Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

09 oktober 2020

Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. Klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN Q2

Financieel Rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van +0,3% voor de FA fondsklasse.

Belangrijkste Ontwikkelingen Dit Kwartaal
In dit tweede kwartaal heeft het GIP-team een nieuwe impactvolle investering toegevoegd aan de portefeuille van de Global Impact Pool. Het betreft een investering in het Ecosystem Integrity Fund IV. (EIF). EIF heeft zich gespecialiseerd in investeringen in relatief jonge bedrijven die met hun dienst of product een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame economie. De investeringen vinden vooral plaats in Noord-Amerika, maar de impactfocus van die bedrijven is inherent wereldwijd. De focus van EIF is gericht op bedrijven met  een bewezen product of dienst, en een goed aantal klanten, maar die nog niet winstgevend zijn. Met de hulp van EIF en andere investeerders wordt er gewerkt aan een plan dat naar winstgevendheid leidt. EIF IV wordt beheerd door een ervaren team. Dit is het vierde fonds waarmee het team conform dezelfde filosofie investeert. Investeringen vinden plaats binnen de thema’s: energie, energie-efficiency, transport, chemie en agricultuur, en zijn altijd gericht op een verbetering in duurzaamheid van bestaande producten en diensten. Meer details over de impactdoelstelling en investeringsstrategie van deze nieuwe investering treft u in de fund one-pagers verderop in deze kwartaalbrief. Een voorbeeld van een bedrijf in de EIF-portefeuille is uitgelicht in de Impact Case Study

Hoewel de uiteindelijke invloed van de COVID-19 pandemie voorlopig nog niet duidelijk is, is het beheerteam tevreden over de ontwikkeling van de Global Impact Pool en de fondsen waarin de Pool belegt. De pandemie heeft (nog) niet heeft geleid tot problemen in de portefeuilles van de fondsmanagers, een teken dat de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd relevant zijn en dat de door de Global Impact Pool aangestelde fondsmanagers selectief zijn met hun investeringen waarbij risico’s zorgvuldig worden ingeschat. 

Het beheerteam werkt nog steeds overwegend vanuit huis en onderhoudt via video-conferencing intensief contact met de aangestelde fondsmanagers. Het beheerteam van de Global Impact Pool kende dit kwartaal een wijziging. Een van de vier portefeuillemanagers, Ulrike Beyrich, heeft het team verlaten om zich binnen Kempen te richten op andere projecten. Voorlopig zal het vertrek van Ulrike worden opgevangen door de overige drie portefeuillemanagers.

Ontwikkeling Portefeuille
Emerging Consumer Fund III: De pandemie heeft geleid tot een versnelde groei van bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid en digitale financiële dienstverlening: de twee belangrijkste thema’s in de ECF III portefeuille. Dit heeft geleid tot enkele significante opwaarderingen in de portefeuille. Het beheerteam slaagt er goed in om kapitaal aan het werk te zetten en heeft in 2020 al vijf nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. Aan het eind van het tweede kwartaal bestond de portefeuille uit tien bedrijven. 68% van het fondsvermogen is geïnvesteerd en/of gereserveerd voor nieuwe, concrete, investeringen. 

Agriculture Fund: In de tweede helft van het kwartaal is het aantal verstrekte leningen door het fonds toegenomen, al worden deze selectief verstrekt in de huidige COVID-19-omgeving. De kwaliteit van de portefeuille blijft hierdoor hoog. Ongeveer de helft van de investeringen dit kwartaal werd gedaan in de koffie-waardeketen, met name in Zuid-Amerika, in anticipatie op de komende oogst. Verder werden leningen verstrekt aan cashewhandelaren in Azië, cacaoboeren in Zuid-Amerika en suikerverwerkers in India. De portefeuille blijft goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 41 bedrijven in 24 kernlanden.

Enhanced Sustainable Power Fund 4 (ESPF 4): De portefeuille blijft zich ondanks de pandemie goed ontwikkelen. Ondanks enkele vertragingen bij leveranciers is de constructie van een windmolenpark in Zweden afgerond, waarmee het park nu volledig operationeel is. Daarbij wordt ook de constructie van een zonne-energiepark op Sardinië zeer binnenkort afgerond.
Het Accion Quona Inclusion Fund (AQF): Na de initiële focus op het verstevigen van de financiële positie van de ondernemingen, stond dit kwartaal meer in het teken van herstel en toekomstige groei. Dit kwartaal hebben de portefeuillebedrijven het Quona beheerteam verder overtuigd dat ze met hun overwegend techgedreven, digitale diensten het vermogen hebben om zich succesvol aan te passen aan verschillende marktomstandigheden. Enkele ondernemingen hebben hun omzet al weer zien herstellen tot pre-COVID niveaus en zijn goed gepositioneerd voor verdere groei. Dit kwartaal werden twee nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd, waarmee het totaal aantal nieuwe investeringen in 2020 op vier komt.
Het Green Bond Fund profiteerde dit kwartaal van een dalende rente op de kapitaalmarkten waardoor de groene obligaties in waarde stegen. Hoewel de uitgifte van nieuwe obligaties in de eerste helft van het jaar achterbleef bij de brede obligatiemarkt, verwacht het beheerteam dat dit in de tweede helft van dit jaar wordt gecompenseerd. De verwachting is dat met name Duitsland actiever zal worden met de uitgifte van groene obligaties. Het Green Bond Fund heeft een onverminderd goed gespreide portefeuille van groene obligaties die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 99 bedrijven / (semi) overheden en 176 groene obligatieleningen.

Het Ecosystem Integrity Fund IV (EIF) werd dit kwartaal aan de portefeuille van de Global Impact Pool toegevoegd. EIF richt zich op relatief jonge bedrijven die een duidelijke bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame economie. Deze investering draagt bij aan de missie van de Global Impact Pool om bij te dragen aan ‘duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen’ 

Voor uitgebreidere informatie over de ontwikkelingen in de impactfondsen waarin de Kempen Global Impact Pool investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers aan het eind van deze kwartaalbrief.


[1] Bron: Impact van investering van GIP in het Agriculture Fund (per Q2)
[2] Bron: Impact van investering van GIP in Emerging Consumer Fund III, AgriDebt Fund and Quona (per Q2 2020)
[3] Bron: Impact van investering van GIP in Green Bond Fund (per Q2)

Download de kwartaalbrief

2020, 07 oktober

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.