Naar het overzicht

Asset Allocatie Update juli 2017

AANHOUDENDE GROEI IN DE VERENIGDE STATEN

Tegenvallende economische cijfers, beperkte inflatoire druk en het uitblijven van significante overheidsstimulus en belastingverlagingen zijn voor de Fed, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, geen aanleiding om renteverhogingen uit te stellen. In juni zette de Fed de tweede rentestap van het jaar en zij verwacht in de tweede helft van 2017 een derde renteverhoging door te voeren. Dit is in lijn met onze verwachtingen. Wij rekenen erop dat de groei dit en komend jaar doorzet. Voor 2018 voorzien wij nog twee tot drie rentestappen, meer dan waar de markt mee rekent. Tevens wordt de grote hoeveelheid aangekochte obligaties voorzichtig afgebouwd. De monetaire verkrapping zorgt dan voor een opwaartse druk op obligatierentes. Gezien de beperkte inflatoire druk, zal dat beperkt zijn. De economische vooruitzichten geven beperkt ruimte voor extra winstgroei, maar eventuele belastingverlagingen vormen een opwaarts risico. 

MEER HINTS VOOR WIJZIGINGEN IN ECB-BELEID

In de eurozone blijven de economische cijfers goed. Wij denken dat de groeiversnelling achter ons ligt, maar de economie zal de komende kwartalen vermoedelijk boven trend groeien. Hoewel de inflatie nog altijd laag is, benadrukte Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, afgelopen maand nog maar eens dat tijdelijke factoren hier de oorzaak van zijn. Mede ingegeven door deze uitspraak rekenen marktpartijen erop dat de ECB de omvangrijke stimulering per 2018 geleidelijk afbouwt. 
Dat begint met het terugschroeven van de obligatieaankopen, waarna de beleidsrente wordt opgetrokken. Gezien de lage loonstijgingen en de sterkere euro, kan het laatste nog even op zich laten wachten. Hoewel we nog steeds denken dat de lange rente dit en volgend jaar gaat stijgen, gebeurt dit mogelijk minder snel dan eerder gedacht. De ECB lijkt wat voorzichtiger. De terugtrekking van de ECB zal ook leiden tot wat meer spreadverschillen tussen het risicovolle en minder risicovolle deel van de bedrijfsobligatiemarkt. Een sterke stijging blijft vermoedelijk uit. Een cocktail van goede groeivooruitzichten, beperkte loongroei, een beperkte verkrapping van het monetaire beleid en een lager politiek risico blijft een steun in de rug vormen voor Europese aandelen.

 

 

“Per saldo verwachten we dat de Britse economie de komende kwartalen nauwelijks zal groeien.”

BREXIT TAST GROEI VERENIGD KONINKRIJK AAN

Een jaar na het brexitreferendum zijn afgelopen maand eindelijk de onderhandelingen gestart tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Brexit zal voor Britse ondernemingen tot de nodige onzekerheid leiden, wat vermoedelijk een negatieve impact gaat hebben op het investeringsvolume. Tegelijkertijd ondervindt de Britse consument hinder van de hoge inflatie als gevolg van de depreciatie van het pond. Per saldo verwachten we dat de Britse economie de komende kwartalen nauwelijks zal groeien. Of de centrale bank de rente gaat verhogen om de inflatie de kop in te drukken, blijft de vraag. De negatieve impact van de lagere groei voor Britse bedrijven blijft vermoedelijk beperkt. Grote Britse bedrijven halen een groot deel van hun omzet uit het buitenland. Door de depreciatie van het pond is hun winstgevendheid verbeterd. 
JAPAN PROFITEERT VAN MONDIAAL GROEIHERSTEL
De Japanse groeivooruitzichten zijn verbeterd, dankzij het mondiale groeiherstel en de gestegen wereldhandelsvolumes. In tegenstelling tot veel andere ontwikkelde landen blijft het monetaire beleid tegelijkertijd extreem ruim. De winstgevendheid van Japanse ondernemingen trekt aan, waardoor we optimistisch zijn over Japanse aandelen. 
GROENE SCHEUTEN IN OPKOMENDE LANDEN
Over Azië ex Japan en opkomende landen zijn we eveneens optimistischer. De Chinese groeivertraging zet minder snel door dan verwacht, de Fed verkrapt het monetaire beleid in een langzaam tempo en grondstofprijzen zullen langzaam hun weg omhoog vinden. Bovendien blijven exportgeoriënteerde economieën profiteren van het aanhoudende groeiherstel en het bijbehorende hogere wereldhandelsvolume. In Azië ex Japan is het einde van de monetaire verruimingscyclus in zicht, maar in Latijns-Amerika krijgen centrale banken meer ruimte om monetair te stimuleren door de dalende inflatie. Dit lijkt nodig: de groei blijft hier achter vergeleken met andere regio’s. Dit neemt niet weg dat veel landen beter opgewassen zijn tegen negatieve schokken dan enkele jaren geleden. Al met al zijn we daarom ook positiever over zowel schuldpapier als aandelen 
 
Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox