Naar het overzicht

Nu, Institutioneel 5 x over de huidige handelsoorlog

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Donald Trump productie en werkgelegenheid terug te brengen naar de Verenigde Staten. Hij voegde daad bij het woord, met een handelsoorlog tussen de VS en China tot gevolg. Welke gevolgen kan dit hebben?

Arines & Martinus - September 2018

 
Waar staan we nu?

Begin 2018 gaf Trump akkoord op importheffingen op staal en aluminium, geldend voor een groot aantal handelspartners van de VS. Ook hebben de VS een groot deel van de import uit China belast met heffingen en dreigen ze het resterende deel van de import te tariferen. De handelsoorlog tussen de VS en China barstte hiermee in volle hevigheid los. Beide landen proberen strategisch te handelen. China voert, net als de EU, heffingen in op producten die voornamelijk uit republikeinse staten afkomstig zijn. Ondertussen dreigen er nog steeds verdere handelsconflicten tussen de VS en andere landen, zoals met Canada, Japan en de EU.

Wat zijn de effecten tot nu toe?

De effecten zijn tot nu toe zeer beperkt. Sinds de invoering van de eerste handelstarieven zien we licht hogere prijzen in sommige bedrijfstakken en een licht afnemend producentenvertrouwen. De schade van een verdere escalatie van de handelsoorlog is lastig te beoordelen, omdat er weinig precedenten zijn. Onze beste inschatting is dat, als alle regeringen een tarief van 25% op alle importgoederen zouden toepassen, de omvang van de wereldeconomie met 2 á 3% zou krimpen in vergelijking met een scenario zonder conflicten. Hiermee heeft een dergelijk scenario beduidend minder negatieve impact dan de financiële crisis. Dit komt doordat het nu alleen om een heffing op import van goederen gaat en de goederenexport gemiddeld ‘slechts’ 11% van de wereldeconomie beslaat.

Onze verwachtingen op de lange termijn

De geschiedenis leert ons dat hogere importtarieven tot een afname van de internationale handel leiden. Dit reduceert internationale competitie en uiteindelijk de efficiëntie van het bedrijfsleven. Verhuizing van productiefaciliteiten brengt kosten met zich mee. Hogere handelskosten vormen ook een barrière voor internationale kennisdeling. Naast de directe impact op de wereldhandelsstromen ontstaat mogelijk ook een afname van het consumenten- en producentenvertrouwen. Maar zover is het nog niet. De gevolgen van de huidige perikelen zijn te overzien. Alleen een forse verdere escalatie zou de arbeidsproductiviteit raken en tot economisch verlies op lange termijn leiden.

Waar eindigt dit?

De aanstaande midterm-verkiezingen in de VS op 6 november 2018 vormen een belangrijke mijlpaal in dit conflict. U zou ze kunnen beschouwen als een referendum omtrent het handelsbeleid van president Trump. De handelsconflicten kunnen op verschillende manieren verder escaleren. Zo kan het conflict tussen de EU en de VS zich uitbreiden, wat in Europees opzicht potentieel vooral nadelig is voor Duitsland en Italië. Het conflict betreft nu alleen nog de tarifering van goederen. Maar dit zou ook uitgebreid kunnen worden met heffingen op diensten en belemmeringen van buitenlandse investeringen en migratie. De impact op met name aandelenmarkten en bedrijfsobligaties zou dan toenemen, omdat dit de winstgevendheid van het bedrijfsleven onder druk zet. Logischerwijs lijden aandelen in sectoren en landen met grote afhankelijkheid van internationale handel hieronder. Afnemende groei kan ook de olieprijs drukken. Tot slot kunnen de VS ook nog besluiten uit wereldhandelsorganisatie WTO te stappen. Dit vereist echter goedkeuring door het Amerikaanse Congres.

Hoe zit het met uw risico’s?

Logischerwijs hebben importtarieven de grootste negatieve invloed op landen die veel exporteren. Zo mogen China, Mexico, Canada, Japan en Duitsland tot de grootste exporteurs naar de VS gerekend worden. Daarnaast heeft de handelsoorlog tussen China en de VS indirect ook gevolgen voor toeleveranciers van halffabricaten aan China. Denk hierbij aan Oost-Aziatische landen met een omvangrijke goederenproductie zoals Taiwan, Maleisië, Singapore en Korea, maar ook aan Chili en Zuid-Afrika. Op korte termijn kunnen de handelsbeperkende maatregelen tot een beperkte toename van de inflatie leiden. Verder zien we dat de handelsperikelen momenteel vooral tot schommelingen in valuta’s leiden. De munten van enkele opkomende markten zijn sterk gedaald. Omdat deze valuta’s normaliter niet afgedekt (kunnen) worden door investeerders, leidt dit tot verliezen op aandelen en lokale valuta obligaties in deze markten. Voor de komende periode is het van belang voortdurend te blijven beoordelen of de onderliggende economische ontwikkeling geschaad gaat worden.

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland
Michel Iglesias del Sol

 

Eerdere edities: 

Meer over Client Solutions