Onze toewijding

Onafhankelijk

Onafhankelijkheid staat in onze klantpropositie centraal. Kempen Corporate Finance is een neutrale partij die zelf geen financieringsactiviteiten onderneemt. U kunt er zeker van zijn dat ons advies onafhankelijk, objectief en uitsluitend op het klantbelang gericht is.

Securities

In al onze specialismen nemen we een leidende marktpositie in en kunnen we aantrekkelijke oplossingen bieden dankzij onze krachtenbundeling met een zeer gevarieerde, internationale klantengroep. Onze knowhow op het gebied van local alpha, Europees vastgoed, infrastructuur en Europese life sciences wordt ingeroepen door vermogensbeheerders, pensioenfondsen, verzekeraars, hedgefondsen en institutionele beleggers die tot de grootste ter wereld behoren. Onze klanten waarderen onze deskundigheid op het gebied van handel, transactiebegeleiding en research. Het hoge niveau van onze expertise komt tot uitdrukking in topratings van prestigieuze organisaties zoals Thomson Reuters Extel – ook hierdoor wordt onze positie als sterke nichespeler in de internationale bankenarena onderstreept.

Corporate finance

Kempen Corporate Finance is gespecialiseerd in transacties vanaf € 25 miljoen tot meer dan € 2 miljard. We behartigen de belangen van corporates, private-equitypartijen, family offices, managementteams, DGA’s, toezichthouders, ministeries en overige (semi)overheden. We zijn trots op ons gevarieerde klantenbestand.

Toewijding en expertise

Equity Capital Markets

De afdelingen Securities en Corporate Finance werken met vereende krachten aan onze Equity Capital Markets-propositie. We bieden onafhankelijk advies en ondersteuning bij alle processen die nodig zijn om succesvol aandelenkapitaal aan te trekken, of u nu een beursintroductie of een (her)plaatsing van aandelen wenst. We helpen u om de juiste beleggers voor uw transactie te vinden. We hebben in heel Europa uitvoerige ervaring opgedaan met een breed scala aan transactiestructuren zoals beursintroducties (IPO’s), capital increases, herplaatsingen en andere aandelengerelateerde transacties. Kempen Equity Capital Markets kan als syndicaatspartij optreden – bijvoorbeeld als global coordinator of bookrunner – en de volledige verantwoordelijkheid voor de marketing, distributie en pricing van een transactie dragen. Maar we kunnen u ook als onafhankelijk adviseur bij het overleg met het bankensyndicaat begeleiden. 

Focus op klantsucces

We zijn pas succesvol als onze klanten succes boeken. We hoeven niet de grootste merchant bank te zijn: we hebben genoeg schaalgrootte om invloed uit te oefenen, maar blijven zeer wendbaar om in een constant veranderende markt snel te kunnen reageren. We zijn altijd gefocust, nemen verantwoordelijkheid en onderhouden uitstekende contacten met de wereld om ons heen. Ondernemingsgeest staat in onze cultuur centraal. We willen uitblinken en werken daarom voortdurend aan verdere ontwikkeling van onze teams en van onszelf.

Toegevoegde waarde op basis van selectiviteit en toewijding

Belangrijk om te weten: