Naar het overzicht

5 x toekomstvisie op meer individueel pensioen

Misschien dacht u in het verleden al eens na over een overstap naar defined contribution (DC) en was dat toen niet het beste alternatief. Maar nu staat de toekomstvisie – net als bij veel pensioenfondsen – waarschijnlijk weer op de agenda. Wilt u invulling geven aan de individualiseringstrend zonder het collectieve karakter te verliezen? Dan is een CIDC (Collective Individual Defined Contribution) pensioenregeling een betere keuze dan ooit tevoren. Wij geven u graag een vijftal aanknopingspunten, gebaseerd op ontwikkelingen die wij waarnemen in de markt. 
Efficiënte uitvoering

Een aantal fondsen voert al enkele jaren een DC-regeling uit en heeft daarmee een prima trackrecord neergezet. Efficiency in de uitvoering door meer eenvoud en standaardisatie werkt hier in uw voordeel, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en variëteit van uitvoeringsmogelijkheden. Daarnaast maakt de verdere ontwikkeling van algemene pensioenfondsen (APF) en premiepensioeninstellingen (PPI’s) – waarin ook de governance degelijk en efficiënt geregeld is – DC-regelingen tot een aantrekkelijke keuze wanneer de toekomst van uw pensioenfonds eindig is of in plaats van een verzekerde regeling.

Volwaardig alternatief met doorbeleggen

De meest voorkomende pensioenregeling is nog altijd defined benefit (DB) met een maximale premie. Een belangrijk kritiekpunt was dat in een DC regeling veel korter kan worden belegd. Doorbeleggen maakt de (CI)DC-regeling completer en zorgt voor een volwaardig alternatief. De periode om daadwerkelijk (in zakelijke waarden) te beleggen wordt op deze manier vergelijkbaar met een DB regeling, waarbij een life cycle (beleggingsvorm waarbij de pensioenpremie op basis van leeftijd wordt belegd) ervoor zorgt dat de risicohouding is afgestemd op de leeftijd van een deelnemer. We geven toe, de uitvoering van doorbeleggen is nog niet ideaal. Bij een PPI is de standaard nog steeds een verzekerde regeling op pensioendatum. Daarbij moet een deelnemer zelf aangegeven dat hij of zij wil doorbeleggen om zo over een langere periode extra rendement te kunnen realiseren. Dat vereist een actieve pensioendeelnemer. Daarnaast gaan de collectiviteit en solidariteit grotendeels verloren indien de uitkeringsfase ook door de PPI wordt uitgevoerd. Pensioenfondsen, waaronder APF’en, en verzekeraars, kunnen wel goede collectieve doorbeleggingsproducten aanbieden. Er zijn dan ook steeds meer partijen die hier oren naar hebben om zo DC tot een volwaardig alternatief te maken. Een goede trend, want hiermee worden collectiviteit en solidariteit ook ná de pensioendatum behouden, terwijl de deelnemer individueel meer opbouwt.

U kunt net zo betrokken blijven

Misschien denkt u dat uw betrokkenheid bij het fonds drastisch afneemt als u kiest voor een DC-regeling. Deelnemers kunnen dan namelijk zelf keuzes maken en vullen een individuele pensioenpot, terwijl u en ook deelnemers de collectiviteit voor veel onderdelen graag willen waarborgen. Daarom willen wij een lans breken voor CIDC: collectief individueel defined contribution. U zorgt goed voor uw deelnemers door te kiezen voor een passende life cycle en pensioenregeling. Andersom hebt u de mogelijkheid om deelnemers naar wens keuzes te geven. Lees meer in een artikel van Wilse Graveland uit Pensioen Bestuur en Management (2016).

Gelijkwaardigheid door marktrentes

Een ‘goed pensioen’ bestaat uit een volwaardige premie en goede beleggingsrendementen. Vooral in tijden van een lage rente staan de premiebepaling en -betaling onder druk. Als oplossing hiervoor denkt u in eerste instantie vanuit deelnemersperspectief misschien niet aan een DC-oplossing. Kenmerk daarvan was immers een fiscaal beperkte ruimte voor pensioenopbouw met 3 procent- en 4 procent-rekenrentepremiestaffels. Maar die gedachte is niet meer terecht. Binnen een DC-regeling mag sinds begin dit jaar onder voorwaarden ook worden gerekend met marktrentes, min of meer vergelijkbaar met een DB-regeling met een maximale premie (CDC). Zo kunnen uw deelnemers ook bij een lage rente een volwaardig pensioen opbouwen binnen een DC-regeling.

Wat is ‘eerlijk’ in de generatiekwestie?

De verkiezingen zijn achter de rug. Daarmee gloort de hoop op een besluit over het pensioenstelsel van de toekomst. Veel politieke partijen namen een standpunt in over de doorsneepremie, individualisering, maximale opbouw, en ga zo maar door. Deze elementen komen ook terug in de verschillende varianten die door de SER zijn geschetst, waarbij het waarborgen van solidariteit en collectiviteit nog altijd een belangrijk discussiepunt is. Het gespreksonderwerp? Een DC-regeling met collectieve risicodeling en een persoonlijk pensioenvermogen... Misschien ook uw overweging waard.

Nu, Institutioneel ook ontvangen?

Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt de volgende editie automatisch in uw mailbox.

Contact

Wilse Graveland