Naar het overzicht

Roadmap 2017

Economische vooruitzichten


Door de verkiezing van Trump hebben we onze groeiverwachtingen voor de Verenigde Staten opwaarts bijgesteld. Hoewel de groei in de eerste helft van 2017 mogelijk tegenvalt door de introductie van (beperkte) handelstarieven, trekt de groei in de tweede helft van het jaar vermoedelijk aan door belastingverlagingen. De inflatie zal naar verwachting verder oplopen. In eerste instantie vooral door basiseffecten, maar later ook door nieuwe handelstarieven en een acceleratie van de geaggregeerde vraag. Hoewel de bestuurders van de Fed te optimistisch bleken over het aantal rentestappen in 2016, denken wij dat ze met hun voorspelling van drie verhogingen in 2017 realistischer zijn. Wij gaan vooralsnog uit van twee tot drie renteverhogingen.

We zijn ook positiever geworden over het Verenigd Koninkrijk. We rekenen nu op een groeivertraging, niet langer op een recessie. De Britse economie bleek na de keuze voor Brexit veerkrachtiger dan gedacht. Door hogere olieprijzen en de zwakkere Britse pond neemt de inflatie in 2017 vermoedelijk toe tot boven de inflatiedoestelling. De Bank of England (BoE) zal naar onze verwachting door deze tijdelijke effecten heen kijken en het monetaire beleid ruim houden.

Voor de eurozone wordt het, zoals we al eerder hebben aangegeven, een druk politiek jaar. Ondanks de politieke onzekerheid rekenen we erop dat de economie in ongeveer hetzelfde tempo groeit als afgelopen jaar. De overcapaciteit blijft 2017 hoog, maar ook hier neemt de inflatie toe door basiseffecten. De ECB kondigde in december 2016, tegen de verwachtingen in, aan dat de opkoopprogramma’s gedurende heel 2017 worden voortgezet. Wel werd het maandelijks opkoopbedrag verlaagd van 80 naar 60 miljard. Wij rekenen erop dat de ECB in de tweede helft van 2017 aankondigt dat de opkoopprogramma’s geleidelijk naar nul worden afgebouwd.

Voor Japan rekenen we op een kleine groeiversnelling als gevolg van het budgettaire stimuleringspakket dat in oktober 2016 werd aangekondigd en grotendeels wordt gespendeerd in 2017/2018. Ook trekt de inflatie aan. De structurele krapte op de arbeidsmarkt (als gevolg van demografische factoren) leidt tot looninflatie. Ook de zwakkere Japanse yen en hogere olieprijzen dragen bij. Het beleid van de Japanse centrale bank (BoJ) blijft ook in 2017 in grote mate afhankelijk van inflatieontwikkelingen. We gaan er vooralsnog vanuit dat de BoJ de 10-jaars rente op Japanse staatsobligaties voorlopig rond nul procent houdt. Dit zal echter getest gaan worden. Ook sluiten we niet uit dat de yield target tegen het einde van 2017 geleidelijk wordt opgehoogd.

Door de OPEC-deal die de olieproductie aan banden legt en aantrekkende mondiale groei zijn de fundamenten voor olie verbeterd. We verwachten dat de prijs in 2017 tussen 50-70 USD per vat uitkomt. Ook voor metaalprijzen is de uitbodeming begonnen. Al met al zijn de vooruitzichten voor grondstoffen verbeterd. Dit draagt bij aan het langzame groeiherstel dat we voor 2017 voor emerging markets voorzien. In Azië (ex Japan) neemt de groei vermoedelijk iets af. Het monetaire beleid blijft in beide regio’s accomoderend.

“De verbeterde economische vooruitzichten en de verwachte toename van de inflatie zijn de afgelopen weken al deels ingeprijsd door financiële markten. ”

Roadmap voor 2017

De verbeterde economische vooruitzichten en de verwachte toename van de inflatie zijn de afgelopen weken al deels ingeprijsd door financiële markten. Aandelenprijzen liepen verder op, terwijl rentes stegen. Zolang het economisch momentum goed blijft en analisten hun schattingen niet neerwaarts aanpassen, blijven wij positiever over aandelen dan obligaties, ook al zijn de waarderingen voor beide categorieën hoog. Binnen aandelen hebben we een (tijdelijke) voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde landen versus opkomende landen. We verwachten dat de rentes verder oplopen en positioneren ons hiervoor. Door de verbeterde fundamenten voor olie en metalen zijn we ook positiever over grondstoffen geworden.
Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox