Naar het overzicht

Kempen's Kijk: Intellectuele quarantaine

06 maart 2020

 

Intellectuele quarantaine

Op het moment van schrijven van deze tekst, worstelen markten met de gevolgen van het coronavirus. Beleggers vragen zich af wanneer de wereldwijde economische activiteit ten volle zal hervatten. Kan dat in het tweede kwartaal, dan kunnen ook koersen weer de goede kant uit. Conform het ‘SARS-draaiboek’ uit 2003. Maar hiervoor moet de verspreiding van het virus eerst momentum verliezen. 

Daarnaast rijst de vraag, los van het verdere verloop op korte termijn, of de corona-perikelen structurele gevolgen zullen hebben? Bijvoorbeeld op het Chinese politieke landschap.

De Chinese ‘social deal’ komt er in essentie op neer dat de bevolking inboet op liberale vrijheden in ruil voor economische groei. Mocht ‘Peking’ echter de schuld krijgen voor het wegvallen van dit laatste, zou het dan de centralistische grip moeten lossen? Of gebeurt het tegenovergestelde: die greep extra aantrekken?

Als het verleden een leidraad mag zijn, dan lijkt die tweede mogelijkheid waarschijnlijker. Op gezette tijden duikt de hoop of verwachting op dat China de centralistische teugels viert. Denk aan de toetreding van het land tot de Wereldhandelsorganisatie (2001) of het aantreden van Xi Jinping (2012). Tot nu toe bleek die verwachting ijdel. Ook nu begint het centrale gezag al te claimen dat het juist door zijn kordate aanpak is, dat het virus langzaam controle komt.

Een tweede potentieel ‘corona-gevolg’ is dat het de tegenwind voor globalisering aanwakkert. Politieke hoeken van waaruit die wind waait, vinden sowieso al toenemend maatschappelijk gehoor.

Daarnaast is er de technologische impact. Vanaf de jaren 90 gaven lagere transport- en communicatiekosten de globalisering een duw in de rug. Tegenwoordig is technologie juist een argument om productie terug te halen. Zo 3D-print Adidas sinds 2018 sneakers in Duitsland. Een sprekend voorbeeld.

Verstoorde productieketens omwille van corona kunnen voor ondernemingen aanleiding zijn om het internationale karakter van die ketens nog een keertje extra tegen het licht te houden.

Eén en ander is relevant voor beleggers. Een illustratie: terugkerende productie op basis van technologie krikt de algemene productiviteit op. En bijgevolg het structurele groeipotentieel van een economie. Hogere productiviteit is een belangrijk pad naar méér groei voor vergrijzende regio’s als Europa of Japan. Het al dan niet realiseren hiervan heeft rechtstreekse gevolgen voor de regio-allocatie van een beleggingsportefeuille.

Wat het politieke bestel in China betreft: vaak gaan sterkere centralisatie van het gezag en nationalistische sentimenten hand in hand. Wat op zijn beurt de kans op geo-politieke spanningen doet toenemen. Niet echt bevorderlijk voor de economische groei.

Nu, óf en wélke gevolgen corona op de langere termijn zal hebben, is afwachten. Misschien helemaal niets, misschien één van bovenstaande, misschien een combinatie. Maar onszelf in een intellectuele quarantaine plaatsen en de mogelijke consequenties negeren, zou alvast een slecht idee zijn.

De auteur

Luc Aben

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox

News & Knowledge