Naar het overzicht

Global Impact Pool Kwartaalbrief

07 oktober 2021

Specifiek levert de Kempen Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
  4. Klimaatverandering en energietransitie: de beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot. 

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN Q2

Financieel Rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het tweede kwartaal van 2021 een rendement van 1,9% voor de FA fondsklasse.
 
De GIP gaat in 2021 haar vierde levensjaar in en de investeringspartners, de door de GIP aangestelde partners voor het doen van impactvolle investeringen, hebben goede stappen gezet in het investeren van het door de GIP gecommitteerd vermogen. Sinds haar inceptie heeft de GIP  het zogenaamde J-Curve effect* geneutraliseerd door te investeren in een impactvol mandje van green bonds, in afwachting van de afroep van gecommitteerd kapitaal door onze investeringspartners. Hierdoor is een negatief rendement sinds inceptie grotendeels voorkomen. Naar verwachting zal het rendement van de GIP in de komende jaren een betere reflectie zijn van de waardeontwikkeling van onderliggende investeringen, omdat de portefeuillebedrijven zich verder ontwikkelen en belangen winstgevend worden verkocht.

Het tweede kwartaal van 2021 was qua prestaties het beste kwartaal sinds de oprichting van de GIP. De investeringen in de private markten van de GIP leverden de grootste bijdrage aan deze prestatie, als gevolg van een meer volledig geïnvesteerde portefeuille en portefeuillebedrijven die hun potentieel begonnen te weerspiegelen. Het investeringsteam van GIP is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed gepositioneerd is om te profiteren van impactvolle investeringen met solide financiële rendementen.

  • Een J-Curve is het effect dat optreedt bij private markets (Private equity, infrastructuur etc.) fondsen waarbij in de eerste jaren de kasstroom negatief is door investeringen en fondskosten, waarna in de tweede helft van de looptijd van het fonds de kasstroom positief wordt als gevolg van distributies en verkoop van belangen.

Belangrijkste Ontwikkelingen Dit Kwartaal
In de loop van het tweede kwartaal zette de GIP zijn missie voort om namens zijn deelnemers kapitaal te bundelen en de impact op te schalen. Het beheerd vermogen groeide eind juli tot € 123 miljoen. Het managementteam van GIP heeft de afgelopen maanden een veelbelovende pijplijn van nieuwe investeringen ontwikkeld en verwacht voor het einde van het jaar een aanzienlijk kapitaal toe te kennen. Na het tweede kwartaal heeft de GIP extra kapitaal toegezegd aan een nieuw gelanceerd fonds door een van GIP’s huidige investeringspartners. Dit fonds investeert  in een vroeg stadium in fintech-bedrijven die financiële inclusie stimuleren in achtergestelde, opkomende markten. De investering zal de blootstelling van de GIP aan het impactthema van MKB-ontwikkeling en fatsoenlijke groei versterken. Verder verwacht de GIP nieuw kapitaal te kunnen investeren in een duurzame investeringspartner in infrastructuur die zal bijdragen aan het thema Klimaat en Energie.

Onderstaand overzicht geeft een beknopte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille per thema Impact gedurende dit kwartaal.

Ontwikkeling Portefeuille
Basisbehoeften en welzijn. De investeringen binnen dit thema ontwikkelden zich dit kwartaal naar tevredenheid. Medgenome zag zijn inkomsten uit diagnostica tijdens het kwartaal stijgen omdat er een sterke vraag was naar hun COVID-tests in India. Ascent, fabrikant van consumentengezondheidsproducten in India, zag zijn omzet aanzienlijk stijgen, ondanks de lockdowns die de verkoop- en distributieactiviteiten ernstig beïnvloedden. Na het einde van het tweede kwartaal werd HealthifyMe toegevoegd aan de bedrijvenportfolio van de GIP. HealthifyMe is een mobiele gezondheids- en fitness-app die technologie combineert met gezondheids- en welzijnsexperts om een volledig digitaal product te bieden. Het is het grootste digitale wellnessplatform van India en Zuidoost-Azië met meer dan 25 miljoen gebruikers in meer dan 300 steden met meer dan 1.500 coaches.  

De investeringen binnen het thema MKB ontwikkeling en Fatsoenlijk werk ontwikkelden zich goed dit kwartaal. Een belangrijk deel van de investeringen van de GIP binnen dit thema richten zich op (gedigitaliseerde) financiële dienstverlening (fintech) in ontwikkelingslanden. Financiële inclusie is een belangrijk doel op zich, maar ook bij het bereiken van andere SDG's zoals ‘geen armoede’, ‘geen honger’ en ‘innovatie’. Het is duidelijk geworden dat de COVID-pandemie de trend van digitalisering heeft versneld, met name in de financiële dienstverlening en e-commerce. Een groot aantal GIP-portfoliobedrijven profiteren van deze trend en maken een indrukwekkende groei door. Het aantal achtergestelde mensen dat via onze portefeuillebedrijven werd bereikt, bleef daardoor toenemen. Onze impactpartners investeerden in een aantal nieuwe bedrijven die bijdragen aan het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Verto, een bedrijf dat het MKB een snelle, eenvoudige en betrouwbare manier biedt om betalingen te doen aan hun leveranciers in meer dan 200 landen en in 39 valuta's, met een dominante aanwezigheid in Nigeria. Zakelijke grensoverschrijdende betalingen in het MKB blijven een aanzienlijk achtergestelde markt met meerdere pijnpunten, waaronder transparantie, traceerbaarheid, snelheid en kosten.

Een van de investeringspartners van het GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op early-stage bedrijven die verantwoorde productie en consumptie bevorderen. Vericool is een toonaangevende innovator op het gebied van thermische en dempende verpakkingsproducten, met als doel een alternatief te bieden voor piepschuim, dat een grote bijdrage levert aan het wereldwijde afvalprobleem. Het bedrijf ontwikkelt zich goed en de omzet verbetert terwijl de kosten worden verlaagd. Een ander bedrijf in de portefeuille van GIP is ThinkIQ. Dit bedrijf wil productieprocessen efficiënter maken door data of AI te gebruiken om bestaande processen te optimaliseren. Dit vermindert uiteindelijk het afval en verhoogt het rendement uit productieprocessen.

Met zijn investeringen binnen het thema Klimaat en energietransitie draagt het GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. Een investeringspartner van het GIP boekte in het kwartaal goede voortgang met de ontwikkeling van windparken en zonne-energieparken, die binnen afzienbare tijd duurzame capaciteit aan het energienetwerk zullen toevoegen. Tijdens het kwartaal werd een relatief klein onshore windproject in Polen in gebruik genomen, waardoor 12 MW aan capaciteit aan het net werd toegevoegd. Een recent aangestelde investeringspartner heeft een duidelijke focus op energie-efficiëntie en investeert in oplossingen die een efficiënter gebruik van energiebronnen mogelijk maken. Een zo'n bedrijf is Nordomatic, dat wordt gepresenteerd als de Impact-case van dit kwartaal. 

Download de kwartaalbrief

2021, 07 oktober

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.