News & Knowledge

2019, 15 mei

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018

Hier vindt u ons Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 , waarin we onze activiteiten en mijlpalen op het gebied van verantwoord beleggen uiteenzetten. Afgelopen jaar is er vooruitgang geboekt: zowel bij onze klanten, als binnen Kempen en bij de ondernemingen en fondsen waarin wij een positieve verandering proberen te bewerkstelligen. In dit jaarverslag laten we zien hoe Kempen omgaat met ‘engagement’. Onze engagementbenadering wordt besproken en we beschrijven hoe Kempen met bedrijven de dialoog aangaat.

Lees meer
2019, 14 mei

Kempen versterkt Responsible Investment team

Amsterdam, 14 mei 2019. Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft Eszter Vitorino Fuleky aangenomen als senior responsible investment advisor. Binnen het Responsible Investment team zal zij zich voornamelijk richten op corporate governance.

Lees meer
2019, 02 mei

Private Markets Investor Letter

Dit kwartaal hebben we investeringen afgerond in elk van de vier Private Markets categorieën; Private Equity, Infrastructuur, Vastgoed en Land. We hebben twee nieuwe Partnerships toegevoegd aan de portefeuille en daarnaast additioneel kapitaal gealloceerd aan twee bestaande posities in de portefeuille. Daarmee zorgen we voor een verdere spreiding van de portefeuille en is bovendien additioneel kapitaal aan het werk gezet. Het activiteitsniveau bij onze onderliggende Partnerships blijft onveranderd hoog. We sloten het eerste kwartaal af met een positief rendement van 1,1%, wat een goed resultaat is aangezien de portefeuille zich nog in een opbouwfase bevindt. In dit rapport zullen we ingaan op de belangrijkste activiteiten.

Lees meer
2019, 18 april

Salomons Oordeel

Toen de babyboomers tussen de 20 en 30 jaar oud waren, behoorde een grote meerderheid meteen tot de middenklasse. Bij millennials is dat geen gegeven. Niet alleen is de ongelijkheid tussen generaties toegenomen; ook de frustraties zijn opgelopen. Huizen zijn te duur, banen te onzeker en financiën fragiel.

Lees meer
2019, 18 april

Nu, institutioneel - Hollands Glorie 2019

Ons Hollands Glorie Evenement op 9 april stond dit jaar in het teken van ‘Doing well by doing good’. Was u dit jaar niet van de partij? Hier leest u de 5 dingen die u gemist heeft.

Lees meer
2019, 15 april

De tijd van het snelle geld verdienen in vastgoed is voorbij

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kon je in vastgoed bakken met geld verdienen. Tegenwoordig volgen de veranderingen elkaar zo snel op dat je als investeerder in onroerend goed over een behoorlijk groot aanpassingsvermogen moet beschikken.

Lees meer
2019, 15 april

Asset Allocatie april

De risicodragende beleggingscategorieën zetten hun rally in maart voort. Wereldwijde aandelen stonden aan het einde van de maand op een jaarwinst van 13%, waarbij de ontwikkelde markten de opkomende markten licht voorbleven. Bij investment grade- en high yield-obligaties liep de risico-opslag verder terug.

Lees meer
2019, 12 april

PNO Media kiest Kempen als fiduciair manager voor DC-regeling

Amsterdam, 12 april 2019 - Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft PNO Media, pensioenfonds voor de creatieve sector, geadviseerd bij de risicohouding, het strategisch beleggingsbeleid en de totale inrichting van een DC-regeling (defined contribution).

Lees meer
2019, 12 april

Verklaring: Beleggers geven gezamenlijk signaal af aan olie- en gassector

Op maandag 8 april 2019 kondigde aandeelhouder groep Follow This aan de klimaatresolutie aan Shell terug te trekken. Wij, MN (als fiduciair manager van PME en PMT), NN Investment Partners, ACTIAM, Aegon, Kempen Capital Management en Achmea Investment Management, staan achter deze beslissing en de vooruitgang die Shell heeft geboekt in 2018 in het behalen van de doelen van het Akkoord van Parijs.

Lees meer