Naar het overzicht

Nu, Institutioneel 5x over ‘hoogtevrees’

Het is u vast niet ontgaan dat bijna alle beleggingscategorieën goede rendementen lieten zien de afgelopen jaren. Zelfs de rente stijgt weer enigszins. Maar die opwaartse bewegingen zorgen ook voor spanning. Hoe lang kan dit nog doorgaan? En wat kunt u doen om uw beleggingen te beschermen tegen een eventuele vrije val?

  Hoogtevrees

Hoogtevrees, wat is dat precies?

De afgelopen tijd zagen we de aandelenkoersen over alle linies stijgen. Ook bedrijfsobligaties en andere vormen van kredietverlening rendeerden goed. En de meeste alternatieve categorieën stegen door de search naar yield ook in waarde. Tot slot loopt zelfs de rente op, zij het langzaam. Dat alles is goed nieuws voor de dekkingsgraden, die voor het eerst sinds tijden weer tot enige positiviteit stemmen. Maar al die stijgende lijnen, hoe lang gaat dit nog door? Er komt ongetwijfeld een moment dat deze weelde ophoudt, zou je zeggen. Hoogtevrees noemen we dat!

Zijn er scenario’s voor een vrije val?

Het kan allemaal best nog even goed blijven gaan. Maar gespannen is het zeker. Omdat de meeste beleggingscategorieën nu relatief hoog gewaardeerd zijn, is de kans dat een tegenvaller pijn gaat doen groot. Zo zijn er scenario’s denkbaar die direct een neerwaartse beweging in gang zetten. Denk maar eens terug aan februari 2016, toen in de VS onrust ontstond over de lage olieprijzen. De high yield obligaties reageerden direct met een vrije val. Wij houden op dit moment onder meer een drietal scenario’s in het vizier. Ten eerste de oplopende inflatie: die kan ervoor gaan zorgen dat centrale banken op de rem trappen en de rente sneller verhogen dan men nu verwacht. Enkele voortekenen zien we op het gebied van de loongroei in de VS, waar de markt recentelijk fors op reageerde. Ten tweede de kredietwaardigheid van ondernemingen. Nu het zo goed gaat, lenen bedrijven meer voor bijvoorbeeld het kopen van aandelen of het doen van overnames. Men is – kort gezegd – positief en vol vertrouwen en daarmee minder voorzichtig. Dit zorgt voor hogere debt-to-equity ratios (schulden versus eigen vermogen) en dus hogere financieringslasten. Als de rentes dan ook nog eens stijgen worden deze lasten hoger en komt het vertrouwen van beleggers mogelijk in het geding. En tot slot handelsoorlogen of belangrijke politieke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de recent aangekondigde importheffingen op staal en aluminium van president Trump. Binnenkort volgen nog meer onderzoeksresultaten die hij aan kan grijpen voor economische sancties. Zijn verkiezingsslogan ‘America First’ en de bijbehorende acties leiden over het algemeen tot duurdere handel en een oplopende inflatie.

Wapen u tegen hoogtevrees

De vraag die velen bezighoudt is ‘hoe dek ik mezelf in tegen een mogelijke vrije val?’ Zoals altijd geldt ook nu: zorg voor zorgvuldige spreiding! Dat geldt enerzijds over de verschillende beleggingscategorieën heen. Denk aan beleggingen die minder te lijden hebben van stijgende inflatie en rente, zoals categorieën waarvan de opbrengst gekoppeld is aan inflatie of obligaties met een variabele rentevergoeding. Zorg daarnaast voor spreiding binnen de categorieën. Het helpt als er sprake is van een brede mix aan partijen aan wie u geld uitleent: overheden en bedrijven, maar ook particulieren. Naast de welbekende categorieën staats- en bedrijfsobligaties, kunt u ook spreiden door te alloceren naar hypotheken, direct lending of structured credit.

Resultaten uit het verleden…

Hoe groot de hoogtevrees ook is, beleggingen zullen op de lange termijn altijd beter presteren dan liquide middelen en dus blijft beleggen raadzaam. Niemand kan helaas de toekomst voorspellen. Blijf uw portefeuille dan ook monitoren op een aantal belangrijke factoren en kijk daarbij steeds kritisch naar uw beleggingsovertuigingen en de rendementsverwachtingen. Durf ook de voor de hand liggende beleggingscategorieën kritisch te evalueren en indien nodig wegingen aan te passen of zelfs afscheid te nemen. Daarnaast: resultaten uit het verleden bieden helaas geen garantie voor de toekomst. De volgende neergang van de markten hoeft niet zo dramatisch te zijn als in 2008. We zijn de financiële crisis misschien nog niet vergeten, maar dit wil niet zeggen dat spreiding niet meer werkt. Durft u de historie los te laten en de wereld opnieuw te bekijken?

Hoe beschermt u uw portefeuille?

Tot slot: als u toch vindt dat uw risico’s te groot zijn, hoe beschermt u dan uw beleggingsportefeuille tegen mogelijke koersdalingen? Hiervoor bestaan verschillende methodieken. Sommige methodes beschermen enkel tegen neerwaartse risico’s, andere behouden daarnaast het opwaarts potentieel. Afhankelijk van de situatie waarin uw fonds zich bevindt in termen van dekkingsgraad, kan dit verschil van belang zijn. Voor sommige strategieën moet u een verzekeringspremie betalen, voor andere niet. Welke strategie u ook overweegt, onderzoek altijd de impact die een beschermingsconstructie kan hebben op de samenstelling van de beleggingsportefeuille. In onderstaande tabel ziet een samenvatting van de verschillende mogelijkheden om uw beleggingsportefeuille te beschermen tegen neerwaartse risico’s.

Beschermingsconstructies  Expliciet korte termijn bescherming   Behoud opwaarts potentieel Rendement impact  Goede timing benodigd 
 Diversificatie / veilige havens

 Nee

 Ja

 Licht negatief Nee
 Lineaire afdekking  Ja  Nee   Neutraal  Ja 
 Niet-lineaire afdekking  Ja  Ja   Negatief  Nee 
 Dynamische strategieën  Nee  Ja  Neutraal Ja 
 Long positie aandelenvolatiliteit  Ja  Ja  Sterk negatief Nee
 Tail risk hedge fondsen  Ja  Ja  Licht negatief Nee


Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!


 Ja

 Ja

Neutraal 

Neutraal 

Licht negatief

Licht negatief

Ja 

Contact:

Kornelis Buursma
Wilse Graveland
Michel Iglesias del Sol

 

Eerdere edities: 

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

Meer over Client Solutions

News & Knowledge