News & Knowledge

2020, 04 november

Duurzaamheidslabel Febelfin waardeert Kempen

Vijf fondsen van Kempen mogen het komende jaar wederom het Febelfin duurzaamheidslabel dragen. Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de Belgische organisatie Febelfin in overleg met haar stakeholders een kwaliteitsnorm heeft uitgewerkt voor duurzame financiële producten, waaronder beleggingsfondsen. Voldoen producten aan deze norm, dan ontvangen ze het duurzaamheidslabel. In de eerste ronde vorig jaar heeft Kempen het label mogen ontvangen voor 4 fondsen, daar is in deze ronde een vijfde fonds aan toegevoegd. Kempen is blij met deze erkenning van de ESG aanpak. Het label staat garant dat de fondsen duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees meer
2020, 29 oktober

Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal 2020

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2020.

Lees meer
2020, 26 oktober

Gerard Roelofs verlaat Kempen

Gerard Roelofs, managing director client solutions, heeft besloten om Van Lanschot Kempen te verlaten. Gerard kwam begin 2017 in dienst. Na vier zeer succesvolle jaren heeft Gerard de balans opgemaakt en besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

Lees meer
2020, 20 oktober

Niet-traditionele beleggingen: uitkomst in tijden van crisis?

Het gebruik van niet-traditionele beleggingen is flink toegenomen de afgelopen jaren, blijkt uit de explosieve groei gerapporteerd door Preqin dit jaar. Op dit moment maken sommige beleggers een pas op de plaats, terwijl andere beleggers juist proberen te profiteren van asset classes die historisch gezien goed presteren tijdens of juist na een crisis.

Lees meer
2020, 13 oktober

Factoren die de overlevingskans van winkelcentra bepalen

Al heel vroeg in onze geschiedenis was er sprake van een ruileconomie: de uitruil van goederen en diensten gaf door de eeuwen en tot op de dag van vandaag vorm aan onze maatschappij. Moderne winkelvastgoedbedrijven steken veel tijd in onderzoek naar factoren die een winkelomgeving aantrekkelijk en succesvol maken. Daarbij wordt echter weinig aandacht besteed aan factoren die bepalend zijn voor het huurniveau van dergelijke vastgoedobjecten. Daarom heeft ons team, steunend op onze big data-benadering en geholpen door diverse al dan niet beursgenoteerde vastgoedbedrijven, analyses gedaan op gepubliceerde gegevens van beursgenoteerde vastgoedbedrijven om de bestaande kennis te kunnen aanvullen met onderzoek naar de variabelen die bezoekersaantallen en huurniveaus van winkelvastgoed helpen verklaren.

Lees meer
2020, 09 oktober

Global Impact Pool Quarterly

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het tweede kwartaal van 2020. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering.

Lees meer
2020, 07 oktober

Kempen herstructureert Euro Credit team

Kempen Capital Management heeft besloten om het Euro Credit-team te herstructureren, dit na het aftreden van zes van de acht leden van het team. Pogingen om het zestal te behouden voor de organisatie waren niet succesvol; zij zetten hun carrière elders voort. Kempen kan vertrouwen op een zeer ervaren personeelsbestand en is daardoor in staat om vier additionele, ervaren mensen uit eigen gelederen aan te stellen die de strategie volgens dezelfde aanpak voortzetten. Alain van der Heijden, teamhoofd, en Harold van Acht, senior portfolio manager, blijven bij Kempen en behouden hun huidige verantwoordelijkheden. Alain en Harold zijn de grondleggers van de huidige strategie en maken sinds de oprichting in 2008 deel van het team.

Lees meer
2020, 07 oktober

Visie op Asset Allocatie Oktober

Vorige maand refereerden we aan de beurswijsheid dat beleggers pas in september terug hoefden te komen. Dat zou dit jaar duidelijk een verkeerde timing zijn geweest. Niet alleen had de belegger de winst van augustus gemist, maar bovendien een verlies in september moeten slikken. Met bijna 4% was het verlies het grootst in de VS. Europa en opkomende markten boekten een verlies van zo’n 2%, terwijl Japan een minimaal plusje van 0,5% liet zien.

Lees meer
2020, 01 oktober

Uitsluiten, integreren, engagen

Nu we in september een duurzame variant van onze Global Dividend-strategie hebben gelanceerd, is er geen beter moment om het ESG beleid van onze beleggingsstrategie toe te lichten. Dat we een ’groene’ versie van ons fonds op de markt brengen, wil namelijk niet zeggen dat we duurzaamheid eerder negeerden. Integendeel! ESG was altijd al een belangrijke factor waar we rekening mee hielden, omdat vervuilende industrieën over het algemeen sterker vertegenwoordigd zijn in het hoogdividenduniversum dan in de bredere markt. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een onderneming op de lange termijn onmogelijk waarde kan toevoegen met een niet-duurzaam bedrijfsmodel: ofwel omdat het bedrijf schade toebrengt aan zijn omgeving, of door schonere technologieën wordt ingehaald. We brengen onze overtuigingen in praktijk via een ESG-aanpak die op drie pijlers steunt: uitsluiten, integreren en engagen. Daarbij is iedere volgende pijler constructiever dan de vorige. Uitsluiten betekent dat we overtreders uit ons universum weren, integreren wil zeggen dat we duurzaamheid in het beleggingsproces inbedden en engagen houdt in dat we een dialoog aangaan met ondernemingen met het doel positieve veranderingen in gang te zetten.

Lees meer