Naar het overzicht

Een muur van zorgen beklimmen

26 maart 2019

De markten klommen op tegen de spreekwoordelijke muur van zorgen. Maar wat kunnen we nu nog verwachten? De afzwakkende groei van de wereldeconomie vormt nog steeds een neerwaarts risico en we zien nog geen omslag naderen. Daar staat tegenover dat de centrale banken nu een pauze hebben ingelast in de fase van monetaire verkrapping. De doorwerking van monetaire en budgettaire stimulering in China zou de Chinese economie – en daarmee de markten – een nieuwe impuls kunnen geven. Aarzelend worden de eerste effecten zichtbaar en in reactie hierop laten de aandelenmarkten nog steeds een krachtige uptrend zien. We wijzen erop dat het evenwicht tussen opwaartse verrassingen en neerwaartse risico’s wankel is. We voelen ons comfortabel bij een min of meer neutrale weging van aandelen en geven in onze regio-allocatie de voorkeur aan landen waar de beleidsmakers nog ruimte voor stimuleringsmaatregelen hebben, zoals de VS en de opkomende landen. We willen nog niet tegen de trend ingaan, maar staan wel klaar om in actie te komen als het sentiment afzwakt of het gehoopte herstel uitblijft.

Lichtpuntje

De jongste voorlopende indicatoren wijzen nog steeds op een afzwakkende wereldwijde groei. Economen zijn druk bezig om hun groeiprognoses te verlagen en analisten stellen hun winsttaxaties neerwaarts bij. De ramingen voor de actuele bbp-groei in de VS liggen op slechts 0,5%. In Europa zien we dezelfde trend, alleen wordt daar op een nog lagere groei gerekend. Toch is er een lichtpuntje: de centrale banken hebben een pauze ingelast in de fase van monetaire verkrapping. Onder de huidige omstandigheden zal de rente niet veel stijgen. De obligatiemarkt verdisconteerde dit snel. De zoektocht naar rendement in andere beleggingscategorieën kan nu nog wel enige tijd doorgaan. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde wat eerder dan verwacht een nieuwe serie TLTRO-leningen aan. Dat is gunstig voor banken uit de periferie van de eurozone. Voor de markten zal het niet veel verschil maken, want de komst van dit programma werd alom verwacht. De nieuwe TLTRO’s komen in de plaats van een eerder programma, maar bieden minder gunstige voorwaarden. Wellicht belangrijker was de aankondiging van de ECB dat zij de rente langer laag wil houden. Dit biedt vooralsnog steun aan de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten. Ervan uitgaande dat het ruimere monetaire beleid inderdaad doorsijpelt naar de economie en die ondersteunt, lijken de waarderingen niet te hoog. De beleidseffecten zijn zoals gezegd nog nauwelijks zichtbaar, maar volstaan om de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten vooralsnog te ondersteunen. Toch zou het ons niet verbazen als de markten na de krachtige opmars een adempauze inlassen.

“De jongste voorlopende indicatoren wijzen nog steeds op een afzwakkende wereldwijde groei.”

China kondigt stimulerende maatregelen af

Enkele weken geleden wezen we op de parallellen met 2015/2016. Ook toen zwakte de groei af, stegen de creditspreads fors en stelden de centrale banken zich uiteindelijk verruimingsgezinder op. Alleen ontbraken de stimulerende maatregelen van de Chinese overheid nog die de wereldwijde groei destijds een impuls gaven. Om twee redenen rekenen we nu toch op eenzelfde scenario. Allereerst zijn stimulerende maatregelen hard nodig gezien de zwakke Aziatische export. Ten tweede zijn er maatregelen in aantocht. In China zijn de kasreserveverplichtingen voor banken al agressief verlaagd, ligt de interbancaire beleningsrente 2 procentpunt onder het niveau van een jaar geleden en trekt de groei van de kredietverlening aan. Natuurlijk realiseren we ons dat de Chinese cijfers altijd met een korreltje zout genomen moeten worden en vooral rond het Chinese Nieuwjaar minder betrouwbaar zijn. Het is nog niet duidelijk hoe effectief de stimulerende maatregelen echt zijn geweest. Maar de markten zijn wel weer opgeveerd, waarbij de meest conjunctuurgevoelige beleggingen het beste gepresteerd hebben. We kunnen op zijn minst zeggen dat het sentiment vooralsnog steun blijft ondervinden.

Langer laag

Terwijl de aandelenmarkten verder opstomen en de spreads dalen, blijft de obligatierente op onvoorstelbaar lage niveaus liggen. Veel analisten trekken parallellen tussen Europa en Japan: er zijn immers opvallende en zelfs griezelige overeenkomsten. Twintig jaar geleden zette de Japanse centrale bank een streep onder het rentebeleid. De ECB heeft de groei- en inflatieprognoses onlangs verlaagd en meldde vervolgens dat de rente dit jaar niet wordt verhoogd. In een dergelijke omgeving hoeven we voor de kernlanden van Europa geen hogere obligatierente te verwachten. Zeker, de rente is belachelijk laag, maar dat betekent nog niet dat die gaat stijgen. Dit is slecht nieuws voor marktpartijen die graag een hogere rente zien en goed nieuws voor de beleggingscategorieën die van de zoektocht naar rendement profiteren. De aandelenmarkten lopen na de sterke rally echter te veel vooruit op de fundamentals. De voorlopende indicatoren zijn nog steeds dalende en duiden vooralsnog allerminst op een opnieuw aantrekkende groei. Zolang beleggers geloven dat de beleidsmakers op tijd in actie zijn gekomen om de groei te ondersteunen, blijven de markten echter in de lift. En zolang het momentum krachtig blijft, willen we daar niet tegenin gaan.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox