Naar het overzicht

Asset Allocatie juli

17 juli 2019

Dit tegen een achtergrond van nog steeds zwakke economische indicatoren en neerwaartse bijstellingen van verwachte bedrijfswinsten. Wij denken niet dat aandelenmarkten dit gaan volhouden en hebben onze onderwogen positie gehandhaafd. We nemen liever risico in bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen.

Producenten verliezen vertrouwen

Inkoopmanagersindices in de industrie dalen wereldwijd al sinds begin 2018. Lange tijd was er nog hoop dat de niveaus zo hoog waren dat ze nog wezen op groei, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Ook de opleving in opkomende markten eerder dit jaar bleek van korte duur. Sinds april is er sprake van een gesynchroniseerde wereldwijde daling. De index voor zowel geïndustrialiseerde als opkomende landen zijn tot onder de 50 gedaald. Daarmee wijzen deze indicatoren op krimp in de industriële sector. In de dienstensector, die een veel groter deel van de wereldeconomie uitmaakt, is dat nog niet het geval, maar ook deze indices zijn de afgelopen maanden flink gedaald. Ook de breed samengestelde voorlopende indicator voor het OESO-gebied laat een dalende trend zien. Het aantal landen waar de indicator stijgt ligt nog altijd laag. Het grootste risico voor de wereldeconomie is dat de zwakte in de internationale handel en de industrie, voor een groot deel veroorzaakt door de handelsoorlog tussen de VS en China, zich verspreid naar bedrijfsinvesteringen, werkgelegenheid en consumptie. Daar zijn wat tekenen van. Orders voor kapitaalgoederen staan onder druk, arbeidsmarkten lijken iets te vertragen en consumenten worden wat minder optimistisch. We denken dan ook nog steeds dat we wereldeconomie verder zal vertragen.

“De ECB legt zich niet neer bij lage inflatie, kan de rente verder verlagen en kan ook het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties weer optuigen. ”

Centrale bankiers winden er geen doekjes om

In een toespraak tijdens een ECB forum liet ECB-president Draghi weinig aan duidelijkheid te wensen over. De ECB legt zich niet neer bij lage inflatie, kan de rente verder verlagen en kan ook het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsobligaties weer optuigen. Het gevolg was dat markten een renteverlaging van bijna 20 basispunten tot -0,6% verdisconteren, de Duitse tien-jaars rente daalde tot het extreem lage niveau van -0,4% en risico-opslagen op staatsobligaties van zuidelijke eurozonelanden en van bedrijfsobligaties flink daalden. Ook Fed-voorzitter Powell deed een duit in het zakje. Er werd vanwege eerdere uitspraken van Fed-beleidsmakers al gespeculeerd op renteverlagingen, maar in een toespraak tot het Amerikaanse Congres deed Powell er weinig aan de speculatie van een verlaging met 50 basispunten per eind juli te temperen. Zo’n verlaging lijkt ons wat veel. Als de Fed in het verleden een eerste stap van 50 basispunten zette, was de aandelenbeurs al flink omlaag en de economie duidelijk op weg naar een recessie. Overigens reageren centrale banken niet alleen op lagere groei, maar ook op lage inflatieverwachtingen en daadwerkelijke inflatie. In de eurozone wil de kerninflatie (inflatie exclusief de volatiele componenten voedsel en energie) maar niet echt boven de 1% uit komen. In de VS was de kerninflatie in juni 2,1%, maar als we de wat kunstmatige wooncomponent eruit laten blijft er ook maar 1,1% over. 

Beleggingsbeleid: voorkeur voor hoogrentende obligaties

Het ruime monetaire beleid zal de rente laag houden. Veel staatsobligaties bieden een lage of zelfs negatieve rente, dus daar zijn we niet enthousiast over. Bovendien denken we dat de Duitse tien-jaars rente wel wat naar beneden is doorgeschoten. We voorzien dan ook negatieve beleggingsresultaten. Met aandelen zijn we ook voorzichtig. De recente rally is geheel gedreven door verwachtingen van ruimer monetair beleid en de hoop op economisch herstel later dit jaar. Waarderingen zijn dan ook opgelopen. Tegelijkertijd zijn de groeivooruitzichten verslechterd. Eerder dit jaar namen neerwaartse winstherzieningen door aandelenanalisten wat af, maar recent is dat juist weer toegenomen. De publicatie van de winstcijfers over het tweede kwartaal kan cruciaal blijken. Als bedrijven minder positief worden over hun vooruitzichten, kunnen aandelen onder druk komen te staan. We zijn dan ook wat negatief op aandelen. We zoek onze heil in veilige Europese bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten. Bedrijfsobligaties profiteren van de recente trend dat bedrijven hun kredietstatus niet verder willen zien verslechteren een mogelijk nieuw opkoopprogramma door de ECB. Obligaties uit opkomende landen profiteren van een ruim monetair beleid in de VS en in opkomende landen zelf en van een US dollar die niet sterker zal worden.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox