Naar het overzicht

Update mei 2017 Steeds minder zorgen…

Al langer signaleren we dat de economie slechts beperkte symptomen van ‘laat-cyclisch’ gedrag vertoont, ondanks de lengte van de huidige economische cyclus. De inflatoire druk is nog altijd beperkt. In de maand april signaleren wij wel het begin van een trend die op laat-cyclisch gedrag op financiële markten wijst. De fusie- en overnamemachine schakelde een tandje hoger. Bovendien worden de fusies en overnames steeds vaker met vreemd vermogen gefinancierd. Een lagere credit rating wordt daarbij op de koop toegenomen. Vooralsnog kunnen  bedrijven dat schuldpapier eenvoudig plaatsen. Kaststromen zijn krachtig en winsten waanzinnig. Het is normaal dat bedrijven gebruik maken van het grote verschil in rendement op kapitaal en de kosten daarvan. Aandeelhouders profiteren.

Macron nieuwe Franse president

Emmanuel Macron won de Franse presidentsverkiezingen. Waar financiële markten na de eerste ronde opgetogen reageerden, was de reactie na de tweede ronde lauw. Dit had in onze ogen vooral te maken met het feit dat de verkiezingsoverwinning al grotendeels was ingeprijsd. Bovendien is het nog verre van zeker of Macron in staat zal zijn om de Europese samenwerking een impuls te geven en drastische hervormingen door te voeren. In juni staan er in Frankrijk parlementsverkiezingen op de agenda. Zonder een absolute meerderheid in het parlement of een werkbare coalitie, zijn de implementatierisico’s groot. Toch kan worden gesteld dat door de Franse verkiezingsuitslag de politieke risico’s voor Europa zijn afgenomen. In combinatie met de goede economische vooruitzichten, zou dit voor de Europese Centrale Bank aanleiding kunnen zijn voor monetaire verkrapping. Tot nu toe hint men er nog niet op.

Britse premier May verrast markten met vervroegde verkiezingen

Voor de Britse premier May waren implementatierisico’s een van de redenen om deze afgelopen maand onverwacht vervroegde verkiezingen uit te schrijven. In plaats van in 2020 mogen de Britten nu op 8 juni a.s. naar de stembus. In de verkiezingscampagnes van de verschillende partijen gaat het ongetwijfeld om de brexitvoorwaarden. Door de vervroegde verkiezingen hoopt May mogelijk haar mandaat te versterken. Iets waar beleggers ook van uitgaan, getuige de koersstijging van het Britse pond. Brexit lijkt een vechtscheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te gaan worden. Er dreigt niet alleen een patstelling over de onderhandelingsvolgorde, maar ook over de betaling van de brexitrekening. De kans op een goede deal lijkt hierdoor te zijn afgenomen. Aan de Britse economie is ondertussen te merken dat het Britse pond sinds het referendum in waarde is gedaald en dat de oliekosten hoger zijn. De groei in het eerste kwartaal viel aanzienlijk lager uit dan die in het laatste kwartaal van 2016, vooral door minder groei in de dienstensector. We denken dat de vertraging doorzet.

“Voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) waren de zwakkere data echter geen aanleiding om de monetaire beleidskoers begin mei te veranderen. ”

De eerste 100 dagen van Trump

In de Verenigde Staten heeft president Trump inmiddels zijn eerste 100 dagen in het Witte Huis achter de rug. Hoewel hij voortvarend van start ging met de ondertekening van decreten, is het hem (nog) niet gelukt om significante wetswijzigingen door het congres te loodsen. Wel presenteerde hij op de valreep een ‘groots’ belastingplan, dat vooralsnog meer lijkt op het verlanglijstje uit zijn verkiezingscampagne: belastingverlagingen voor de middenklasse en het bedrijfsleven. Een financiële onderbouwing bleef uit en dus betwijfelen wij of dit plan overeind blijft later dit jaar. De economische data uit de Verenigde Staten vielen afgelopen maand tegen. De door de markt ingeschatte kans op een renteverhoging nam af en de rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde. Voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) waren de zwakkere data echter geen aanleiding om de monetaire beleidskoers begin mei te veranderen. De Fed is overtuigd van de tijdelijkheid van de terugval en houdt de deur voor een renteverhoging in juni wagenwijd open.

Te vroeg voor voorzichtigheid

Vergeleken met eerdere jaren is er ontegenzeggelijk meer onzekerheid, maar ook een sterkere economie. Evengoed zijn de rente en de volatiliteit in financiële markten extreem laag. Dit marktsentiment geeft alle financiële producten met risico in zich een steuntje in de rug. Vooralsnog zien we niets wat ons op de korte termijn in een andere richting duwt. Uit ervaring weten we echter dat situaties als deze niet oneindig door kunnen gaan. Ook in deze cyclus komt er een moment dat iemand ergens iets ‘stoms’ doet en de volatiliteit terugkeert. Alleen geloven wij dat het nu nog niet gebeurt…
 
Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox