News & Knowledge

2020, 29 juli

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur in een duurzame wereld

De laatste 10 jaar treden duurzaamheidskwesties met een maatschappelijke impact sterker op de voorgrond. Wij houden rekening met een stapsgewijze aanpak van deze kwesties in het komende decennium. Deze paper gaat nader in op het belang van infrastructuur in deze transitie en laat zien hoe ons beleggingsproces op toekomstige kansen inspeelt.

Lees meer
2020, 10 juli

Kempen's Kijk

Vorige week verklaarde Trump het coronavirus overwonnen. De Chinezen bestempelden op hun beurt de beursrally als een ‘gezonde stierenmarkt’. En op het moment van schrijven van deze tekst slikken beleggers het allemaal als zoete koek. Aandelenkoersen gaan weer gezwind hoger, de letter ‘V’ regeert. Victorie op het virus, een V-vormig economisch herstel en regelmatige opflakkerende hoop op een vaccin.

Lees meer
2020, 06 juli

Visie op Asset Allocatie Juli

In juni kregen beleggers te maken met de tegenstrijdige invloed van betere economische vooruitzichten en een sterke toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd. Per saldo overwon het optimisme; de wereldwijde aandelenindex van MSCI won 2,5% en risico-opslagen op veilige en hoogrentende bedrijfsobligaties en op obligaties van opkomende markten daalden. In rentes op lang- en kortlopende staatsobligaties zat weinig beweging. Het optimisme zat wel vooral in de eerste week van juni.

Lees meer
2020, 02 juli

Wat voor effect heeft ESG op financiele resultaten? Vijf conclusies uit onze white paper

Vier keer per jaar nemen we u mee in de wereld van verantwoord en duurzaam beleggen, ook wel aangeduid met de afkorting ESG (Environmental, Social, Governance). Bij Kempen Capital Management, wegen we deze aspecten continu mee in onze beleggingsprocessen. Verantwoord beleggen gaat wat Kempen betreft over betrokken aandeelhouderschap. Door het voeren van een dialoog met de ondernemingen waar we in beleggen en ons stemgedrag, stimuleren we positieve verandering.

Lees meer
2020, 01 juli

Kempen's Kijk

Terwijl ik dit schrijf, houdt Christine Lagarde een nieuwe persconferentie. De ECB heeft net de marktverwachtingen overtroffen, iets wat niet al te vaak gebeurt. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt uitgebreid (van € 750 mrd naar € 1.350 mrd) en verlengd (minimaal tot juli 2021). De bedragen duizelen ons niet eens meer. En de opbrengst van de opgekochte obligaties zal tot minimaal eind 2022 geherinvesteerd blijven worden.

Lees meer
2020, 01 juli

Kempen Capital Management investeert verder in digitale dienstverlening Client Solutions

Wij zijn verheugd te melden dat Kempen Capital Management (Kempen) zich versterkt met zes gespecialiseerde medewerkers die zich specifiek richten op de verdere verbetering van de digitale dienstverlening van Client Solutions met de nadruk op institutionele, fiduciaire klanten. Het deskundige team is gevestigd in Zwitserland en draagt tevens bij aan de verdere ontwikkeling van onze private banking dienstverlening binnen Van Lanschot Zwitserland.

Lees meer
2020, 25 juni

Kempen stopt met haar actieve staatsobligatie fondsen

Kempen Capital Management (Kempen) heeft besloten te stoppen met het aanbieden van haar actieve staatsobligatie fondsen. Hieronder vallen het Kempen (Lux) Income Fund en het Kempen (Lux) Euro Government Fund.

Lees meer
2020, 23 juni

De tweede stap in een mogelijk Nederlands “pensioenakkoord”

Met het voorgenomen “pensioenakkoord”, afgesloten door sociale partners en het kabinet is er een tweede stap gezet om ons pensioenstelsel te moderniseren. Wij denken zelf dat het nog te vroeg is om over een daadwerkelijk akkoord te spreken omdat een aantal belangrijke zaken nog open staat ten aanzien van de transitie. Daarnaast is ook nog instemming nodig is van belangrijke stakeholders. Belangrijke verdeling/omvormingvraagstukken staan nog open voor zowel de premie, het huidige vermogen (invaren) en de opbouw van een reserve.

Lees meer
2020, 12 juni

Kempen's Kijk

Terwijl ik dit schrijf, houdt Christine Lagarde een nieuwe persconferentie. De ECB heeft net de marktverwachtingen overtroffen, iets wat niet al te vaak gebeurt. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt uitgebreid (van € 750 mrd naar € 1.350 mrd) en verlengd (minimaal tot juli 2021). De bedragen duizelen ons niet eens meer. En de opbrengst van de opgekochte obligaties zal tot minimaal eind 2022 geherinvesteerd blijven worden.

Lees meer
2020, 11 juni

Hoe gaat de kantorensector “werken” in de toekomst?

De afgelopen drie maanden hebben we ondervonden dat de COVID-19-pandemie gevolgen heeft voor zo’n beetje ieder aspect van onze dagelijks leven, van werken en winkelen tot vrijetijdsbesteding. Tegen deze achtergrond ondergingen vastgoedaandelen wereldwijd een snelle en veelal hevige correctie. Beleggers probeerden de snel veranderende fundamentals in de koersen te verdisconteren, wat echter allesbehalve eenvoudig was. Concrete transactiegegevens zijn als gevolg van de onvermijdelijke afzwakking van de verhuur- en beleggingsactiviteit nog onvoldoende beschikbaar. Uiteenlopende visies over de duur en diepte van de recessie vormen eveneens een complicerende factor.

Lees meer
2020, 09 juni

Jaarverslag Global Impact Pool

Het tweede jaarlijkse ‘impact report’ voor de Global Impact Pool ('GIP') is beschikbaar.

Lees meer
2020, 09 juni

Visie op Asset Allocatie Juni

Mei was wederom een positieve maand voor risicovolle beleggingen. Wereldwijd gingen aandelen 4% omhoog, waarbij de winst vooral werd genoteerd in geïndustrialiseerde landen. Risico-opslagen op bedrijfsobligaties daalden verder, met name in de hoogrentende categorieën. Ook rentes op obligaties uitvopkomende markten daalden. Staatsobligaties haddenvniet veel last van de positieve performance vanvrisicovolle beleggingen. In de VS was de 10-jaars rentevnagenoeg onveranderd; in Duistland liep die met 14 basispunten op. Risico-opslagen op Italiaans en Spaans staatspapier daalden. De positieve ontwikkelingen op financiële markten waren vooral het gevolg van stabilisatie of afname van het aantal actieve coronabesmettingen, maar ook door massale steun door centrale banken en overheden. In ons beleggingsbeleid hebben we wat meer risico genomen door Europese hoogrentende bedrijfsobligaties te kopen. In aandelen hebben we onze licht onderwogen positie gehandhaafd.

Lees meer
2020, 03 juni

Ernst Jansen nieuwe COO van Kempen Capital Management

Ernst Jansen is benoemd tot Chief Operating Officer (COO) van Kempen Capital Management (Kempen).

Lees meer