Naar het overzicht

Asset Allocatie Update januari 2018

Economische seinen op groen

Wereldwijd is de groei de afgelopen kwartalen wat verder aangetrokken, waarmee de dip van 2016 ongedaan is gemaakt. Sterke voorlopende indicatoren zijn een teken dat de positieve groei nog wel even kan aanhouden. De economische groei wordt ook wat breder gedragen. In vrijwel alle landen waar inkoopmanagers worden geënquêteerd, zijn ze positief gestemd. Een op deze positieve signalen uitzondering vormt de rentecurve, die in de Verenigde Staten flink is vervlakt. Een negatieve rentecurve was in het verleden een voorbode van een recessie, maar daar zijn we nog niet. Bovendien zijn er technische factoren die een vertekend beeld geven. Consumptiebestedingen worden ondersteund door toenemende werkgelegenheid en ook de bedrijfsinvesteringen en de wereldhandel trekken aan. Wij kijken met argusogen naar de inflatie. Deze is nog laag en vertoont weinig tekenen van sterkere stijging, maar gezien de economische groei en de krapper wordende arbeidsmarkt in met name de Verenigde Staten, Japan en Duitsland, ligt hogere inflatie wel op de loer. En snel oplopende inflatie gevolgd door een sterke reactie van centrale banken vormt een risico voor het positieve marktsentiment, maar zo ver is het nog niet.
 

“Beleidsmakers voorzien drie renteverhogingen voor 2018 en twee voor 2019. ”

Monetair beleid wordt minder ruim

De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente in december verder met 25 basispunten. De Fed verhoogde ook de groeiverwachtingen, maar liet de inflatieverwachtingen onveranderd. Beleidsmakers voorzien drie renteverhogingen voor 2018 en twee voor 2019. Dit is meer dan de markt op dit moment inprijst. Verder heeft de Fed een begin gemaakt met het afbouwen van haar omvangrijke portefeuille staatsobligaties en gebundelde hypotheekleningen (mortgage-backed securities). De ECB stelde in december ook haar groeiverwachtingen bij en heeft met ingang van januari haar steunaankopen gehalveerd naar 30 miljard euro per maand. De bank zal dit niveau aanhouden tot september; wat daarna gebeurt is nog niet duidelijk. In Japan is het monetair beleid officieel ongewijzigd, maar  werden de aankopen van staatsobligaties in 2017 in praktijk gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat was kennelijk voldoende om de tienjaars rente op het doel van 0,1% te houden. Per saldo waren de totale aankopen van de drie grootste centrale banken afgelopen jaar het hoogst sinds de financiële crisis in 2008. In 2018 zal deze bron van liquiditeit naar verwachting aanzienlijk verminderen

Marktvooruitzichten

Positieve groei- en winstvooruitzichten en lage rentes houden ons positief over aandelen. Amerikaanse aandelen profiteerden van de goedgekeurde belastingplannen en een zwakkere dollar, maar de waarderingen beginnen wel erg hoog te worden. Vanwege lagere waarderingen en meer ruimte voor margeverbetering, geven we de voorkeur aan Europese aandelen. We denken dat de rente in de eurozone zal gaan oplopen, maar zijn positief over obligaties in opkomende markten in lokale valuta.
 
Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox