Naar het overzicht

Groeimatiging

We zien dat beleggers vooral met de groeivooruitzichten worstelen. De aandelenmarktcorrectie bood beleggers de gelegenheid om in een markt te stappen die zijn opwaartse trend, naar onze verwachting, vooralsnog zal voortzetten. De signalen die de markten afgeven, slaan wij echter niet in de wind. In de VS wordt het monetaire beleid verkrapt, terwijl de impact van stimulerende begrotingsmaatregelen afneemt. Per saldo formuleren we onze vooruitzichten voor deze conjunctuurcyclus wat behoedzamer en we zien de Amerikaanse economie niet langer als een duidelijke positieve factor voor de markten. Europa en de opkomende markten, die dit jaar tegenwind ondervonden, beoordelen we als stabiel.

Laat dit duidelijk zijn, we trekken op dit moment nog niet aan de bel omdat we een sterke groeivertraging zien naderen. De wereldeconomie profiteert nog steeds van een sterke groei en dat geldt voor de Amerikaanse economie in het bijzonder. We zien echter wel dat de voorlopende indicatoren zwakker worden en dat de fricties in de economie toenemen. De  kwartaalberichten van ondernemingen lieten nog steeds een krachtige groei zien. De winst per aandeel groeide in de VS met meer dan 25% en in Europa met 10% . Deze harde cijfers joegen de markten niet op stang, maar wel de operationele vooruitzichten die de CEO’s voor het komende jaar schetsten. Bezorgdheid over de handel, hogere kosten en een krappe arbeidsmarkt werden vaak genoemd als reden waarom de ondernemingswinsten naar verwachting niet langer in hetzelfde tempo kunnen blijven groeien.


Ondertussen is ook het ondernemersvertrouwen gedaald met lagere ondernemingsinvesteringen als gevolg. Daarentegen staat het consumentenvertrouwen op een hoogtepunt voor deze cyclus en ontwikkelen de winkelverkopen zich krachtig. Consumenten slagen er goed in om de terughoudendheid van het bedrijfsleven te compenseren. Zij zien hun inkomen stijgen en voeren hun bestedingen op. Alhoewel we op een groeimatiging rekenen, denken we dat de economie wel in een behoorlijk tempo kan blijven doortuffen. Dit is voor ons reden voor een iets minder risico-averse opstelling. De negatieve marktreactie op een sterk resultatenseizoen laat zien dat er veel optimisme in de markten aanwezig was. Nu de groei naar verwachting afzwakt, zullen de hoge waarderingen op de Amerikaanse markten waarschijnlijk ook wat getemperd worden.

“De brexit en Italië vormen hoofdpijndossiers voor politici en beleggers. ”

In Europa is al enige tijd sprake van een kwakkelende groei, vooral omdat de exportgroei op het Europese vasteland stokt. Dit kan worden toegeschreven aan de appreciatie van de euro vorig jaar. Nu dat effect weer wegebt, verwachten we minder tegenwind voor Europa. De voornaamste bron van zorg blijft echter politiek van aard. De brexit en Italië vormen hoofdpijndossiers voor politici en beleggers. De brexit-onderhandelingen verkeren in een impasse, het Britse parlement is diep verdeeld en de oplossingen die momenteel op tafel liggen, lijken bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Op het moment van schrijven* lijkt het kabinet van premier May uiteen te vallen, wat tot nieuwe bezorgdheid en druk op de Britse markten leidt. Italië en Europa verkeren ondertussen in een patstelling over de overheidsbegroting. Terwijl de risico-opslag voor Italiaanse obligaties aanzienlijk is, lijkt de markt niet onder de indruk van de huidige ontwikkelingen. Het getouwtrek tussen Italië en Europa kan doorgaan zolang de markt Italië niet onder druk zet. Als de Italiaanse rente verder oploopt, wordt de Italiaanse schuldenlast echter onhoudbaar. Hoe dan ook moeten er compromissen worden gesloten om de markten te kalmeren. Tot die tijd levert het nieuws veel volatiliteit op maar is niet richtinggevend. De markten lijken in Europa behoorlijk wat risico ingeprijsd te hebben. De risico-opslag op bedrijfsobligaties (de creditspreads) zijn opgelopen naar hun historische gemiddelde, terwijl de waardering van aandelen vanaf het hoogtepunt van vorig jaar fors is gedaald.

De opkomende markten zijn dit jaar om een aantal redenen achtergebleven. Een sterkere dollar en hogere rentes oefenden druk uit op zwakkere landen, met name  op landen met een tekort op de handelsbalans of veel schulden in USD. Argentinië en Turkije vormen het duidelijkste voorbeeld, maar het tumult was breder. Bezorgdheid over de wereldhandel voedde de vrees voor een groeivertraging in de opkomende markten. Er was echter ook opluchting. China heeft nieuwe initiatieven aangekondigd om de economie te stimuleren. De valutamarkten worden weer stabieler en de risico-opslag op schuldpapier in USD is gedaald. Brazilië heeft een ‘tropische Trump’ als nieuwe president gekozen: Bolsonaro is zeer controversieel, maar naar verwachting wel marktvriendelijker. De vooruitzichten zijn wat gestabiliseerd, maar de opkomende markten ondervinden nog wel tegenwind. De liquiditeit wordt allengs krapper en de wereldhandel staat onder druk. Gezien de lage relatieve waardering van deze markten verwachten we echter dat het tumult op de opkomende markten gaat afnemen.

De meest opvallende correctie van de afgelopen maand zagen we op de oliemarkt: de olieprijs daalde met meer dan 20% en daarmee is olie in een bearmarkt beland. Beleggers vrezen dat een tragere economische groei tot een lagere groei van de vraag naar energie leidt. Ondertussen pompt de VS in een recordtempo olie op en stelt dit land zich soepeler dan verwacht op naar landen die olie importeren uit het door nieuwe sancties getroffen Iran. Dit alles wakkerde bij beleggers de vrees aan dat er op de oliemarkt opnieuw overaanbod ontstaat. Mogelijk komt de OPEC in actie om de markt via productieverlagingen op een hoger prijsniveau te stabiliseren. Een fors prijsherstel is echter pas te verwachten als de OPEC-landen een akkoord bereiken over aanzienlijke productiebeperkingen.

Als we de ruis van de afgelopen maand eruit filteren, zien we in de ontwikkelde markten dat de fundamentals nog steeds solide zijn. De volatiliteit zal blijven, ook al zijn de zorgen op dit moment wat overtrokken. Op basis van onze prognoses hoeven beleggers niet direct terughoudend te worden. Na de recente koersdalingen denken we dat de vooruitzichten beter in de waarderingen tot uitdrukking komen. We houden vast aan een behoedzame risicobereidheid, maar maken geleidelijk wel een beweging van ‘buy-the-dip’ naar ‘sell-the-rally’.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox