News & Knowledge

2017, 11 juli

Asset Allocatie juli 2017

Afgelopen maand werd het voor veel beleggers duidelijk: niet alleen de Amerikaanse, maar ook andere grote centrale banken gaan hun extreem ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren langzaam terugdraaien. Het noodverband mag af. Dat betekent geen drukkende obligatierentes meer, die gaan stijgen. Maar de monetaire verkrapping is te beperkt om de conjunctuurcyclus nu al ten einde te brengen. Aandelen blijven het nog goed doen. Waarderingen zijn nauwelijks veranderd en het sentiment blijft positief.

Lees meer
2017, 10 juli

Van tekentafel naar track record:

Drie jaar Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund 

Lees meer
2017, 10 juli

Kempen (Lux) Global Small-cap Fund bestaat drie jaar

Het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund viert vandaag zijn driejarig track-record. Het fonds startte in juli 2014 met 6 miljoen euro onder beheer. In maart jl. werd de grens van 100 miljoen euro aan beheerd vermogen doorbroken. Inmiddels is het fonds gegroeid naar 146 miljoen euro per eind juni.

Lees meer
2017, 22 juni

Michel Iglesias del Sol versterkt Client Solutions team van Kempen

Kempen Capital Management (Kempen) heeft Michel Iglesias del Sol aangesteld als het nieuwe hoofd Investment Strategy binnen de afdeling Client Solutions. Hij zal ook deel uitmaken van het management team van de afdeling. Bij Kempen gaat hij zich vooral richten op de bepaling van strategisch en dynamisch asset allocatie advies. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek naar innovatieve beleggingsthema’s.

Lees meer
2017, 16 juni

Implementatie MIFID II: Kempen Capital Management neemt kosten voor beleggingsresearch voor eigen rekening

Op basis van het nieuwe Europese regelpakket voor financiële markten, MIFID II, moet Kempen Capital Management (Kempen) kiezen of kosten van externe beleggingsresearch wel of niet doorberekend worden aan klanten, zowel voor fondsbeleggers als voor mandaten. Kempen heeft besloten de kosten van externe beleggingsresearch voor eigen rekening te nemen. Ondanks dat in de toekomst de kosten onder strikte voorwaarden doorberekend mogen worden, kiest Kempen ervoor om de externe beleggingsresearch vanaf 2018 zelf te bekostigen.

Lees meer
2017, 15 juni

Vijf x toekomstvisie op meer individueel pensioen

In deze editie van Nu, Institutioneel bespreken we het individueel pensioen

Lees meer
2017, 14 juni

Kempen Capital Management benoemt Guy Beech als Director Business Development Family Offices

Kempen Capital Management (Kempen) maakt bekend dat Guy Beech is aangesteld als Director Business Development Family Offices. Hij gaat het Britse Kempen-team leiden dat zich richt op het family office-segment.

Lees meer
2017, 08 juni

Extel 2017: Kempen & Co nummer 1 in real estate

Kempen & Co heeft bij de uitreiking van de Extel Awards drie #1 posities behaald in de categorie real estate. Niet alleen werd Kempen & Co verkozen als beste real estate broker, zowel op teamniveau als individueel niveau.

Lees meer
2017, 01 juni

Ommekeer kwantitatieve verruiming in zicht

Terwijl de politieke perikelen blijven, zijn het naar verwachting nu de monetaire beleidsmakers die de financiële markten bezig gaan houden. De Fed ontvouwt langzaam haar plannen voor balanskrimp, terwijl de Europese Centrale Bank voorsorteert op een verdere afbouw van haar opkoopprogramma’s. We verwachten dan ook oplopende rentes.

Lees meer
2017, 18 april

Stichting Pensioenfonds UWV sluit intentieovereenkomst met Kempen voor fiduciaire dienstverlening

Stichting Pensioenfonds UWV (Pf UWV) heeft een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017 Kempen Capital Management N.V. (Kempen) aan te stellen als fiduciair manager.

Lees meer
2017, 07 februari

Kempen Capital Management breidt Client Solutionsteam fors uit

Kempen Capital Management (Kempen) is verheugd te melden dat Richard Jacobs, Sven Smeets, Edzard Potgieser en Bram Bikker de overstap maken van het leadershipteam van Altis Investment Management naar Kempen.

Lees meer
2017, 26 januari

Stichting Bedrijfstak- pensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche kiest Kempen voor Fiduciair Vermogensbeheer

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche heeft Kempen Capital Management (Kempen) aangesteld als haar fiduciair manager. Het bedrijfstakpensioenfonds telt 18.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa EUR 600 miljoen. Kempen zal zorg dragen voor strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement.

Lees meer
2017, 18 januari

Kempen registers 9 funds on Quantalys platform to increase its visibility and strengthen its brand in France

Dutch asset manager Kempen Capital Management (‘KCM’) is pleased to announce that nine of its funds are now registered on the French Quantalys platform.

Lees meer
2017, 18 april

Stichting Pensioenfonds UWV sluit intentieovereenkomst met Kempen voor fiduciaire dienstverlening

Stichting Pensioenfonds UWV (Pf UWV) heeft een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017 Kempen Capital Management N.V. (Kempen) aan te stellen als fiduciair manager.

Lees meer
2017, 07 februari

Kempen Capital Management breidt Client Solutionsteam fors uit

Kempen Capital Management (Kempen) is verheugd te melden dat Richard Jacobs, Sven Smeets, Edzard Potgieser en Bram Bikker de overstap maken van het leadershipteam van Altis Investment Management naar Kempen.

Lees meer
2017, 26 januari

Stichting Bedrijfstak- pensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche kiest Kempen voor Fiduciair Vermogensbeheer

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche heeft Kempen Capital Management (Kempen) aangesteld als haar fiduciair manager. Het bedrijfstakpensioenfonds telt 18.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa EUR 600 miljoen. Kempen zal zorg dragen voor strategische advisering, managerselectie en monitoring, en risicomanagement.

Lees meer
2017, 18 januari

Kempen registers 9 funds on Quantalys platform to increase its visibility and strengthen its brand in France

Dutch asset manager Kempen Capital Management (‘KCM’) is pleased to announce that nine of its funds are now registered on the French Quantalys platform.

Lees meer