnemers van een pensioenfonds’.

Lees verder:

Website Deborah Nas

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

 

Eerdere edities: 

Meer over Client Solutions

News & Knowledge