Naar het overzicht

Draaien aan de geldkraan

De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft aangegeven dat zij de beleidsrente ieder kwartaal met een kwart procentpunt gaat verhogen. Die stappen komen bovenop de kwantitatieve verkrapping die de Fed al doorvoert, terwijl de ECB ondertussen met haar programma van kwantitatieve verruiming gaat stoppen. Aangezien de economische groei nog steeds boven het trendniveau ligt en de inflatie aantrekt, verwachten we dat de monetaire verkrapping doorzet. Het economische verhaal zal hierdoor niet van koers gebracht worden, maar deze ontwikkelingen blijven wel invloed uitoefenen op de markten. De delen van de markt die afhankelijk zijn van dollarliquiditeit zijn het meest kwetsbaar, ongeacht de onderliggende fundamentals. Daarom zijn wij inmiddels minder positief over schuldpapier uit opkomende markten (EMD). Binnen aandelen gaat onze voorkeur nog wel steeds uit naar de opkomende markten.

Nog steeds een behoorlijke economische groei

De ontwikkelde economieën blijven op een boven trendmatig niveau groeien. De voorlopende indicatoren zijn weliswaar wat ingezakt, maar liggen toch nog steeds op vrij hoge niveaus die aangeven dat de groei behoorlijk blijft. De VS vormt de positieve uitschieter, gesteund door een groot stimulerend begrotingspakket. De Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie beleeft hoogtijdagen, terwijl de ISM-index voor de dienstensector er ook goed bij ligt. De werkloosheid is zo laag dat steeds meer mensen die het zoeken naar een baan hadden opgegeven toch weer naar de arbeidsmarkt terugkeren. De winstgevendheid in het bedrijfsleven krijgt een impuls van belastingverlagingen, die ruimte scheppen voor investeringen, overnames en inkoop van aandelen. In Europa en Japan zijn de voorlopende indicatoren positief, maar zij hebben al wel weer wat terreinwinst van 2017 ingeleverd. We verwachten dat de appreciatie van de euro, de stijgende olieprijs en de politieke onrust in Italië langduriger een weerslag zullen hebben in Europa. Ook in de opkomende markten blijft de economische groei momenteel behoorlijk. Wel ondervindt deze regio tegenwind van een duurdere Amerikaanse dollar, stijgende rentes en hogere olieprijzen. Alhoewel de consensusverwachting voor de groei van de Chinese economie nog steeds boven de 6 procent ligt, gaan beleggers zich toch weer zorgen maken over de Chinese schuldenberg. Het land neemt echter maatregelen en verruimt de kasreserveverplichtingen. Dat kan zeker helpen.

“De combinatie van hogere rentes en omvangrijke balansverkorting begint inmiddels vrij agressief te lijken. ”

Centrale banken en handel in het middelpunt van de belangstelling

Het aanhoudende economische herstel is bij de centrale banken niet onopgemerkt gebleven. Gesteund door meer en meer signalen dat de inflatiedruk stijgt, is de Fed nu bezig om het monetaire beleid te verkrappen. De combinatie van hogere rentes en omvangrijke balansverkorting begint inmiddels vrij agressief te lijken. Terwijl we verwachten dat de Fed de rente blijft verhogen, zien we dat de ECB het obligatieopkoopprogramma gaat beëindigen. De groei van de geldhoeveelheid is aanzienlijk gedaald. Aangezien beleggers gewend waren geraakt aan een ruime liquiditeit, is het dichtdraaien van de liquiditeitskraan een van de voornaamste zorgpunten voor risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. Onzekerheid over het handelsklimaat vormt een tweede bron van zorg. In de huidige politieke omgeving is het moeilijk om de uitkomst van de handelsbesprekingen tussen de VS en China te voorspellen. Vooralsnog blijft de economische impact van hun handelsconflict beperkt. Een verdere escalatie zou echter slecht nieuws zijn voor de opkomende markten.

Resultatenseizoen naar verwachting leidend voor Amerikaanse markten

In onze economische vooruitzichten houden we rekening met een aanhoudend sterke ontwikkeling van de Amerikaanse economie, vrees voor handelsconflicten en Amerikaanse renteverhogingen. Op basis hiervan adviseren wij een neutrale weging in aandelen. De opkomende markten kunnen het meest in het gedrang komen door de monetaire verkrapping. Toch denken we dat hier nog steeds waarde te vinden is en dat het sentiment ‘oversold’ raakt. Positief voor aandelen uit opkomende markten is de gestage verbetering van het rendement op het eigen vermogen. We verlagen onze aanbeveling voor schuldpapier uit opkomende markten (EMD). We denken dat deze beleggingscategorie kwetsbaar is voor een afnemende centralebankliquiditeit. Het momentum op de Amerikaanse aandelenmarkten houdt naar verwachting aan, ook als volgende week het resultatenseizoen begint.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox