Naar het overzicht

Asset Allocatie Update augustus 2017

Oplaaiende geopolitieke spanningen

De afgelopen week gingen aandelen in de uitverkoop door oplopende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten (VS) en Noord-Korea. Tegelijkertijd liepen credit spreads uit en stegen ‘veilige’ valuta, zoals de Japanse yen en de Amerikaanse dollar, in waarde. Wij denken dat de vlucht naar veilige havens van korte duur zal zijn. Ons inziens blijft het bij verbale intimidatie; een militair conflict lijkt onwaarschijnlijk. Daarvoor staat voor beide partijen teveel op het spel. Aan de ene kant zijn de VS, bij militair ingrijpen in Noord-Korea, huiverig voor nadelige gevolgen voor Zuid-Korea en Guam. Aan de andere kant is Noord-Korea bang dat zijn regime ten val wordt gebracht als het nucleair in de aanval gaat. Dit zal immers niet door de rest van de wereld worden geaccepteerd. De ervaring leert dat geopolitieke spanningen alleen een blijvende invloed op risicovolle beleggingscategorieën hebben, als daardoor de economische situatie fundamenteel verandert. Dit is niet het geval. Momenteel herstellen de financiële markten zich dan ook weer. De puur sentimentsgedreven bewegingen waren van korte duur.

Winstcijfers laten sterke groei zien

De winstcijfers over het tweede kwartaal van 2017 en de winstverwachtingen voor de verschillende regio’s waren gunstig. In alle regio’s nam de winst en omzet per aandeel toe. De stijging was met ruim 20% het sterkst in Japan. Japanse bedrijven profiteerden vooral van de goedkope yen. De vooruitzichten blijven bovendien goed. Niet alleen blijft de Japanse centrale bank, in tegenstelling tot veel andere centrale banken, verruimingsgezind. Ook de economie blijft naar verwachting boven trend groeien. In Europa stegen de winsten met 12% ten opzichte van een jaar geleden. Ondanks de sterke groei reageerden beleggers getemperd. Mogelijk speelt hierbij mee dat de euro het afgelopen kwartaal sterk in waarde is gestegen. Dit kan een tegenwind voor winstgroei betekenen. Toekomstige winstverwachtingen zijn dan ook licht neerwaarts bijgesteld. De sterke euro is tevens de reden dat Europese beleggers weinig merken van de records die de Amerikaanse aandelenbeurzen keer op keer breken. Terwijl de S&P500 index dit jaar al ruim met 10% is gestegen in dollar-termen, is er in euro’s gemeten nauwelijks sprake van een positief rendement. In de VS lag de winstgroei over het tweede kwartaal met 10% een fractie lager dan in Europa. De winstverwachtingen zijn stabiel. Ook in opkomende landen waren de winstcijfers wederom gunstig. De cyclische vooruitzichten zijn dan ook goed. Al met al blijven we positief over aandelen, met name over Azië ex Japan en opkomende landen.  

“Ondanks de gunstige economische omstandigheden en de dalende overcapaciteit, blijft de inflatie beperkt.”

Inflatie gaat stijgen

Ondanks de gunstige economische omstandigheden en de dalende overcapaciteit, blijft de inflatie beperkt. In de VS is de BBP-kloof bijna gesloten. De werkloosheid ligt rond de natuurlijke werkloosheid (NAIRU). Normaal gesproken zou dit tot loondruk moeten leiden. De gemiddelde loonstijging is echter nog altijd beperkt. Althans, op het eerste gezicht. Door te kijken naar de gemiddelde loonstijging wordt volgens het Amerikaanse stelsel van centrale banken (Fed) onvoldoende rekening gehouden met veranderingen in de samenstelling van de werkzame beroepsbevolking. Ten eerste wordt de gemiddelde loondruk beperkt door het feit dat veel laaggeschoolde arbeiders de afgelopen jaren zijn teruggekeerd op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Ten tweede wordt de looninflatie beperkt door de vergrijzing. Oudere werknemers worden vervangen door jongere, die doorgaans minder verdienen. Dit heeft een drukkend effect op de totale loonsom, waardoor de groei lager uitvalt dan deze daadwerkelijk is. We verwachten dan ook dat de (loon)inflatie de komende kwartalen zal oplopen en dat de Fed de beleidsnormalisatie zal doorzetten.  
Verkrappingsmodus
Dit jaar rekenen we nog op een renteverhoging door de Fed. In 2018 verwachten we zelfs 2 à 3 renteverhogingen. Een stuk meer dan nu is geprijsd in de markten. Mogelijk komen we eind deze maand, als de centrale bankiers bijeenkomen voor hun jaarlijkse onderonsje in Jackson Hole, meer te weten over de verkrappingsplannen. Wij denken dat de voorzitter van de Europese centrale bank, Mario Draghi, gezien de sterkte van de euro, zijn best zal doen om niet al te verkrappingsgezind over te komen. Toch voorzien we stijgende staatsobligatierentes door de langzame draai naar een minder ruim monetaire beleid.
Disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en voor het verlenen van beleggingsdiensten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding en biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. 

Asset Allocatie Desk

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox