Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

17 december 2019

Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. Klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN

 

FINANCIEEL RENDEMENT

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het derde kwartaal van 2019 een rendement van +0,3% voor de FA fondsklasse. Dit brengt de financiële performance over de eerste drie kwartalen van 2019 op 2,3%. De investering in het Agriculture Fund en het Green Bond Fund leverden een positieve bijdrage aan het rendement. De belegging in het Organic Growth Fund ging ten koste van het rendement.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL 

De investeringen in de GIP bleven zich goed ontwikkelen over het derde kwartaal van 2019. Het GIP-team is momenteel bezig met een nieuwe impactvolle investering die zich richt op financiële inclusie door middel van het investeren in financiële bedrijven met innovatieve businessmodellen. We zijn volop bezig met het due diligenceproces en hopen in het vierde kwartaal mee te kunnen doen met de investeringsronde van dit fonds. Deze potentiele investering richt zich op SDG 8: waardig werk en economische groei en specifiek subdoel 8.10: ‘het uitbreiden van beschikbaarheid van financiële diensten, en verzekeringen aan allen’.

Emerging Consumer Fund III heeft het afgelopen kwartaal twee follow-up investeringen gedaan: één in WorldRemit, de online-dienst om geld over te maken, en een iets kleinere follow-up investering in de Keniaanse apothekersketen GoodLife Pharmacy.

Agriculture Debt Fund blijft kapitaal inzetten waarmee het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in opkomende landen wordt gefinancierd. De focus is op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor boeren, het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 66 bedrijven in 37 kernlanden. Hiermee worden in totaal 23.998 boeren bereikt.

ESPF 4 is het afgelopen kwartaal gesloten voor nieuwe beleggers na een laatste ronde waarin kapitaal werd opgehaald bij beleggers. De volledige focus bij het team is nu het aan het werk zetten van het gecommitteerde kapitaal in investeringen in duurzame energie-infrastructuurprojecten in Europa.

Organic Growth Fund heeft een van de investeringen in de portefeuille, biologische supermarkt Marqt, verkocht. Het team heeft uiteindelijk een impactvolle exit gerealiseerd, waarbij de biologische missie wordt voortgezet, en medewerkers en andere stakeholders worden ondersteund. Het team heeft een kleine winst gerealiseerd op de verkoop van deze deelneming. Tegelijkertijd heeft het beheerteam twee nieuwe investeringen aan de portefeuille toegevoegd: maker van plantaardige vleesvervangingsproducten Hari & Co en producent van biologisch afbreekbaar plastic Tipa. Meer over de impactmissie van Tipa is beschreven in de ‘Impact Case Study’ in deze kwartaalbrief.

Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties, die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 92 bedrijven/ (semi) overheden en 144 groene obligatieleningen.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de fondsen waarin de Global Impact Pool investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers an het eind van de kwartaalbrief die u hieronder kunt downloaden. 


[1] Bron: Impact van investering van GIP in het Agri Debt Fund en het Organic Growth Fund
[2] Bron: Impact van investering van GIP in Organic Growth Fund, op basis van gemiddeld 490 kilo afval per persoon per jaar. Bron: milieucentraal.nl
[3] Bron: Impact van investering van GIP in Green Bond Fund

Download de kwartaalbrief

2019, 17 december

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.