Naar het overzicht

Asset Allocatie januari

23 januari 2019

Eind december sloten de markten een vrij moeizaam vierde kwartaal af met een forse koersval. Beleggers maakten zich vooral zorgen over een afvlakkende wereldwijde groei en politieke spanningen. Zij besteedden nauwelijks aandacht aan berichten over een mogelijke rentepauze in de VS en een wapenstilstand in het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Per saldo zijn er maar weinig beleggingen te vinden die in 2018 een positief rendement hebben opgeleverd. Afgezien van zeer defensieve waarden heeft vrijwel niets het jaar met een plusje afgesloten. Nu de markten op 12-maands of meerjaars dieptepunten staan, beginnen de waarderingen weer wat aantrekkelijker te lijken. 2019 belooft echter een uitdagend jaar te worden. Het staat zo goed als zeker vast dat de wereldwijde groei gaat afvlakken en de winstgroei gaat dalen, terwijl de vooruitzichten ook nog eens overschaduwd worden door politiek tumult en onzekerheid over het centralebankbeleid. Desalniettemin zien wij kansen en voegen wij voorzichtig wat risico toe.

Afvlakkende groei

Na een snelle groei in 2017 en 2018 rekenen we voor 2019 op een tragere groei. Dat zal niemand verbazen, alleen al omdat de impuls van de forse belastingverlagingen in de VS wegvalt. Sinds kort maken beleggers zich echter zorgen over inzakkende voorlopende indicatoren. De economische cijfers schetsen een wisselend beeld en waren zeker niet sterk genoeg om de markten ervan te overtuigen dat zij zich nergens zorgen over hoeven te maken. Het centralebankbeleid geeft ook wisselende signalen af. De Amerikaanse Fed verhoogde de rente in december en blijft liquiditeit aan de markten onttrekken, maar temperde vervolgens de verwachtingen voor verdere renteverhogingen in 2019. Gezien de huidige economische vooruitzichten is het waarschijnlijk dat de Fed het monetaire beleid in een trager tempo gaat verkrappen. Ondertussen versoepelt de Chinese overheid het monetaire en begrotingsbeleid juist om de economie aan te zwengelen. Dat is hard nodig nu de gevolgen van het handelsconflict zichtbaar worden, de groei van de export afzwakt en de binnenlandse economie achterblijft. Nu de centrale banken wereldwijd de teugels wat laten vieren, kunnen we wat positieve groei-effecten verwachten. De vraag luidt echter of dit niet te weinig is en te laat komt om de afvlakkende groei te stoppen of dat beleidsmakers genoeg hebben gedaan om de economische cyclus nog verder te verlengen. Voeg daaraan nog een aantal belangrijke en onvoorspelbare politieke ontwikkelingen toe – zoals de brexit en de handelsbesprekingen tussen de VS en China – en dan zijn er voor 2019 vele mogelijke marktscenario’s te bedenken, waarvan er sommige uiterst negatief kunnen zijn. We hebben bij het analyseren van de marktdynamiek gezocht naar soortgelijke omstandigheden in eerdere marktcycli. Alle ruis buiten beschouwing latend, zien we veel overeenkomsten met 2015. Toen zwakten de voorlopende indicatoren ook af, verhoogden de centrale banken de rente en liepen de creditspreads op, terwijl de olieprijs en de obligatierente juist daalden. Begin 2016 kondigde China vervolgens stimulerende maatregelen aan en lasten de centrale banken een pauze in. Wij zien in ons basisscenario iets soortgelijks gebeuren, dat de weg kan bereiden voor een tactische rally. De markten hebben ons inziens een te sterke correctie doorgemaakt. Anderzijds waarschuwen we voor te veel optimisme.

“In de laatste weken en dagen van 2018 werd niets ontzien. En het lijkt erop dat 2019 opnieuw een volatiel jaar wordt. ”

Wat is ingeprijsd?

Gezien alle onzekerheden is het niet verwonderlijk dat de markten de afgelopen maanden risicoaverser zijn geworden. De aandelenmarkten sloten december vrijwel op het laagste punt van het jaar af, terwijl de risico-opslag op bedrijfsobligaties opliep naar een meerjaars hoogtepunt. De bedrijfsobligatiemarkten bieden naar onze overtuiging weer waarde: het effectief rendement is aanzienlijk gestegen en de carry (het buy-and-hold-rendement) is inmiddels weer aantrekkelijk. We denken dat het wanbetalingsrisico laag blijft en dat de markten een overreactie hebben laten zien. De aandelenmarkt lijkt voor 2019 een regelrechte winstdaling in te prijzen. Dat is volgens ons te pessimistisch, maar we zien ook dat ondernemingen de vooruitzichten voor 2019 temperen en analisten hun prognoses verlagen. Nu de aandelenmarkten met minder rooskleurige vooruitzichten blijven worstelen, is het onwaarschijnlijk dat we spoedig naar de piekniveaus van 2018 terugkeren. De markten hebben echter al een te sterke correctie doorgemaakt om nu nog negatief te worden.

Voorzichtig optimisme

In de laatste weken en dagen van 2018 werd niets ontzien. En het lijkt erop dat 2019 opnieuw een volatiel jaar wordt. Na de recente correctie lijken de op- en neerwaartse risico’s wat meer in evenwicht. Vrijwel overal is de bezem doorheen gehaald. Beleggers beginnen het nieuwe jaar met een gedeukt vertrouwen, maar wel met opgepoetste nieuwe risicobudgetten. De horizon ziet er heel anders uit. De markten bieden een betere risico/rendementsverhouding en er is hier en daar weer waarde te vinden. De cruciale vraag is voor ons echter of de groei- en renteverwachtingen genoeg zijn bijgesteld om weer een teen in het water te kunnen steken. Wij denken van wel, al is er nog wel een voorbehoud. Wij denken dat er geen economische recessie komt in 2019, maar we zien wel dat de voorlopende indicatoren aanzienlijk zijn afgezwakt. Beleggers moeten daarom zeer alert blijven omdat de kans op een ongunstige wending is toegenomen. Al met al zijn we niet negatief, maar waarschuwen we wel voor te veel optimisme.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox