Naar het overzicht

Overweging aandelen gehandhaafd

Solide economische cijfers, maar minder verrassingen

Eind vorig jaar lagen de wereldwijde inkoopmanagersindices er ijzersterk bij. Sindsdien is de stijging wat afgevlakt, ook bij andere voorlopende indicatoren. Al met al leveren de economische cijfers in de VS momenteel minder verrassingen op, terwijl de economische cijfers in de eurozone en in Japan zelfs tegenvielen. Het groeiverhaal lijkt nog steeds solide, maar biedt inmiddels wel wat minder steun aan het sentiment rond de risicovollere beleggingscategorieën. Begin februari leidde vrees voor een hogere inflatie, minder accommoderend monetair beleid en hogere obligatierentes tot een schokreactie die nog steeds nadreunt. Wij rekenen op een geleidelijk oplopende inflatie, maar niet op een oplaaiing waardoor de aandelenmarkten ontspoord kunnen raken. Desalniettemin blijven we waakzaam: we staan klaar om onze assetallocatie zo nodig aan te passen.

Overweging Europese aandelen gereduceerd, terughoudend in bedrijfsobligaties

We waren al enige tijd overwogen in Europese aandelen. Na de dip van februari bleek Europa (gemeten in lokale valuta) niet zo sterk op te veren als de VS. Sommige fundamentele factoren pleiten nog steeds voor Europa – zoals aantrekkelijkere waarderingen, een economie die in de huidige cyclus nog verder kan groeien en meer opwaarts potentieel voor de winstmarges. Maar andere factoren zijn in het voordeel van de VS –  zoals de verzwakking van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro, de forse opwaartse bijstelling van de winstverwachtingen na de verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting en de relatief kleine technologiesector in Europa. Wij denken dat het pleit op de korte termijn in het voordeel van de VS uitvalt en daarom hebben we een einde aan onze relatieve overweging van Europa gemaakt.

“Al geruime tijd stellen wij ons voorzichtig op in bedrijfsobligaties. ”

Al geruime tijd stellen wij ons voorzichtig op in bedrijfsobligaties. De laatste tijd was het rendement hier zelfs negatief. Als gevolg van lagere spreads en een lage spread-to-yield ratio heeft de stijging van het effectief rendement op staatsobligaties ertoe geleid dat high yield-obligaties vooral in de VS beter gepresteerd hebben dan investment grade-papier. De spreads liggen aanzienlijk onder de niveaus die we voor de langere termijn verwachten. Vooralsnog is het percentage wanbetalingen laag en de rentedekking bij ondernemingen nog steeds toereikend. Een oplopende leverage betekent echter dat de balansen van ondernemingen niet verder meer verbeteren. De credit ratings van de kredietbeoordelaars blijven in de VS stabiel, terwijl de kredietwaardigheid in het Europese investment grade-segment is verslechterd. In het Europese high yield-segment zien we daarentegen een verbeterde spreiding van de kredietkwaliteit. Ervan uitgaande dat de ECB na september minder staats- en bedrijfsobligaties gaat opkopen, stellen we ons vooral voorzichtig op in het Europese investment grade-segment.

Marktvooruitzichten

Vooralsnog houden wij vast aan een risicogerichte positionering. We zijn overwogen in aandelen, schuldpapier uit opkomende markten (EMD) en vastgoed, tegenover een onderweging in staatsobligaties en Europese bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit. De wereldwijde economische vooruitzichten zijn naar onze overtuiging gunstig voor de risicovollere beleggingscategorieën. We zijn vooral blij dat de opkomende markten goed standhouden. In de huidige omgeving met een robuuste groei en een gematigde inflatie verwachten we dat groeiende bedrijfswinsten de aandelenmarkten blijven ondersteunen. Wel houden we de inflatie goed in de gaten. We staan klaar om onze assetallocatie zo nodig op een duidelijker reflatiescenario af te stemmen.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox