Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

17 september 2019

Specifiek willen wij een positieve bijdrage leveren aan:

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen & -diensten (zoals water, zorg & welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. Klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN

FINANCIEEL RENDEMENT

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het tweede kwartaal van 2019 een rendement van +0,6% voor de FA fondsklasse. Dit brengt de financiële performance over de eerste helft van 2019 op 2,0%. De investering in het Emerging Consumer Fund III, het Agriculture Fund, het Enhanced Sustainability Power Fund 4 en het Green Bond Fund leverden allen een positieve bijdrage aan het rendement. De belegging in het Organic Growth Fund ging ten koste van het rendement.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL 

De meeste investeringen van de GIP ontwikkelden zich goed over het tweede kwartaal van 2019. De aangestelde fondsmanagers zijn in staat om het kapitaal dat wij beschikbaar stellen snel te investeren. Dit is positief voor beleggers, omdat een volledig belegde portefeuille het J-curve effect vermindert. Een J-curve-effect wordt ook wel ‘hockey stick profiel genoemd’ waarbij het rendement van een belegging kortstondig negatief is alvorens het rendement een sterk stijgende lijn laat zien. Dit hockey-stick profiel wordt veroorzaakt doordat beleggingen (zoals in het Emerging Consumer Fund III, en het Enhanced Sustainable Power Fund 4) de eerste jaren gewaardeerd worden tegen kostprijs terwijl er wel kosten gemaakt worden om nieuwe projecten aan te kopen en het beheerteam te betalen.

De nieuwe investering waarover we in de vorige kwartaalbrief al een tipje van de sluier konden oprichten, laat nog even op zich wachten. Onze due diligence is afgerond, echter zijn wij in afwachting van de afronding van de due diligence van andere investeerders om vervolgens samen te kunnen optrekken. Deze nieuwe investering richt zich op het leveren van een bijdrage aan efficiënter waterverbruik, het hergebruik van (vervuild) water en het vergroten van de kwaliteit van water.

Emerging Consumer Fund III heeft het afgelopen kwartaal een nieuwe investering toegevoegd aan de portefeuille, waarmee het fonds nu zes verschillende bedrijven in portefeuille heeft. Drie daarvan leggen zich toe op het aanbieden van betaalbare financiële diensten en drie op het leveren van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Het fonds is afgelopen kwartaal ook gesloten voor nieuwe beleggers. De volledige focus bij het team is nu het te werkstellen van het gecommitteerde kapitaal.

Agriculture Debt Fund blijft kapitaal inzetten waarmee het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in opkomende landen wordt gefinancierd. De focus is op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor boeren, het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 62 bedrijven in 34 kernlanden. Hiermee worden in totaal 24,514 boeren bereikt. In de Impact Case op de volgende pagina hebben we een belegging uit deze portefeuille gelicht, Suminter, en bespreken in meer detail hoe deze belegging is gelinked aan de beoogde impact.

ESPF 4 richt zich op investeringen in duurzame energie-infrastructuurprojecten in Europa. Dit fonds voegde afgelopen kwartaal een project toe aan de portefeuille. Het betreft een nog te bouwen zonnepanelenpark in Spanje. De grond waarop de zonnepanelen worden gebouwd en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk zijn gereed. Op het moment is men in afwachting van de laatste vergunning. Pas als alle vergunningen binnen zijn begint de fondsmanager met het daadwerkelijk bouwen van de zonnepanelen. Hiermee houden ze de kosten beperkt, mocht het project onverwachts niet doorgaan.

Organic Growth Fund kende een teleurstellend kwartaal als gevolg van toenemende concurrentie en strategische veranderingen bij de portefeuillebedrijven. De waardedaling dit kwartaal is het gevolg van de waarderingsmethodiek die het Organic Growth Fund-hanteert, zijnde de EBITDA multiples aanpak, welke op kwartaalbasis wordt bijgewerkt en daarmee beweeglijkheid van de portefeuillewaardering vergroot.

Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties, die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 92 bedrijven/ (semi) overheden en 144 groene obligatieleningen.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de fondsen waarin de Global Impact Pool investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers an het eind van de kwartaalbrief die u hieronder kunt downloaden. 


[1] Bron: Impact van de onderliggende gehele fondsinvestering, niet alleen het kapitaal van GIP
[2] Bron: Impact van de onderliggende gehele fondsinvestering, niet alleen het kapitaal van GIP
[3] Bron: Impact van de onderliggende gehele fondsinvestering, niet alleen het kapitaal van GIP

Download de kwartaalbrief

2019, 17 september

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.