Naar het overzicht

Rentecurve VS versteilt: recessie uitgesteld?

Financiële markten kregen te maken met oplopende rentes, gemengde indicatoren over de economische groei, voortgaande retoriek uit vooral de VS over de handelsoorlog en een Italiaanse begrotingsvoorstel met een beduidend groter tekort dan verwacht. In ons beleggingsbeleid hebben we onze neutrale visie op aandelen niet gewijzigd. We denken nog steeds dat beleggers er verstandig aan doen rekening te houden met hogere inflatie. We voelen ons wel gesterkt in onze contraire visie dat opkomende markten te hard worden afgestraft.

Rentestijging in de VS, opkomende markten onder druk

De vervlakking van de rentecurve in de VS heeft de gemoederen dit jaar flink bezig gehouden. Een negatieve rentecurve (waarbij de tien-jaars rente lager is dan de twee-jaars rente) is immers een veelzeggende voorbode van een recessie. In onze outlook voor 2019 hebben we aangegeven dat we in de VS eerst inflatie verwachten en wellicht in 2020 een recessie. De rentecurve is nog niet negatief en bovendien zit er altijd wat tijd tussen een negatieve curve en het begin van een recessie. Zoals de voorzitter van de Fed het simpelweg formuleerde: “ The economy looks very good”. Afgelopen maand steeg het vertrouwen onder ondernemers in de dienstensector tot bijna een recordniveau. De werkloosheid daalde tot 3,7%. Zo’n lage werkloosheid was voor het laatst te zien in 1969. Geen wonder dat de Fed aangaf de rente verder te willen verhogen. En dus brak de tien-jaars rente in de VS uit de bandbreedte rond 3% waar deze een groot deel van het jaar in had verkeerd. Vooral in opkomende markten bleven aandelen in het rood staan. Wij denken overigens dat dit niet zozeer met het monetaire beleid in de VS te maken heeft, of met de hogere rente. In de periode 2004 tot 2006 waren aandelenbeurzen in opkomende markten prima bestand tegen renteverhogingen in de VS. En het achterblijven van opkomende markten tussen 2010 en 2016 ging niet gepaard met een hogere tien-jaars rente in de VS. Een duurdere Amerikaanse dollar leidt traditioneel wel tot ellende in opkomende markten, maar wij voorzien geen verdere sterke appreciatie van de dollar. Vandaar dat we vasthouden aan onze positieve visie op aandelen uit opkomende landen.

“Economische indicatoren gaven een wat gemengd beeld. ”

Gemengde economische indicatoren

Economische indicatoren gaven een wat gemengd beeld. Gemiddeld genomen waren inkoopmanagers in de industrie vrijwel in september vrijwel net zo positief als in augustus. De BBP-gewogen index daalde van 53.0 naar 52.9, wat nog duidelijk op groei wijst. De daling in China naar 50.0 kreeg veel aandacht en ook in de eurozone zette de daling van de afgelopen maanden door. Daartegenover stonden verbeteringen in de VS, Korea en een aantal andere opkomende landen. In de dienstensector was juist een forse verbetering in de inkoopmanagersindex in China te zien, maar zakten Brazilië en Zuid-Afrika verder weg. In de eurozone is ook wat vertraging te zien in reële indicatoren zoals de industriële productie en de detailhandelsverkopen. Maar met een stimulerend fiscaal beleid in de VS, een zeer voorzichtig opererende ECB en mondjesmaat meer  monetaire stimulering in China, zien we geen noodzaak ons beleggingsbeleid defensief in te richten.

Italië presenteert groter begrotingstekort

De vorige Italiaanse regering mikte op een begrotingstekort van 0,8% van het BBP in 2019. Aangezien Italië-vorsers rekenden op een tekort onder de 2%, viel het voorstel van 2,4% flink tegen. Markten reageerden dan ook negatief, risico-opslagen op Italiaans staatspapier liepen op en aandelen, banken voorop, gingen onderuit. Het tekort is weliswaar lager dan in Frankrijk en veel lager dan gevreesd toen in mei de huidige regering aantrad, maar de aannames omrent economische groei en belastinginkomsten lijken rooskleurig, zodat het daadwerkelijke tekort gemakkelijk tot 3% kan oplopen. Dat zou onvoldoende zijn om Italië’s torenhoge staatsschuld te verlagen. Afwaardering van kredietratings lijken dan ook onvermijdelijk, hoewel we niet verwachten dat Italië op korte termijn tot high yield zal vervallen. Onenigheid tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie zal nog wel enige tijd tot volatiliteit leiden.  Refererend aan de historische woorden van ECB-president Mario Draghi in 2012, zei de Italiaanse minister van financiën Tria: ”Italy will do whatever is necessary to restore calm if market turbulence turns into a financial crisis. In the face of a financial crisis, the government will do what it must do, as Draghi did.” Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox

News & Knowledge