Naar het overzicht

Het is tijd dat beleggers mee gaan doen aan de race naar netto nul uitstoot

30 september 2020

Lees de hele nieuwsbrief

2020, 30 september

ESG nieuwsbrief September

Download

Het is nu bijna vijf jaar geleden dat het Akkoord van Parijs werd ondertekend en we zien dat landen, steden en bedrijven overal ter wereld opnieuw toezeggen dat ze voor 2050 hun netto uitstoot naar nul willen terugbrengen. Steeds meer bedrijven hebben toegezegd dat ze naar netto nul toe willen1.  Landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland en de EU werken aan wettelijk verplichte netto nul-doelen. En ook steden, van Amsterdam tot Addis Ababa, doen mee.

Er is hierbij ook een rol weggelegd voor beleggers. Kempen is van mening dat het essentieel is dat beleggers een leidende rol op zich nemen bij de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot, door hun portefeuilles te laten aansluiten bij het streven naar ‘netto nul'. Deze maand voegen we de daad bij het woord met de publicatie van een bijgewerkt klimaatveranderingsbeleid, waarin we expliciet vastleggen om uiterlijk in 2050 uitsluitend te beleggen in ondernemingen en instellingen met een netto nul uitstoot. Ook bevat het beleid de kortere termijn doelstelling dat al onze beursgenoteerde beleggingen (en die van onze managers) uiterlijk in 2025 aansluiten bij de routekaart voor het Akkoord van Parijs (en de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord). We spreken de ambitie uit om voor alle niet-beursgenoteerde beleggingen dit voor 2030 te realiseren.

Binnen ons nieuwe klimaatveranderingsbeleid zijn klimaatvriendelijke beleidsregels met betrekking tot onderwerpen die variëren van groene obligaties tot het uitsluiten van steenkoolondernemingen en actief aandeelhouderschap verenigd. Het idee is om punten te behalen en continu tastbare stappen te nemen om dit beleid door te voeren binnen ons hele beleggingsproces.

Hoe kunnen we het kapitaal in beweging krijgen dat nodig is voor de transitie naar een economie met een lage CO2-intensiteit?
We zijn ons er ook van bewust dat geen enkele belegger de klimaatcrisis alleen kan oplossen. De hele financiële sector moet mee gaan doen aan de race naar netto nul als we het kapitaal dat nodig is voor de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot bij elkaar willen krijgen.  

Daarom steunt Kempen ook initiatieven zoals het Net Zero Investment Framework voor beleggers. Een conceptversie van dit raamwerk is onlangs gepubliceerd door de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Dit is de eerste praktische blauwdruk die zowel bezitters van vermogen als vermogensbeheerders toegang biedt tot de methodologieën en cijfers die nodig zijn om een ‘netto-nul belegger’ te kunnen worden. 

We willen ook dat ons beleid een krachtige boodschap afgeeft aan andere stakeholders, zoals de ondernemingen waarin wij beleggen, zodat deze worden gestimuleerd om zich te committeren aan een netto nul uitstoot en op wetenschap gebaseerde doelen voor uitstootreductie overnemen. Op grond van ons nieuwe beleid zullen we vaststellen welke ondernemingen niet verenigbaar zijn met de doelen van het Akkoord van Parijs en zullen wij maatregelen nemen ten aanzien van deze CO2-intensieve sectoren door engagement en beslissingen ten aanzien van de portefeuilleconstructie.

Hoe ziet een op Parijs afgestemde portefeuille er eigenlijk uit?
Afstemming op de doelen van het Akkoord van Parijs vereist dat beleggers zowel hun beleggingsportefeuilles decarboniseren als meer gaan beleggen in klimaatoplossingen. Voor Kempen impliceren de commitments die worden aangegaan via het nieuwe beleid een expliciete voorkeur voor ondernemingen en entiteiten die klimaatrisico's en -kansen proactief integreren binnen hun organisatie.

Dit houdt ook in dat wij vasthouden aan onze engagement-activiteiten en pleiten om deze veranderingen tot stand te brengen. Als langetermijn betrokken aandeelhouders zijn wij van mening dat actief aandeelhouderschap de beste manier is om veranderingen bij ondernemingen tot stand te brengen en wij blijven samenwerken met groepen zoals Climate Action 100+, om met vereende krachten de ondernemingen die wereldwijd de hoogste CO2-uitstoot hebben ertoe te bewegen hun bedrijfsmodel aan te passen. 

Wij verwachten ook van fondsbeheerders dat zij actief een dialoog aangaan met ondernemingen over de manier waarop activiteiten zich verhouden tot de EU-regelgeving en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. 

De praktische consequentie van onze netto nul-belofte is dat wij gaan beleggen in groene obligaties, onze dialoog met CO2-intensieve ondernemingen gaan opvoeren en activiteiten met het grootste klimaatrisico gaan uitsluiten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er in een portefeuille die is afgestemd op de doelen van Parijs geen plaats is voor ondernemingen met een groot klimaatrisico, zoals bedrijven die zich volledig toeleggen op de winning van steenkool of exploitatie van teerzanden.

Er moet nog veel gebeuren en Kempen staat nu voor de uitdaging om de netto nul doelstelling om te zetten in praktische maatregelen die de wereldwijde CO2-uitstoot daadwerkelijk doen afnemen. Als wij kans willen maken om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen en onomkeerbare klimaatverandering willen voorkomen, dan moeten meer beleggers mee gaan doen aan de race naar netto nul. 

Lees hier ons volledige Klimaatbeleid.


  1. Het Science Based Target initiative, bijvoorbeeld, stelt dat wereldwijd ruim 230 ondernemingen  hebben beloofd dat ze klimaatdoelen gaan stellen die gericht zijn op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau en het bereiken van een netto nul uitstoot voor 2050.

 

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox

Ons team

Narina Mnatsaka-nian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky