Naar het overzicht

Asset Allocatie Update

Alhoewel de wereldwijde groei wat aan kracht heeft ingeboet, denken wij dat het nog te vroeg is om negatief te worden. De voorlopende indicatoren staan nog steeds dicht bij hun cyclische hoogtepunt. Nu de cyclus verder gevorderd raakt, blijft de volatiliteit waarschijnlijk hoog ten opzichte van de lage niveaus waar we de afgelopen twee jaar aan gewend waren geraakt.

De technologiesector was in maart uit de gratie. De datalekken bij Facebook riepen fundamentele vragen op over de wijze waarop grote technologie-ondernemingen met de gegevens en privacy van hun klanten omgaan. Al snel volgden oproepen tot striktere regulering van internetondernemingen. Hierdoor kan het bedrijfsmodel van ondernemingen zoals Google, Facebook en Amazon onder druk komen te staan. Met waarderingen die reeds zeer hoog zijn, lijkt er voorlopig een einde aan de technologierally te zijn gekomen.

De wereldhandel was deze maand vaak voorpaginanieuws. President Trump richtte zijn pijlen op China en kondigde een reeks importheffingen af. De spanningen tussen de VS en China escaleerden snel, al heeft de huidige omvang van de importrestricties een verwaarloosbaar effect op de economie van beide landen. Ondertussen vielen enkele economische indicatoren terug vanaf recente hoogtepunten. Hoewel de richting van de economische indicatoren een belangrijke factor is voor de markten op de korte termijn, geeft het huidige hoge niveau aan dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken over een reële economische groeivertraging.

“Naar onze overtuiging is het nog te vroeg om te zeggen dat er een einde aan de huidige economische cyclus is gekomen. ”

Naar onze overtuiging is het nog te vroeg om te zeggen dat er een einde aan de huidige economische cyclus is gekomen. De wereldwijde voorlopende indicatoren zijn teruggevallen vanaf recente hoogtepunten, maar de huidige niveaus wijzen nog steeds op een solide economische groei. In de VS blijft het ondernemers- en consumentenvertrouwen zeer hoog. Ondernemingen verhogen hun prognoses en kondigen grotere investeringsplannen aan. Bedrijven gaan nu van belastingvoordelen profiteren en de repatriëring van kasmiddelen uit het buitenland kan tot een hogere dividenduitkering aan aandeelhouders en meer overnames leiden. De Europese economie heeft wat aan kracht ingeboet, maar de groei blijft naar verwachting boven het trendniveau liggen. Wel zijn de inkoopmanagersindices gedaald en ligt de groei van de ondernemingsinvesteringen in de eurozone wat lager, waarschijnlijk als gevolg van de sterkere euro. Ondanks de sterkere munt hielden de exportvolumes echter goed stand. De Europese arbeidsmarkt vertoont nog steeds geen tekenen van krapte en vormt de komende tijd waarschijnlijk geen belemmering voor de groei. Terwijl de wereldwijde bedrijvigheid krachtig blijft, zien wij een oplopende inflatie wel als risico. De inflatie-indicatoren lopen langzaam op. We verwachten dat de centrale banken vrij agressief de groei van hun balans zullen afremmen of de balansverkorting zullen doorzetten. Onder deze omstandigheden zien wij de rente geleidelijk oplopen. Onze vooruitzichten voor de aandelenmarkten blijven positief, maar we zien wel een grotere kans op een hogere inflatie en een zwakkere groei. Ook blijven de markten waarschijnlijk volatieler. We zijn minder positief over bedrijfsobligaties: ondernemingen tonen minder zelfbeheersing om hun balansverhoudingen ook verderop in de cyclus solide te houden. Zij voeren de schuldhefboom op.

Een hogere rente, een grotere schuldhefboom en minder steun voor de opwaartse trend in de wereldwijde groei: dit alles betekent dat er meer druk op ondernemingen komt te staan om degelijke resultaten te presenteren. De verwachtingen voor de winstgroei zijn hooggespannen. Gezien de hoge economische bedrijvigheid hebben wij er echter vertrouwen in dat deze verwachtingen gehaald gaan worden. De komende periode worden de eerstekwartaalresultaten bekendgemaakt. Eventuele meevallers zullen zeker een impuls voor de markt vormen om het opwaarts momentum te hervatten.

Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox