Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

18 juni 2019

Specifiek willen wij een positieve bijdrage leveren aan: 

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen & -diensten (zoals water, zorg & welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
  4.  klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.  

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden. 

IMPACT Hoogtepunten

Figure 2 Figure 3

22,9 miljoen*

Mensen bereikt met
financiële- en gezondheidzorg

636 GWH*

Schone energie opgewekt

11,070 Ton

CO2 vermeden

 *Impact van de onderliggende gehele fondsinvestering, niet alleen het kapitaal van GIP

FINANCIEEL RENDEMENT 

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het eerste kwartaal van 2019 een rendement van +1.4%% voor de FA fondsklasse. De investering in het Emerging Consumer Fund III, het Agriculture Fund, het Enhanced Sustainability Power Fund 4 en het Green Bond Fund leverden allen een positieve bijdrage aan het rendement. De belegging in het Organic Growth Fund ging ten koste van het rendement.  

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL 

De meeste investeringen van de GIP ontwikkelden zich goed over de eerste drie maanden van 2019. De aangestelde fondsmanagers zijn in staat om het kapitaal dat wij beschikbaar stellen snel te investeren. Dit is positief voor beleggers, omdat een volledig belegde portefeuille het J-curve effect vermindert. Een J-curve-effect wordt ook wel ‘hockey stick profiel genoemd’ waarbij het rendement van een belegging kortstondig negatief is waarna het rendement een sterk stijgende lijn laat zien. Dit hockey-stick profiel wordt veroorzaakt doordat beleggingen (zoals van het Emerging Consumer Fund III, en het Enhanced Sustainable Power Fund 4) de eerste jaren gewaardeerd worden tegen kostprijs terwijl er wel kosten gemaakt worden om nieuwe projecten aan te kopen en het beheerteam te betalen.  
 
In het eerste kwartaal van 2019 hebben we de due diligence op een nieuwe investering voor de Global Impact Pool afgerond. Deze investering richt zich op het leveren van een bijdrage aan efficiënter waterverbruik, en het hergebruik van (vervuild) water en het vergroten van de kwaliteit van water. Deze investering zal impact rapporteren op Sustainable Development Goal #6: schoon water en sanitair. De officiële acceptatie van onze inleg is naar verwachting pas in juni en we zullen u dus pas uitgebreid kunnen informeren over deze investering in de volgende nieuwsbrief. 
 
Emerging Consumer Fund III heeft een portefeuille met vijf verschillende bedrijven. Twee daarvan leggen zich toe op het aanbieden van betaalbare financiële diensten en drie op het leveren van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. In deze laatste categorie zit Goodlife Pharmacy in Kenia, dat twee nieuwe apotheken aan de keten toevoegde dit kwartaal. 
 
Agriculture Debt Fund blijft kapitaal inzetten waarmee het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in opkomende landen wordt gefinancierd. De focus is op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor boeren, het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 54 bedrijven in 30 kernlanden. Hiermee worden in totaal 9.849 boeren bereikt. In het eerste kwartaal kende het oogstseizoen voor verschillende noten een goede start, waardoor er meer dan gemiddelde vraag was naar financiering voor bijvoorbeeld paranoten in Zuid Amerika of macadamia- en cashewnoten in Oost en West Afrika. 
 
ESPF 4 richt zich op investeringen in duurzame energie-infrastructuurprojecten in Europa. Dit kwartaal deed het fonds geen nieuwe investeringen. Het beheerteam van het Fonds, KGAL, werkte verder om de huidige projecten in de portefeuille naar de volgende mijlpaal te brengen. 
 
Organic Growth Fund verstrekt kapitaal aan ondernemingen die zich inzetten voor een verantwoorde en meer efficiënte consumptie- en productieketen. Dit kwartaal voegde het Fonds weer een nieuwe investering toe aan zijn portefeuille: Naturgie, een leidende Franse maker van biologische fruitproducten van hoge kwaliteit, zoals jams, confituren, en chutneys. 
 
Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties, die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 91 bedrijven/ (semi) overheden en 134 groene obligatieleningen. 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de fondsen waarin de GIP investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers aan het eind van de kwartaalbrief die u hieronder kunt downloaden. 

Download de kwartaalbrief

2019, 18 juni

Global Impact Pool - Quarterly Q1

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

News & Knowledge