Naar het overzicht

Asset Allocatie juni

17 juni 2019

Verder hielp het dat de rente verder daalde en dat de markt voor bedrijfsobligaties goed bleef functioneren. Ook ontstond er geen paniek rond opkomende markten, waardoor ook de rente op obligaties van deze landen verder kon dalen. Ons beleggingsbeleid is niet veranderd. We zijn nog onderwogen aandelen en overwogen bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen.

Groei wereldwijd onder druk

Ook zonder de handelsoorlog die de VS hebben ontketend zouden er al redenen zijn om niet al te sterke groei te verwachten. Het effect van het fiscale stimuleringsbeleid in de VS loopt ten einde en de omvang van de balansen van centrale banken in de VS, de eurozone, Japan, het VK en China daalt per saldo. In China zijn de autoriteiten terughoudend met monetaire stimulering vanwege de grote schuldenberg die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Daar komen de effecten van de handelsoorlog nog bij. Dat is duidelijk te zien in afkalvend producentenvertrouwen en matige groei, zo niet krimp, in wereldhandel en industriële productie. Het gevaar is dat dit overslaat naar bedrijfsinvesteringen, werkgelegenheid en consumptie. Zo ver is het nog niet, maar er zijn wel tekenen, zoals minder orders voor kapitaalgoederen. En ook de groei van de werkgelegenheid neemt in de VS en in de eurozone af. Opmerkelijk is dat het vertrouwen onder kleine ondernemers in de VS en onder consumenten in de VS en in de eurozone nog heel hoog is. Maar al met al lijkt de wereldeconomie op weg naar groeiniveaus waarin het voor bedrijven moeilijk is om winstgroei te genereren.

“Waar we een jaar geleden nog inflatiedruk zagen ontstaan, lijkt deze nu weer behoorlijk weggeëbd.”

Lage inflatie houdt centrale banken actief

Waar we een jaar geleden nog inflatiedruk zagen ontstaan, lijkt deze nu weer behoorlijk weggeëbd. In de VS daalde de inflatie exclusief volatiele componenten als energie en voedsel tot 2,0% in mei, het laagste niveau in vijftien maanden. In de eurozone viel deze kerninflatie terug tot 0,8%. Inflatieverwachtingen onder beleggers zijn ook extreem laag. Dat vraagt om een reactie van centrale banken. De Amerikaanse Fed heeft de draai naar renteverlagingen inmiddels wel gemaakt. De vraag is alleen of de Fed aan de verwachtingen in de markt van twee tot drie verlagingen voor het einde van het jaar gaat voldoen. De ECB zit in een lastiger parket, aangezien er nog nauwelijks munitie is voor het wapen van renteverlagingen. Toch liet ECB-president Draghi onlangs wel weten dat alle opties voor ruimer beleid, inclusief het herinvoeren van het obligatie-opkoopprogramma, tijdens een beleidsvergadering zijn besproken.

Beleggingsbeleid: lage rente, voorzichtig met aandelen

Het beleggingsklimaat zal zich naar onze mening blijven kenmerken door lage rentes. Zwak economisch momentum, dalende inflatie en inflatieverwachtingen, ruim monetair beleid en onzekerheden rond handelsoorlogen, Brexit en de begroting van Italië zullen de rente laag houden. Waarbij we overigens de recordlage Duitse tien-jaars rente van -0,24% wel wat doorgeschoten vinden. Na in mei te zijn uitgelopen, zijn risico-opslagen op bedrijfsobligaties in juni weer wat gedaald. Gezien de redelijk gezonde balansen van Europese bedrijven vinden we de rente op veilige bedrijfsobligaties voldoende vergoeding bieden voor het risico. We zijn dan ook positief over deze beleggingscategorie. We zijn ook positief over obligaties uit opkomende economieën. We voorzien niet een zodanige onrust op financiële marken dat valuta van deze landen onder druk komen te staan. De lage inflatie ook in deze landen heeft een toenemend aantal centrale banken ertoe aangezet de rente te verlagen, dan wel af te zien van renteverhogingen. We zijn negatief over aandelen. Een klimaat van lage groei en lage inflatie maakt het voor bedrijven moeilijk winsten te laten groeien. We denken dat de markten nog steeds uit gaan van een aantrekkende groei in de tweede helft van het jaar, maar daar zijn weinig aanwijzingen voor. Dat schept ruimte voor teleurstelling.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox