Kempen (Lux) Global Small-cap Fund Beleggingscasus: Circulair zink

02 juni 2020

 


Staal is een van de meestgebruikte materialen ter wereld. Het wordt onder andere gebruikt in de bouw, infrastructuur, automotive en industrie. Er zijn twee manieren om staal te produceren. Een daarvan is het ontginnen van ijzererts, dat de aarde uitput door het gebruik van schaarse grondstoffen. Een tweede, veel duurzamere manier om staal te produceren is door gerecycled schroot te gebruiken. Hierbij worden oude auto’s en wasmachines verwerkt tot nieuw staal. In Europa is ongeveer 40 procent van al het geproduceerde staal afkomstig uit gerecycled schroot, in de Verenigde Staten is dit zelfs al 60 procent.

Duurzaam staalstof
De productie van nieuw staal uit oud schroot kent wel operationele uitdagingen. Zo zijn auto’s tegenwoordig verzinkt om roest te voorkomen. Als je sloopauto’s gebruikt voor het winnen van gerecycled staal ontstaat een verontreinigd bijproduct: staalstof. Dit stof is gevaarlijk en het dumpen als regulier afval is dan ook in veel landen verboden. Gelukkig bevat staalstof zinkconcentraten, waardoor het de moeite waard is om die te extraheren voor hergebruik. Befesa is Europees marktleider in het verzamelen van staalstof bij staalfabrikanten en het recyclen van zink. Duurzaamheid staat daarom centraal in het businessmodel van Befesa. Het speelt een belangrijke rol in de waardeketen van gerecycled staal, die duurzamer is dan de productie van staal uit ijzererts. Befesa verwerkt het gevaarlijke staalstof en voorkomt dat het in de afvalcyclus terechtkomt. Bovendien is er minder noodzaak om natuurlijke hulpbronnen aan te spreken door te mijnen. Hiermee toont Befesa de centrale rol die het bedrijf heeft in de circulaire economie en draagt op deze manier bij aan het hergebruik van staal en zink.

Kansen in China
Befesa beperkt zich vooralsnog tot Europa en Zuid-Korea. De grootste staalproducent ter wereld is China, dat bijna de helft van de wereldwijde staalproductie voor zijn rekening neemt. Het land doet dit voor het overgrote deel met gedolven ijzererts (het gebruikt dus nauwelijks gerecycled schroot). Nu de Chinese overheid zich steeds meer zorgen begint te maken over de milieu-impact van haar productie, stimuleert de regering een verschuiving naar het gebruik van gerecycled schroot. Dit zorgt voor een enorme hoeveelheid staalstof die moet worden gerecycled. 

Tien jaar geleden is Befesa begonnen zich voor te bereiden op een toetreding tot de Chinese markt. Nu lijkt de tijd rijp te zijn. Het begon met de bouw van twee zinkrecyclingfabrieken in China. Naar verwachting zal de eerste fabriek eind dit jaar (2020) in gebruik genomen worden, terwijl de tweede in 2021 wordt verwacht.

Het managementteam van Befesa is vooralsnog vrij behoudend en gaat nu uit van een uitbreiding tot maximaal zes recyclingfabrieken in China. Hiermee zou het bedrijf zijn totale capaciteit voor staalstofrecycling bijna verdubbelen. Wij geloven dat het potentieel nog veel groter is, maar we begrijpen de zorgvuldige benadering van het management in dit vroege stadium van marktontwikkeling en de marktintroductie. Om het potentieel in perspectief te plaatsen: als het aandeel van gerecycled schroot en het marktaandeel van Befesa in China vergelijkbaar zouden zijn met Europa, dan zou de capaciteit van Befesa in China gelijk zijn aan vier keer de huidige omvang van zijn activiteiten.

Actief eigenaarschap
We zijn medio 2019 gestart met beleggen in Befesa. Aangezien onze beleggingshorizon zich doorgaans verder uitstrekt dan vijf jaar, is dit het begin. De beleggingsfilosofie van ons fonds is gebaseerd op betrokken aandeelhouderschaop op de lange termijn. Dit betekent dat we vaak overleggen met de bedrijven waarin we beleggen. Deze gesprekken gaan over strategische beslissingen, financiële doelstellingen op de middellange termijn en de onderliggende initiatieven om die te bereiken, maar

ook over duurzaamheid. Uiteindelijk geloven we dat een duurzamer bedrijf een beter bedrijf is. 

De afgelopen maanden hebben we verschillende keren met Befesa gesproken, hun kantoren in Duitsland bezocht en ook een concurrent en joint-venturepartner gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we een zeer positieve indruk gekregen van het managementteam van Befesa.

Op basis van de duurzaamheidsrapporten van Befesa en extern onderzoek door Sustainalytics en MSCI ESG, hebben we vastgesteld dat er nog ruimte voor verdere verbetering is. We hebben een lijst met voorstellen gedeeld met Befesa en met Sustainalytics. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, watheeft geleid tot een hogere zogenoemde ESG-rating door Sustainalytics. We striven naar verdere verbeteringen als het gaat om bijvoorbeeld (rapportage over) CO2-uitstoot en afvalbeheersing, corporate governance en kapitaalallocatie.

Conclusie
Al met al zijn we enthousiast over de toekomstperspectieven van Befesa. Het businessmodel, het duurzaamheidsprofiel, de kwaliteit van het managementteam, de ruimte voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en de groeivooruitzichten in China spreken ons erg aan.  


Disclaimer  – Dit artikel is geschreven in april 2020 en verschenen in de Kempen Insight mei 2020

 Dit artikel is opgesteld door de fondsmanagers van het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘Kempen’). Het Fonds houdt op dit moment aandelen in Befesa. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan Kempen posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit artikel genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Dit artikel bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit artikel en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Kempen heeft geen verplichting om de inhoud van dit artikel actueel te houden. Dit artikel is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar Kempen geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit artikel is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld .

 

 

De auteur

Chris Kaashoek

Meld je aan voor Kempen Insight

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox