Naar het overzicht

Nu, Institutioneel - 5 stappen naar een ESG-proof beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen is inmiddels een vast agendapunt bij veel pensioenfondsen. Nu er een wetsvoorstel (Initiatiefwet van Weyenberg) circuleert dat de invloed van deelnemers in de toekomst moet borgen, dient met name uw uitsluitingsbeleid op orde te zijn en periodiek geactualiseerd te worden. Ook krijgen de verantwoordingsorganen en belanghebbendenorganen mogelijk een adviesrecht op het verantwoord beleggingsbeleid. Tijd dus, om beleggingsportefeuilles 100% ESG-proof (Environment, Social, Governance) te maken. We bieden u vijf inzichten uit onze praktijk die daarbij kunnen helpen, gebaseerd op de ervaringen bij één van onze klanten: Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. 

 

Bepaal wat u wilt

Pensioenfondsen moeten van de toezichthouder aandacht besteden aan duurzaamheid, dat is een feit. De mate waarin bepaalt u zelf. Stelt u zich als bestuur eens de vraag: waar staan we voor als pensioenfonds, wat vinden we belangrijk? En welke houding past bij de branche waarin we opereren? Kijk opnieuw naar uw missie en visie. Zijn ze nog op uw fonds van toepassing? In aansluiting daarop: ga te rade bij uw stakeholders. Vraag uw deelnemers hoe belangrijk zij een duurzaam beleggingsbeleid vinden, bijvoorbeeld tijdens uw risicobereidheidsonderzoek of bij eventuele klankbordgroepen. En zet het onderwerp op de agenda bij uw sociale partners. Een goed begin is het halve werk.

Schrijf een discussiestuk

Een discussiestuk/notitie voor uw beleggingscommissie of bestuursvergadering maakt een gesprek over ESG-vraagstukken snel concreter; het is vaak eenvoudiger om een mening te vormen aan de hand van een geschreven artikel. U zult overigens zien dat betrokkenen vaak een zeer verschillend beeld en andere ideeën hebben, zodra het gaat over duurzaamheid. Met een aantal punten alvast op papier worden de zaken sneller concreet. Dan kunt u gezamenlijk vragen beantwoorden als: wat betekent ESG-beleid (Environment, Social, Governance) voor ons? Waarom willen we het? Heeft het consequenties voor het rendement, positief of negatief, korte of lange termijn?

Neem de tijd

Wat uw wensen ook zijn als het gaat om duurzaam beleggingsbeleid, het is belangrijk dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. Een handig hulpmiddel hierbij is het BOB-model (beeld-, oordeel- en besluitvormingsmodel). Verzamel alle feiten, meningen en beelden over het onderwerp. En maak ruimte voor tegengeluid, bijvoorbeeld door een (externe) begeleider aan te wijzen. Alleen zo komt iedereen op een lijn en zijn bestuursleden na afloop in staat het nieuwe beleid uit te leggen aan deelnemers. En dat laatste wordt, ook gezien het wetsvoorstel van Weyenberg, steeds belangrijker.

Bepaal uw koers

Als alle betrokkenen het eens zijn, legt u het resultaat vast. Met een set beleggingsbeginselen waarin de opvatting van het fonds over duurzaam beleggen en de uitgangspunten zo concreet mogelijk worden opgeschreven. En kies een paar thema’s waarop het beleid gericht wordt. Voeg ESG vervolgens toe aan de driehoek ‘risico – rendement – kosten’. Met een helder beleggingsbeleid voorkomt u in de nabije toekomst veel discussie over individuele aandelen. Zo kunt u transparanter zijn richting uw deelnemers en hen laten zien dat er integer met hun pensioengeld wordt omgegaan.

Ga aan de slag

Tot slot is het tijd voor de invulling. Bekijk per beleggingscategorie welke keuzes u kunt maken, passend bij uw beleggingsovertuigingen. Voer deze door en vertel er over! Leg op uw website uit hoe uw beleggingsbeleid tot stand is gekomen en welke keuzes u bewust maakt. Brengt u een magazine uit? Zet daar eens een interview in met de bestuursleden die het beleid hebben gemaakt, en laat hen in gewone-mensentaal uitleggen waarom voor bepaalde thema’s is gekozen en dat daarbij rekening is gehouden met de voorkeuren van de deelnemersgroep. U zult merken dat zich in no-time weer nieuwe keuzes aandienen op het vlak van ESG-beleid. Verzamel dan altijd eerst de feiten. Laten we ons hier leiden door de waan van de dag? Of is dit echt onze overweging waard? En kijk nog eens goed naar uw vertrekpunten: welke keuze past het best?

Meer weten?

 

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland
Robin Schouten

 

Eerdere edities: 

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

Meer over Client Solutions

News & Knowledge