Naar het overzicht

Nu, Institutioneel 5 x over de identiteit van uw pensioenfonds

Een nieuw pensioenakkoord is ophanden, wat gaat dit betekenen voor de toekomst van uw fonds? Wij pleiten er bij Kempen voor dat pensioenfondsen stilstaan bij de toegevoegde waarde die zij – los van een goed pensioen – bieden aan deelnemers. Dat begint bij het bepalen van de identiteit van het fonds. Zouden deelnemers uw fonds selecteren als ze vrije keuze hebben? En als het antwoord ‘nee’ is, wat kunt u dan doen om dat te veranderen?

 

 
Wat is de identiteit van uw pensioenfonds?

De missie en visie en het beleggingsbeleid, inclusief bijbehorende communicatie naar deelnemers, zijn cruciaal in hoe deelnemers naar het pensioenfonds kijken. De missie en visie kunnen voor ieder pensioenfonds anders zijn. Net als de invulling van het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille in relatie tot de pensioenverplichtingen. Met andere woorden: ieder pensioenfonds heeft een andere identiteit, ook al lijken fondsen op hoofdlijnen gelijk te zijn.

Waarom moeten we nu nadenken over identiteit en toegevoegde waarde?

Elk pensioenfonds streeft naar een duurzame (langetermijn)regeling en communicatie-aanpak die aansluiten bij de actuele wensen van zijn deelnemers en sociale partners. Lage dekkingsgraden, een flexibiliserende arbeidsmarkt en de vergrijzing leiden tot benodigde veranderingen in het pensioenlandschap, zoals de individualiseringstrend. Deze trend versterkt de noodzaak een eigen identiteit uit te dragen. Zeker als deelnemers of werkgevers in de toekomst kunnen kiezen tussen aanbieders en tegelijkertijd het vertrouwen van deelnemers onder druk staat, is het van belang dat een pensioenfonds duidelijk is over zijn toegevoegde waarde.

Wat betekent dit voor het fiduciair management?

Vermogensbeheerders die de rol van fiduciair manager voor pensioenfondsen vervullen moeten in deze ontwikkeling mee. Flexibiliteit, wendbaarheid en toekomstgerichtheid zijn eigenschappen die niet mogen ontbreken bij het invulling geven aan de gewenste eigenheid van pensioenfondsen. Een one-size-fits-all oplossing past daar niet bij. De fiduciair kan een pensioenfonds juist helpen zijn eigen beleid op te stellen, en bij de uitvoering te zorgen voor inrichting van de juiste mate van keuzevrijheid en flexibiliteit in de beleggingsportefeuille.

Welke vragen kunt u als pensioenfondsbestuurder beantwoorden?

Vraagstukken rondom individualisering, de verplichtstelling voor werkgevers en ZZP’ers en toenemende regeldruk zijn onontkoombaar als we naar de toekomst van pensioenfondsen kijken. Om als pensioenfonds te overleven in deze turbulente omgeving is een eigen identiteit cruciaal. Hoe kijkt uw fonds naar de genoemde vraagstukken? En hoe geven uw sociale partners hier al dan niet invulling aan met de verschillende pensioenregelingen die het pensioenfonds aanbiedt?

Welke varianten zijn in opkomst?

Naast de klassieke uitkeringsregelingen ziet Kempen een toenemende vraag naar premieregelingen. Ook worden er hybride varianten ontwikkeld, waarbij de opbouw plaatsvindt in een CIDC-regeling (premieregeling) en de uitkering binnen een (vaste) DB-regeling. Een hybride variant combineert de voordelen van beide regelingen. Binnen het juridisch en toezichtskader bestaan diverse mogelijkheden om toekomstbestendige regelingen aan te bieden, waarbij de wensen van de sociale partners centraal blijven staan. Welke toegevoegde waarde biedt u aan uw deelnemers? Blijven zij u ook trouw, mocht de verplichtstelling in de toekomst komen te vervallen?

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland
Michel Iglesias del Sol

 

Eerdere edities: 

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

Meer over Client Solutions