Naar het overzicht

Het roer om

18 februari 2019

Na de recente rally is naar onze overtuiging nu een goed moment aangebroken om ons ‘verkoop de rally’-mantra te volgen en de weging van aandelen te reduceren. Tevens stellen we onze cyclische visie op de aandelenmarkten neerwaarts bij. Voor het eerst in jaren is onze tactische opstelling terughoudend. De economische cijfers en de voorlopende indicatoren duiden op afzwakkende fundamentals. Het is zeker niet zo dat we een recessie voorzien. We denken gewoon dat de aandelenmarkten moeite zullen hebben om de huidige hoge niveaus vast te houden. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen gaat dalen, maar zolang de rente laag blijft, is er geen directe druk. Wel verwachten we dat de groei blijft tegenvallen en de koers/winstverhoudingen blijven dalen. Onze voorkeur gaat uit naar regio’s waar de beleidsmakers nog manoeuvreerruimte hebben om wat steun te bieden, zoals de VS en de opkomende markten.

Een les in communicatie

Iedere nieuwe voorzitter van de Fed wordt in zijn eerste maanden getest. Jerome Powell moest als nieuwe Fed-voorzitter laten zien hoe hij met de markten communiceert. In een tijdsbestek van drie maanden verschoof het door de Fed geschetste perspectief echter van een gestaag pad van renteverhogingen naar een rentepauze. Hoe is dat zo gekomen? De waakzame houding in oktober was zeker sterker dan nodig. De inflatie vormde niet echt een probleem en de voorlopende indicatoren waren, zoals we al eerder aanstipten, aan het afvlakken. In december kondigde de Fed vervolgens een renteverhoging aan en hield de afbouw van de geldhoeveelheid op de automatische piloot, terwijl de economische groei voor het oog van iedereen duidelijk aan het afzwakken was. Dit alles leidde tot zorgen over krappere financiële condities en een schrikreactie op de markten. Na een sterke correctie en wat lichte paniek in de illiquide decembermaand, gooide de Fed -terecht- het roer om. Inmiddels rekent de markt niet meer op renteverhogingen dit jaar. Zolang de arbeidsmarkt nog steeds krap is en de economische groei voortkabbelt, moeten de markten op een gegeven moment de werkelijkheid onder ogen zien en zich afvragen of het beleid al dan niet terecht (te) verruimingsgezind is.

“De afvlakkende economische groei is buiten de VS het best zichtbaar. ”

Marktrally tegen economische groeivertraging in

De afvlakkende economische groei is buiten de VS het best zichtbaar. In de eurozone en in de opkomende landen is het ondernemersvertrouwen aanzienlijk afgezwakt. De industriële productie kromp in december jaar-op-jaar met 3,9%, terwijl de winkelverkopen er jaar-op-jaar nog een bescheiden groei van 0,6% uitpersten. In China zien we nauwelijks tekenen dat de stimulerende maatregelen de richting van de economie duidelijk keren, terwijl de regio in het algemeen tegenwind ondervindt van de afzwakkende wereldhandel. De markten veerden sterk op, deels in reactie op de beleidsommezwaai van de Fed maar ook vanwege een kleinere kans op een escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, terwijl een nieuwe shutdown in de VS waarschijnlijk voorkomen kan worden. Ondertussen is de winstgroei echter afgezwakt, stellen analisten hun winstprognoses neerwaarts bij en geven de CEO’s over het algemeen voorzichtige prognoses af. Wij verlagen niet gemakkelijk onze cyclische score voor aandelen, maar we zijn voorzichtiger geworden aangezien de fundamentals van de economie verzwakken terwijl er een marktrally plaatsvindt. Al met al is dit een goed moment om de aandelenpositie te verkleinen.

Manoeuvreerruimte

Nu de groei afzwakt, willen we onze risico-exposure verleggen naar markten en economieën waar de beleidsmakers nog ruimte hebben om te manoeuvreren. Dat betekent dat Europa ondanks de aantrekkelijke waarderingen afvalt. De ECB heeft nog maar net het einde van de kwantitatieve verruiming aangekondigd. Zeker, we kunnen niet uitsluiten dat de ECB ook een beleidsommezwaai maakt, maar dit lijkt onwaarschijnlijk en de ECB zal zeker niet de woeste draai van de Fed nadoen. Voor de opkomende markten is een tragere groei fundamenteel gezien niet positief. Een afzwakkende inflatie en stabiele wisselkoersen bieden de centrale banken in die regio echter genoeg manoeuvreerruimte om de rente te verlagen. Daarom geven wij binnen aandelen de voorkeur aan de VS en de opkomende markten.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox