Naar het overzicht

Kempen's Kijk: Lange termijn visie in plaats van korte termijn paniek

17 april 2020

 

Lange termijn visie in plaats van korte termijn paniek

Wat moeten we doen? In essentie is die vraag de vraag die bijna alle gesprekken domineerde die ik in de afgelopen weken voerde met relaties. De Corona crisis kent zijn gelijke niet. Ongetwijfeld heeft u de grafieken voorbij zien komen waarin de huidige crisis vergeleken wordt met de crisis van 2008 en die van 1929.

Toegegeven. We leven in zeer onzekere tijden. Het is misschien niet zo zeer de diepte van de val die verbazing wekt, maar wel de snelheid. Die snelheid heeft iedereen verrast. En toch was het ook niet zo dat iedereen verrast werd door het noodweer onder een strak blauwe hemel. Veel van onze relaties kregen al last van hoogtevrees in de periode voor de crisis. Velen leken zich af te vragen wanneer de crisis, die gelet op de uitzonderlijk lange cyclus allang had moeten komen, zou komen?

Daarmee wil ik de verliezen op de beurs zeker niet bagatelliseren. Ik denk wel dat het goed is om in tijden van crisis het juiste perspectief te blijven zien. De waarde van een aandeel wordt uiteindelijk bepaald door het verdisconteren van toekomstige kasstromen en dus door subjectieve meningen. Alles heeft invloed op die mening en door de Corona crisis is het beursklimaat nu ineens zeer donker gekleurd.

Toch moeten we de ontwikkelingen blijven zien in een langetermijn perspectief. Daarmee bedoel ik niet om die lange termijn kritiekloos te volgen; over 30 jaar komt alles goed. Met het kijken naar de lange termijn bedoel ik het doorgronden van de fundamentals waarop de lange termijn gebouwd is. 

Voor ons als actieve beleggers gaat het vooral om de kwaliteit van die bedrijven. Het gaat er dus om niet in een korte termijn kramp te schieten en hard het verlies weg te snijden, maar gebaseerd op het assessment van kwaliteit, bedrijven te behouden waarvan de langetermijn fundamentals er goed uitzien.

Daarnaast is het als ‘active owner’ onze rol om bedrijven te laten weten dat wij ze ondersteunen bij hun korte termijn pijn, zodat we samen de lange termijn ‘gain’ kunnen oogsten. Dat doen we in de volle overtuiging dat die lange termijn steun meer oplevert dan korte termijn paniek. 

Een recent voorbeeld is de Franse auto toeleverancier Valeo. We zien toenemende discussies over kapitaalallocatie en dividenduitkeringen. De Franse regering denkt er zelfs over na om dividenduitkeringen voor sommige bedrijven te verbieden. Wij hebben hierop contact gezocht met Valeo en aangegeven dat voor ons het belangrijkste is dat de bedrijven waarin we investeren, beslissingen nemen in het belang van alle stakeholders. Continuïteit van het bedrijf is de belangrijkste factor bij deze besluitvorming. In dat opzicht hebben wij steun uitgesproken om de beste afweging te maken als het gaat om kapitaalallocatie, inclusief het dividend.

Een ander voorbeeld is de Zwitserse farmaceut Roche Holding. Dit bedrijf kwam de afgelopen weken negatief in het nieuws omdat ze niet direct de samenstelling van een benodigde vloeistof voor het testen op Covid-19 bekend wilden maken. We zijn meteen hierover met Roche in gesprek gegaan en hebben ‘facts’ en ‘stories’ gecheckt. En hebben we erop aangedrongen dat gezondheid hier voor winst gaat. Roche gaf als reactie aan dat het tekort van de testvloeistof was opgelost en dat ze volledige medewerking gingen verlenen aan de Nederlandse overheid. Bij het komen tot een praktische oplossing spelen veiligheid en complexiteit van het vervaardigen van de vloeistof duidelijk een rol.

Een van de belangrijkste ‘lessons learned’ uit deze crisis is dat er een meer evenwichtige lange termijn belangafweging tussen alle stakeholders plaats moet vinden. De wereld is onder druk van de korte termijn aandeelhoudersbelangen te ver doorgeschoten in het optimaliseren van efficiency in plaats van veerkracht. Niemand bleek voorbereid op een pandemie die in 10 weken tijd een verwoestend wereldwijd effect heeft; het kan daarentegen niet zo zijn dat we niet zijn voorbereid op de klimaat- en energietransitie die ons de komende 10 jaar zal treffen. Dicht bij huis in de investment value chain is een van de oplossingen dat er een veel betere gelijkschakeling van belangen tussen ‘asset owners’, ‘asset managers’ en het bedrijfsleven tot stand komt. Het is om die reden dat Van Lanschot Kempen als organisatie, en medewerkers, zoals de fondsbeheerders, al vijftien jaar met eigen kapitaal in onze fondsen zitten. De pijn van de dalende beurs is niet alleen iets van onze klanten. Wij voelen het ook in onze privéportemonnee. We hebben, zoals we dat noemen ‘skin in the game’.

Deze manier van beleggen hebben we ‘The Real Active’ genoemd. Het is een manier van opereren die van beleggen weer een ambacht maakt door met een geconcentreerde portefeuille van bedrijven in continue dialoog te zijn over de lange termijn waardecreatie voor al hun stakeholders. En op die manier de disconnect tussen de financiële- en de reële economie te herstellen. ‘Real active’ is voor ons als huis het kompas waarop we varen. Vol vertrouwen dat na deze tijd weer een tijd komt. Daarom investeren wij in de duurzame winnaars van morgen i.i Meer hierover leest u in ons Duurzaamheids en Stewardshipjaarverslag, deze wordt 21 april gepubliceerd op onze website

De auteur

Lars Dijkstra

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox