Naar het overzicht

Nu, Institutioneel 5 x een blik op 2019

Er zijn signalen dat de economische cyclus binnenkort gaat draaien, met als gevolg lage rendementsverwachtingen voor de komende jaren: centrale banken beperken de verruiming van het monetaire beleid wereldwijd en krappere arbeidsmarkten zullen de groei komend jaar onder druk zetten. Investeerders maakten in 2018 in groten getale gebruik van het - nu nog - relatief goedkope geld om hun belang naar de beurs te brengen. Hoe werkt dit door in 2019 en waar moet u rekening mee houden? Wij hebben bij Kempen geen glazen bol, maar kunnen wel onze inzichten delen.

 

 
1. Wat doen de dekkingsgraden de komende tijd?

Een groot aantal pensioenfondsen kampt nog altijd met lage dekkingsgraden. Daarbovenop zal de UFR (Ultimate Forward Rate) komend jaar nog licht dalen, met een verder negatief effect op de dekkingsgraad. De UFR is een tienjaarsgemiddelde met een vertragend effect, waardoor u de gevolgen van de rentedaling in de afgelopen jaren deels dus nog voor uw kiezen zult krijgen. Daarnaast staan premiedekkingsgraden bij veel fondsen onder druk. Daarmee ontstaat de noodzaak tot het behalen van rendement om de dekkingsgraad op peil te houden. Of liever nog, deze te laten stijgen. Maar hoe doet u dat in een omgeving waarin rendementsverwachtingen laag zijn?

2. Waar vindt u rendement?

Allereerst: maak geen bokkensprongen in uw zoektocht naar rendement en voorkom onnodige risico’s. De traditionele aandelen en bedrijfsobligaties moeten volgens ons nog altijd de basis van uw portefeuille zijn én blijven. Kijkend naar de spreiding buiten die vaste categorieën zien we een paar – meer complexe – categorieën die wellicht interessant zijn. Illiquide beleggingen als niet-genoteerd vastgoed en infrastructuur zijn ook duurder geworden, maar bieden voor langetermijnbeleggers nog rendements- en diversificatiemogelijkheden. Structured credit (gebundelde kredieten) en bepaalde onderhandse leningen ook. Hierbij geldt, net als altijd: spreiding is essentieel! Plus: voorkom beleggingen die achteraf gezien niet goed doordacht of niet passend blijken te zijn.

3. Hoe weet u of een nieuwe, meer complexe categorie iets voor u is?

Ook hier een advies vooraf: wilt u investeren in een complexe beleggingscategorie? Bepaal eerst of u genoeg kennis en ervaring in huis hebt. Laat u anders eerst goed voorlichten. Investment cases helpen om een goed beeld te krijgen van de implicaties en voor- en nadelen van een categorie. Ze geven inzicht in de werking, de risicokarakteristieken en of de categorie voldoende aansluit op uw doelstellingen en investment beliefs. Na het bestuderen van investment cases loont het om diepgaander informatie te bestuderen – zoals whitepapers (zie bijvoorbeeld onderaan onze whitepaper over infrastructuur) – of een educatiesessie te bezoeken. Kortom: doe het benodigde huiswerk, vraag door en weet waar u in belegt.

4. Hoe kan valuta-afdekking u helpen?

Valuta-afdekking biedt een andere invalshoek bij het zoeken naar meer rendement. Het wordt vaak gezien als een risico waar geen rendement tegenover staat. Bovendien leidt deze categorie in het toezichtskader tot extra buffervereisten. En de kosten van bijvoorbeeld afdekking van de Amerikaanse dollar zijn momenteel hoog, vanwege het huidige renteverschil tussen beleggingen in euro’s en beleggingen in Amerikaanse dollars. Hoe gaat u hier het best mee om? Recent deed Kempen onderzoek naar de langjarige effecten van valuta-afdekking op de risico-rendementsverhouding van een portefeuille met aandelen en obligaties. Hieruit bleek dat de natuurlijke valuta-afdekking binnen aandelen een lagere directe valuta-afdekking kan ondersteunen. De natuurlijke afdekking is overigens verschillend per regio. Zo is er over een langere periode bij Japanse aandelen een sterke natuurlijke afdekking aanwezig. In de VS geldt dat in mindere mate en bij aandelen uit het Verenigd Koninkrijk nog minder. Met andere woorden: het loont de moeite om wat minder af te dekken in Japan en wat meer in het Verenigd Koninkrijk. Stel: u bezit aandelen van een Amerikaanse onderneming die veel exporteert naar het buitenland. Wanneer de koers van de dollar daalt, betekent dat een voordeel voor de exporterende onderneming en kan dat leiden tot een stijging van de aandelenkoers. Er is dan sprake van natuurlijke valuta-afdekking: de daling van de valuta wordt (deels) gecompenseerd door een stijging van de aandelenkoers. Tegelijkertijd wijzigt de waarde van een Amerikaanse staatsobligatie niet of nauwelijks als gevolg van een verandering van de Amerikaanse dollar. Hierbij is dus geen sprake van natuurlijke afdekking.

5. Maak de balans iets minder vaak op…

De praktijk ziet er altijd anders uit dan van tevoren gedacht. En zo komt het dat het werkelijke risicoprofiel van uw portefeuille na verloop van tijd kan afwijken van het door u gewenste. Wij volgen om die reden de marktontwikkelingen en monitoren de portefeuilles van onze klanten. Periodiek zorgen we ervoor dat alle allocaties weer teruggezet worden naar de normgewichten. Dit herbalanceringsproces brengt echter transactiekosten met zich mee, die soms flink kunnen oplopen. Daarom hebben we onderzocht wat de meest efficiënte frequentie van herbalanceren is: op maand-, kwartaal- of op jaarbasis. Wat bleek: herbalancering op jaarbasis beperkt per saldo de kosten, terwijl de risico’s niet navenant toenemen. Kortom: herbalancering op jaarbasis is te prefereren. Effectieve bandbreedtes zorgen er daarbij voor dat het risicoprofiel niet te veel van het gewenste profiel afwijkt. Meer weten? Zie onderstaand artikel uit Pensioen Pro.


Lees meer:

Contact:

Kornelis Buursma
Maarten Blankevoort

 

Eerdere edities: 

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

Meer over Client Solutions