Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

08 maart 2019

Specifiek willen wij een positieve bijdrage leveren aan:

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen & -diensten (zoals water, zorg & welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT Hoogtepunten

Figure 2 Figure 3

10,076

Boeren bereikt

130 MW

Schone energie opgewekt

11,000 Tons

CO2 vermeden

Financieel rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het vierde kwartaal van 2018 een rendement van -0,57% voor de FA fondsklasse, en -0,67% voor de FC fondsklasse. De investering in het Emerging Consumer Fund III, het Agriculture Fund en het Green Bond Fund leverden een positieve bijdrage aan het rendement. Onze beleggingen in ESPF 4 en het Organic Growth Fund gingen ten koste van het rendement. Over heel 2018 boekte de GIP een negatief rendement van -1.6% voor de FA fondsklasse, gelanceerd op 2 januari, en -0,2% voor de FC klasse die een kwartaal later was gelanceerd.

Portfolio highlights

De investeringen van de GIP ontwikkelden zich goed in de laatste drie maanden van 2018. De aangestelde fondsmanagers zijn in staat om het kapitaal dat wij beschikbaar stellen snel te investeren. Dit is positief voor beleggers, omdat een volledig belegde portefeuille het J-curve effect vermindert. Wij zijn in het vierde kwartaal van 2018 gestart met de due diligence op twee kansrijke investeringen voor de GIP. Beide investeringsmogelijkheden richten zich op het leveren van een bijdrage aan Sustainable Development Goal #6: schoon water en sanitair. De eerste potentiële investering richt zich hoofdzakelijk op efficiënter waterverbruik, het hergebruik van (vervuild) water en het vergroten van de kwaliteit van water. De tweede mogelijke investering focust op het bieden van toegang tot schoon drinkwater en sanitair in opkomende landen.

Emerging Consumer Fund III deed in het vierde kwartaal een additionele investering. De portefeuille bestaat nu uit vijf verschillende bedrijven. Twee daarvan leggen zich toe op het aanbieden van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. De overige drie bedrijven richten zich op leveren van betaalbare financiële diensten. Een zesde investering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019. Wij zijn bijzonder positief over het tempo waarmee het fonds gerichte investeringen doet, zo snel na de eerste sluiting van het fonds.

Agriculture Debt Fund blijft kapitaal inzetten waarmee het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in opkomende landen wordt gefinancierd. De focus is op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor boeren, het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 30 bedrijven in 18 verschillende landen. Hiermee worden in totaal 423.159 boeren bereikt. De aanstaande oogst van koffiebonen leidt er toe dat er momenteel boeren worden gefinancierd in Centraal- en Zuid-Amerika (voornamelijk koffieboeren).

ESPF 4 richt zich op investeringen in duurzame energie-infrastructuurprojecten in Europa. Het vierde kwartaal deed het fonds drie investeringen: i) in een zonne-energiepark in Bulgarije met een capaciteit van 43 MWp, ii) in een te ontwikkelen onshore windmolenpark in Zweden met 31 state of the art wind turbines die naar verwachting 130 MW genereren als ze in 2020 volledig operationeel zijn, en iii) een offshore windproject in Duitsland met een capaciteit van 402 MW. ESPF 4 is zijn portefeuille momenteel aan het opbouwen en heeft nu geïnvesteerd in vijf projecten (drie met zonne-energie en twee met windenergie).

Organic Growth Fund verstrekt kapitaal aan ondernemingen die zich inzetten voor een verantwoorde en meer efficiënte consumptie- en productieketen. In het vierde kwartaal werden er twee nieuwe investeringen gedaan. Het fonds investeerde in Ecoffeecup, een Britse onderneming die herbruikbare koffiebekers van natuurlijke vezels produceert onder het motto: ‘No excuse for Single-Use. Choose to Re-use’. Ook investeerde Organic Growth Fund in het Franse Beendhi, dat Ayurvedische kant-en-klaar maaltijden produceert en verkoopt.

Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties, die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 89 bedrijven/ (semi) overheden en 132 obligaties. Impact wordt gemeten aan de hand van Sustainable Development Goal 7: betaalbare en schone energie. Hierbij is met name het vermijden van de uitstoot van broeikasgas van belang. Via uw belegging in de Global Impact Pool is circa 11.000 ton aan CO2-uitstoot vermeden, wat gelijk is aan de jaarlijkse uitstoot van 1422 huishoudens of 4392 passagiersauto’s.


Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de fondsen waarin de GIP investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers aan het eind van de kwartaalbrief die u hieronder kunt downloaden. 

 

Download de kwartaalbrief

2019, 08 maart

Global Impact Pool - Quarterly Q4

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.